Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 47 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2008 Situația politică în județele Caraș și Severin (1944-1948), anul 2008, seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica NARAI, Eusebiu (redactor)
articol de periodic 1998 Analele Banatului: AnB, VI, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Activitatea P.S.D. din județul Caraș în perioada: Noiembrie 1946 - Decembrie 1947 527-532 română
articol de periodic 2001 Analele Banatului: AnB, IX, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind situația agriculturii în jud. Caraș (1945-1948) 559-587 română
articol de periodic 2004-2005 Analele Banatului: AnB, XII-XIII, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Organizarea administrativ-teritorială a județului Severin în anii 1918-1950 Istorie medie, modernă şi contemporană 443-450 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2005 Analele Banatului: AnB, XII-XIII, seria arheologie-istorie NARAI, Eusebiu (autor) Organizarea administrativ-teritorială a județului Severin în anii 1918-1950 443-450 română
articol de periodic 2006 Analele Banatului: AnB, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind comerțul în județul Severin în perioada interbelică și în anii celui de-Al Doilea Război Mondial 307-319 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2007 Analele Banatului: AnB, XV, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte din activitatea Partidului Național Țărănesc în județul Severin (1944-1947) 273-278 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2008 Analele Banatului: AnB, XVI, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind situația minorității germane din județele Caraș și Severin în 1944-1948 309-332 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2010 Analele Banatului: AnB, XVIII, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Situația financiar-bancară în județul Severin (1944-1948) (I) 327-344 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2011 Analele Banatului: AnB, XIX, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Situația financiar-bancară în județul Severin (1944-1948) (II) 529-539 română (rezumat în engleză şi franceză)
articol de periodic 2012 Analele Banatului: AnB, XX, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Situația financiar-bancară în județul Severin (1944.1948) (III) 361-378 română (rezumat în engleză şi franceză)
articol de periodic 2013 Analele Banatului: AnB, XXI, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Situația financiar-bancară în județul Severin (1944-1948) (IV) 513-522 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2016 Analele Banatului: AnB, XXVI, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Instituții de credit mai importante din mediul rural al judqului Severin ( 1944-1948) Istorie Modernă şi Contemporană 539-547 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2017 Analele Banatului: AnB, XXV, seria Istorie-Arheologie NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind evoluția comerțului în județul Severin în perioada 1944–1948 Istorie Modernă şi Contemporană 327-337 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2018 Analele Banatului: AnB, XXVI, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Situația economică și politică a Banatului în anul 1946, reflectată în paginile cotidianului comunist „Luptătorul Bănățean” din Timișoara / The economic and political situation of Banat in 1946, reflected in the pages of the Communist daily «Fighter of Banat» in Timișoara Istorie Modernă şi Contemporană 189-192 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Analele Banatului: AnB, XXVII, Volum dedicat memoriei dr. Alexandru Szentmiklosi (1971-2019) NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte ale vieții politice în județul Timiș-Torontal în prima jumătate a anului 1946 / Aspects de la vie politique dans le département de Timiș-Torontal pendant la première moitié de l’année 1946 Istorie medie, modernă şi contemporană 313-329 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2020 Analele Banatului: AnB, XXVIII NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind relațiile României cu Iugoslavia în timpul guvernării Iorga-Argetoianu (aprilie 1931 – mai 1932): relațiile culturale, școlare, bisericești și sportive / Aspects regarding Romania’s Relations with Yugoslavia during Iorga-Argetoianu Government (April 1931-May 1932): Cultural, School, Church and Sports Relations Istorie Modernă şi Contemporană / Modern and Contemporary History 307-315
articol de periodic 2022 Analele Banatului: AnB NARAI, Eusebiu (autor) Relațiile româno-franceze în a doua jumătate a anului 1931 oglindite în paginile cotidianului bănățean Vestul / Romanian-French relations in the second half of 1931, reflected in the pages of the Banat daily The West Istorie medie, modernă şi contemporană 245-256
articol de periodic 2003 Banatica, 16, nr. 2 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind industria în județul Caraș (1945-1948) 329-361 română
articol de periodic 2005 Banatica, 17 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind comerțul în județul Caraș în anii 1944-1948 555-569 română
articol de periodic 2008 Banatica, 18 NARAI, Eusebiu (autor) Naționalizarea principalelor mijloace de producție în județul Severin 465-492 română
articol de periodic 2009 Banatica, 19 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte din activitatea MADOSZ-ului (Uniunea Populară Maghiară) în județul Caraș (1944-1948) 343-349 română
articol de periodic 2010 Banatica, 20, nr. 2 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind înființarea asociației francezilor din Banat (1945) 257-278 română
articol de periodic 2011 Banatica, 21 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind situația minorității cehe din județele Caraș și Severin (1944-1948) 469-479 română
articol de periodic 2011 Banatica, 21 NARAI, Eusebiu (autor) Sub steag străin - Feneșan C. 508-512 română
articol de periodic 2012 Banatica, 22 NARAI, Eusebiu (autor) Maghiarii și cehii din județele Caraș și Severin în perioada 1944-1948 381-396 română
articol de periodic 2013 Banatica, 23 NARAI, Eusebiu (autor) Literatura și artele în România comunistă. 1948-1953 696-698 engleză
articol de periodic 2014 Banatica, 24, nr. 2 NARAI, Eusebiu (autor) Nicolae Iorga, Observații și probleme bănățene, ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Dumitru Țeicu, Ed. TIM, Reșița, 2011, 170 pagini + ilustrații. 577-578 română
articol de periodic 2017 Banatica, 27 NARAI, Eusebiu (autor) Activitatea băncilor din județul Caraș în anii 1944–1948 729-748 română
articol de periodic 2018 Banatica, 28 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind dezvoltarea meșteșugurilor în județul Caraș (1944–1948) 801-813 română
articol de periodic 2019 Banatica, 29, nr. 2 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte ale vieții politice în județul Timiș-Torontal în a doua jumătate a anului 1946 371-408 română
articol de periodic 2020 Banatica, 30, nr. 2 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind relațiile României cu Iugoslavia în timpul guvernării Iorga-Argetoianu (aprilie 1931-mai 1932): relațiile diplomatice 383-407 română
articol de periodic 2021 Banatica, 31, nr. 2 NARAI, Eusebiu (autor) Perceptia cotidianului banatean Vestul asupra relatiilor diplomatice si economice romano-iugoslave in a doua jumatate a anului 1932 / The perception of the Banat daily The West on the romanian-yugoslav diplomatic and economic relations in the second half of 1932 Studii şi articole 481-488
articol de periodic 2003 Tibiscum, XI, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind ocupația sovietică în județul Caraș (1944-1947) Arheologie - Istorie 381-392 română, franceză
articol de periodic 2005 Tibiscum, XII, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Meșteșugurile în județul Severin în anii 1944-1948 Etnoreligie 87-133 română, engleză
articol de periodic 2011 Tibiscum, I, Tibiscum - Serie Nouă, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Industria în județul Severin între anii 1944-1948 247-260 română
articol de periodic 2014 Tibiscum, IV, Tibiscum - Serie Nouă, seria Istorie - Etnografie NARAI, Eusebiu (autor) Căile de comunicație și situația edilitară în județul Severin (1918-1948) ISTORIE / HISTORY 129-140 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2015 Tibiscum, V, Tibiscum - Serie Nouă, seria Arheologie NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind comerțul în județul Caraș în anii 1944-1948 În onoarea profesorului Petru Bona la 75 de ani 71-82 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2015 Tibiscum, V, Tibiscum - Serie Nouă, seria Arheologie NARAI, Eusebiu (autor) Activitatea politică și culturală a lui Eftimie Murgu înainte de 1848 Dunărea şi comerţul între Orient şi Occident din preistorie şi până în epoca contemporană 423-430 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2016 Tibiscum, VI, Tibiscum - Serie Nouă, seria Istorie - Arheologie - Etnografie NARAI, Eusebiu (autor) Situația economică a Banatului între anii 1934-1937 ISTORIE / HISTORY 255-268 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2017 Tibiscum, VII, Tibiscum - Serie Nouă, seria Istorie - Arheologie - Etnografie NARAI, Eusebiu (autor) Comerțul în județul Severin în perioada interbelică și în anii celui de‑Al Doilea Război Mondial ISTORIE / HISTORY 259-270 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2018 Tibiscum, VIII, Tibiscum - Serie Nouă, seria Istorie - Arheologie - Etnografie NARAI, Eusebiu (autor) Aplicarea Convenției de Armistitțiu în județul Severin (1944–1947) 253-268 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte politice din județul Caraș (1944-1947)
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte din activitatea Uniunii Tineretului Comunist în județul Caraș (august 1944 - decembrie 1947)
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte ale activității sindicale în județul Caraș (23 august 1944 - 30 decembrie 1947)
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind situația economică a Banatului în perioada 1934-1937
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV NARAI, Eusebiu (autor) Naționalizarea principalelor mijloace de producție în județul Severin
articol de periodic 2021 Ziridava, XXVI, seria Studia Historica NARAI, Eusebiu (autor) Participarea Ripensiei la competițiile fotbalistice interne (1928–1931) / Participation of the Ripensia team in the internal football competitions (1928–1931) 225-256