Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 37 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2008 Situația politică în județele Caraș și Severin (1944-1948), anul 2008, seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica NARAI, Eusebiu (redactor)
articol de periodic 1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Activitatea P.S.D. din județul Caraș în perioada: Noiembrie 1946 - Decembrie 1947 527-532 română
articol de periodic 2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind situația agriculturii în jud. Caraș (1945-1948) 559-587 română
articol de periodic 2004-2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Organizarea administrativ-teritorială a județului Severin în anii 1918-1950 Istorie medie, modernă şi contemporană 443-450 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie NARAI, Eusebiu (autor) Organizarea administrativ-teritorială a județului Severin în anii 1918-1950 443-450 română
articol de periodic 2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind comerțul în județul Severin în perioada interbelică și în anii celui de-Al Doilea Război Mondial 307-319 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2007 Analele Banatului, XV, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte din activitatea Partidului Național Țărănesc în județul Severin (1944-1947) 273-278 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind situația minorității germane din județele Caraș și Severin în 1944-1948 309-332 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Situația financiar-bancară în județul Severin (1944-1948) (I) 327-344 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Situația financiar-bancară în județul Severin (1944-1948) (II) 529-539 română (rezumat în engleză şi franceză)
articol de periodic 2012 Analele Banatului, XX, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Situația financiar-bancară în județul Severin (1944.1948) (III) 361-378 română (rezumat în engleză şi franceză)
articol de periodic 2013 Analele Banatului, XXI, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Situația financiar-bancară în județul Severin (1944-1948) (IV) 513-522 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2016 Analele Banatului, XXVI, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Instituții de credit mai importante din mediul rural al judqului Severin ( 1944-1948) Istorie Modernă şi Contemporană 539-547 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2017 Analele Banatului, XXV, seria Istorie-Arheologie NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind evoluția comerțului în județul Severin în perioada 1944–1948 Istorie Modernă şi Contemporană 327-337 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2018 Analele Banatului, XXVI, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Situația economică și politică a Banatului în anul 1946, reflectată în paginile cotidianului comunist „Luptătorul Bănățean” din Timișoara / The economic and political situation of Banat in 1946, reflected in the pages of the Communist daily «Fighter of Banat» in Timișoara Istorie Modernă şi Contemporană 189-192 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Analele Banatului, XXVII, Volum dedicat memoriei dr. Alexandru Szentmiklosi (1971-2019) NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte ale vieții politice în județul Timiș-Torontal în prima jumătate a anului 1946 / Aspects de la vie politique dans le département de Timiș-Torontal pendant la première moitié de l’année 1946 Istorie medie, modernă şi contemporană 313-329 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2003 Banatica, 16, nr. 2 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind industria în județul Caraș (1945-1948) 329-361 română
articol de periodic 2005 Banatica, 17 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind comerțul în județul Caraș în anii 1944-1948 555-569 română
articol de periodic 2008 Banatica, 18 NARAI, Eusebiu (autor) Naționalizarea principalelor mijloace de producție în județul Severin 465-492 română
articol de periodic 2009 Banatica, 19 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte din activitatea MADOSZ-ului (Uniunea Populară Maghiară) în județul Caraș (1944-1948) 343-349 română
articol de periodic 2010 Banatica, 20, nr. 2 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind înființarea asociației francezilor din Banat (1945) 257-278 română
articol de periodic 2011 Banatica, 21 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind situația minorității cehe din județele Caraș și Severin (1944-1948) 469-479 română
articol de periodic 2011 Banatica, 21 NARAI, Eusebiu (autor) Sub steag străin - Feneșan C. 508-512 română
articol de periodic 2012 Banatica, 22 NARAI, Eusebiu (autor) Maghiarii și cehii din județele Caraș și Severin în perioada 1944-1948 381-396 română
articol de periodic 2013 Banatica, 23 NARAI, Eusebiu (autor) Literatura și artele în România comunistă. 1948-1953 696-698 engleză
articol de periodic 2014 Banatica, 24, nr. 2 NARAI, Eusebiu (autor) Nicolae Iorga, Observații și probleme bănățene, ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Dumitru Țeicu, Ed. TIM, Reșița, 2011, 170 pagini + ilustrații. 577-578 română
articol de periodic 2017 Banatica, 27 NARAI, Eusebiu (autor) Activitatea băncilor din județul Caraș în anii 1944–1948 729-748 română
articol de periodic 2018 Banatica, 28 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind dezvoltarea meșteșugurilor în județul Caraș (1944–1948) 801-813 română
articol de periodic 2019 Banatica, 29, nr. 2 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte ale vieții politice în județul Timiș-Torontal în a doua jumătate a anului 1946 371-408 română
articol de periodic 2020 Banatica, 30, nr. 2 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind relațiile României cu Iugoslavia în timpul guvernării Iorga-Argetoianu (aprilie 1931-mai 1932): relațiile diplomatice 383-407 română
articol de periodic 2003 Tibiscum, XI, Studii și comunicări de etnografie-istorie, seria Etnografie-istorie NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind ocupația sovietică în județul Caraș (1944-1947) Arheologie - Istorie 381-392 română, franceză
articol de periodic 2005 Tibiscum, XII, Studii și comunicări de etnografie-istorie, seria Etnografie-istorie NARAI, Eusebiu (autor) Meșteșugurile în județul Severin în anii 1944-1948 Etnoreligie 87-133 română, engleză
articol de periodic 2011 Tibiscum, I, seria arheologie-istorie NARAI, Eusebiu (autor) Industria în județul Severin între anii 1944-1948 247-260 română
articol de periodic 1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte politice din județul Caraș (1944-1947)
articol de periodic 2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte din activitatea Uniunii Tineretului Comunist în județul Caraș (august 1944 - decembrie 1947)
articol de periodic 2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte ale activității sindicale în județul Caraș (23 august 1944 - 30 decembrie 1947)
articol de periodic 2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind situația economică a Banatului în perioada 1934-1937
articol de periodic 2010 Ziridava. Studia Archaeologica, XXV NARAI, Eusebiu (autor) Naționalizarea principalelor mijloace de producție în județul Severin