Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 144 de publicații
  • 19 volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1996 A course in probability theory with a special emphasis on stochastic dependence
Număr de volume:1
Matematică; curs universitar; suport de curs; algebră; analiză matematică; teoria probabilităţilor; Teorema Radon-Nikodym de descompunere; Gauss; Ecuaţia Poisson; spaţii lsornorfice; Lant Markov; proces stohastic; Teorema Hahn-Jordan de descompunere RĂUȚU, Gheorghe (autor)
carte 1984 Actes de langage et didactique des langues étrangères
Număr de volume:1
limba franceză; curs universitar; didactică; suport de curs; didactia predării unei limbi secundare GALATANU, Olga (autor)
carte 1998 Algebre Hopf
Număr de volume:1
Matematică; curs universitar; algebră Hopf; extensia Galois; coalgebră; bialgebră; modul Hopf; Teoria extinderilor Hopf-Galois RAIANU, Șerban (autor), DĂSCĂLESCU, Sorin (autor), NĂSTĂNESCU, Constantinescu (autor)
carte 2000 Analiza numerică: note de curs
Număr de volume:1
geologie; curs universitar; geofizică; vector; calcul integral; sistem liniar; polinoame Cebâsev; ecuaţie diferenţială; fracţii; proceduri Monte Carlo ȘTEFĂNESCU, Ștefan V. (autor)
carte 1978 Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane: sinonimia adjectivală
Număr de volume:1
gramatică; morfologie; limba română; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii române; analiză lingvistică FORĂSCU, Narcisa (autor)
carte 1998 Arheologia biblică. Mărturia pietrelor
Număr de volume:1
biblie; teologie; Arheologie; curs universitar; descoperire arheologică BUNACIU, Ioan (autor), BUNACIU, Otniel (autor)
carte 1973 Bazele teoretice şi metodologice ale geografiei
Număr de volume:1
curs universitar; geografie; metodologie; teorie; geografie fizică; suport de curs; cercetare geografică Dr., IANCU, Silvia (autor)
carte 1973 Bazele teoretice şi metodologice ale geografiei
Număr de volume:1
curs universitar; geografie; geografie economică; metodologie; teorie; suport de curs; cercetare geografică prof. univ. dr., POPOVICI, Ioan (autor), asist. univ. dr., MĂNESCU, Lucreția (autor)
carte 1998 Bialgebras: homology and dequantisation
Număr de volume:1
Matematică; curs universitar; algebră Hopf; algebră omologică; extensia Galois; Hochschild; ecuaţia de separabilitate MILITARU, Gigel (autor), ȘTEFAN, Dragoș (autor)
carte Biocatalizatori imobilizaţi
Număr de volume:2
curs universitar; biochimie; enzime; suport de curs; biocatalizator; biocatalizatori imobilizaţi POPA, Elena (autor), POPA, Elena (autor)
carte 1999 Biocatalizatori imobilizaţi în sinteza unor substanţe bioactive
Număr de volume:1
curs universitar; biochimie; amidon; biocatalizator; colagen; enzimă; urează; chimotripsină; Streptomyces simplex; tripsină; fosfază alcalină; gelatină; substanta chimica; substanta bioactivă; agaroză; alcool polivinilic; suporturi polihidroxilice POPA, Elena (autor), GIOABĂ, Alexandru (autor)
carte 1997 Biochimia acizilor nucleici
Număr de volume:1
curs universitar; biochimie; suport de curs; acid; acizi nucleici; nucleu IORDĂCHESCU, Dana (autor)
carte Biolocalizatori imobilizaţi
Număr de volume:2
curs universitar; biochimie; suport de curs; celulă; enzimă; biolocalizator Conf. Dr., POPA, Elena (autor), Conf. Dr., POPA, Elena (autor)
carte 1998 Cahier de travaux pratiques de chimie générale
Număr de volume:1
curs universitar; metal; dioxid de carbon; carbonat de calciu; oxigen; moleculă; caiet de aplicaţii; hidrogen; masă moleculară; solubilitate; cinetică; chimie generală; laborator de chimie CĂLINESCU, Mirela (autor), ȘERBAN, Ileana (autor)
carte 1998 Caiet cu lucrări de termodinamică chimică
Număr de volume:1
curs universitar; chimie; carbonat de calciu; fizică; combustibil; termodinamică; Legea lui Ostwald; tensiune electromotoare; Legea lui Nernst; solubilitate; Legea lui Hess; calorimetrie; Metoda Burnett; volum molar; vaporizare MELTZER, Viorica (autor), ANIȚESCU, Gheorghe (autor)
carte 1996 Calculul diferenţial pe varietăţi
Număr de volume:1
Matematică; curs universitar; algebră; analiză matematică; calcul diferenţial; Teorema lui Whitney; submersii; Teoreme de transversalitate CRISTEA, Mihai (autor)
carte 1996 Cataliza asimetrică
Număr de volume:1
curs universitar; chimie; biochimie; suport de curs; cataliză; catalizator enzimatic PÂRVULESCU, Vasile I. (autor), COMAN, Simona (autor), PÂRVULESCU, Viorica (autor)
carte 1996 Cercetări lingvistice şi literare româno-slave
Număr de volume:1
filologie; Cercetare ştiinţifică; Literatură; lingvistică; limba română; curs universitar; limba rusă; semantică; limbă slavă MITU, Mihai (autor)
carte Chimie analitică
Număr de volume:2
curs universitar; chimie analitică; gravimetrie; echilibru chimic; titrimetrie DIMONIE, Elena (autor), DIMONIE, Elena (autor), CRUCERU, Dumitru (autor), CRUCERU, Dumitru (autor), PĂTROESCU, Constantin (autor), PĂTROESCU, Constantin (autor)
carte 1997 Chimie analitique qualitative: travaux pratiques
Număr de volume:1
limba franceză; curs universitar; electroliză; chimie analitică; cationi; ioni pozitivi BADEA, Irinel (autor)
carte 1997 Chimie des métaux
Număr de volume:1
cupru; curs universitar; Titan; zinc; mangan; chimia metalelor; Structură electronică; compus chimic; aliaj metalic; tetraedtru; octaedru; Energie orbitală atomică; Valenţa metalelor POP, Veronica (autor), TUDOR, Violeta (autor)
carte 1996 Complemente de mecanică fizică şi acustică
Număr de volume:1
curs universitar; fizică; suport de curs; acustică; mecanică fizică; forţa elastică; forţa de atracţie gravitaţională VASILE, Dima N. (autor)
carte Corso di lingua italiana contemporanea
Număr de volume:2
curs universitar; limba italiană; suport de curs; fonologie; italiană; curs de limba italiană GIURESCU, Anca (autor), lector dr., STĂNCIULESCU-CUZA, Mariana (autor)
carte 1973 Corso di sintassi della lingua italiana contemporanea
Număr de volume:1
sintaxă; curs universitar; verb; limba italiană; suport de curs; gramatica limbii italiene; propoziţie secundară; propoziţie complementivă; propoziţie consecutivă; structura limbii italiene lect. univ. dr., CÂRSTEA-ROMAȘCANU, Mihaela (autor)
carte 1972 Cours de la théorie et de la pratique de la traduction
Număr de volume:1
limba franceză; curs universitar; suport de curs; teoria traducerii; traductologie; practica traducerii Conf. univ. dr., ELIADE, Irina (autor)
carte 1976 Cours de littérature française
Număr de volume:1
proză; curs universitar; lexic; limbă romanică; literatură franceză lect. Dr., BĂDESCU, Irina (autor)
carte 1973 Cours de littérature française
Număr de volume:1
curs universitar; suport de curs; limbă romanică; literatură franceză BERCESCU, Sorina (autor)
carte 1962 Cours de littérature française
Număr de volume:1
Modernism; comedie; curs universitar; epoca modernă; Academia Franceză; Voltaire; Jean de La Fontaine; Madame de La Fayette; Pierre Corneille; literatură franceză; Molière; René Descartes; roman idealist; Jean-Louis Guez de Balzac VIANU, Elena (autor)
carte 1973 Cours de sémantique
Număr de volume:1
filologie; limba franceză; gramatică; curs universitar; semantică; suport de curs; gramatica limbii franceze lect. univ. dr., TUTESCU, Mariana (autor)
carte 1969 Culegere de texte latine
Număr de volume:1
limba latină; curs universitar; suport de curs; texte antice; culegere de texte; texte latine VERGILIUS (autor), HORATIUS (autor), TITUS LIVIUS (autor), TACITUS (autor), HETCO, Maria (editor), DEMETRESCU, Florica (editor), UNGURU, Janina (editor)
carte 1973 Culegere de texte latine
Număr de volume:1
latină; limba latină; curs universitar; culegere; culegere de texte VILAN-UNGURU, Janina (editor), TÎȚU-BĂLUȚĂ, Mariana (editor), DINISCHIOTU-POPESCU, Ioana (editor)
carte 1972 Culegere de texte pentru gramatica comparată a limbilor slave
Număr de volume:1
Fonetică; gramatică; morfologie; curs universitar; gramatică comparată; suport de curs; limbi slave; culegere de texte; limbă slavă LINȚĂ, Elena (autor)
carte 1977 Curs de folclor literar ucrainean
Număr de volume:1
curs universitar; suport de curs; folclor ucrainean; literatură populară; filologie ucraineană; literatură ucraineană lect. univ. dr., REBUȘAPCĂ, Ion (autor)
carte 1996 Curs de geometrie
Număr de volume:1
Matematică; curs universitar; geometrie; sferă; vector; cilindru; hiberpola; parabola; curbă în spaţiu; elipsoid; geometrie afină; curbă plană; paralelism; algebră liniară; Teorema Hamilton Cayley; Teorema lui Euclid; elipsa lect. univ. dr., SOARE, Nicolae (autor)
carte 1977 Curs de gramatică istorică a limbii sîrbocroate
Număr de volume:1
filologie; gramatică; curs universitar; suport de curs; limba croată; limba sârbă; lingvistica VESCU, Victor (autor)
carte 1971 Curs de istoria literaturii cehe (1780-1860)
Număr de volume:1
curs universitar; literatură modernă; literatură cehă; filologie cehă; istoria literaturii cehe lect. univ. dr., TOADER, Alexandra (autor)
carte 1997 Curs de istoria literaturii cehe (a doua jumătate a secolului al XIX-lea)
Număr de volume:1
curs universitar; suport de curs; literatură modernă; literatură cehă; Jan Neruda; Vitězslav Hálek; Karolina Světlá; Svatopluk Čech; Jaroslav Vrchlický; Josef Václav Sládek; Jakub Arbes IONESCU, Anca Irina (autor)
carte 1995 Curs de limba engleză
Număr de volume:1
lingvistică; curs universitar; Limba engleză; gramatica limbii engleze BOGATU, Crisan (autor)
carte 1973 Curs de limba engleză pentru Facultatea de Matematică - Mecanică
Număr de volume:1
Matematică; curs universitar; Limba engleză; suport de curs lect. Dr., CHIȚORAN, Mariana (autor), asistent universitar, POP, Lia (autor)
carte 1943 Curs de stilistică
Număr de volume:1
lingvistică; curs universitar; stilistică; valori stilistice VIANU, Tudor (autor)
carte 1998 Curs de teoria măsurii probabilităţilor
Număr de volume:1
curs universitar; teoria probabilităţilor; teoria măsurii; Caratheodory; calcule integrale; Măsura Lebesgue; Teorema Radon -Nikodym; Teorema ergodică ZBĂGANU, Gheorghe (autor)
carte 1975 Curs general de limba tătară: fonetică şi fonologie. Morfologie
Număr de volume:1
Fonetică; morfologie; curs universitar; fonologie; limba tătară; gramatica limbii tătare lect. univ. dr., MAHMUT, Enver (autor)
carte 1978 Derivarea cu sufixe în româna populară
Număr de volume:1
lingvistică; morfologie; limba română; sufix; curs universitar; suport de curs; lingvistică românească TUDOSE, Claudia (autor)
carte 1973 Dicţionar invers
Număr de volume:1
curs universitar; limba rusă; dicţionar; limbi slave; lingvistică rusă DUMITRESCU, Maria (autor)
periodic 1997 Dispozitive magnetice şi dielectrice
Numere de reviste:1
curs universitar; suport de curs; câmp magnetic; circuit electric; bobină; dispozitive magnetice; Energie magnetoelastică; Energia de anizotropie magnetică cristalină; curbă de magnetizare; comutator; Model electric; Model magnetic; feromagnet; inducţie; flux magnetic; Energia elastică
carte 1996 Droit international public: précis
Număr de volume:1
curs universitar; drept; Drept internaţional; suport de curs; perioada post-Războiul Rece; finalul secolului al XX-lea MELEȘCANU, Teodor (autor), VOINA MOTOC, Iulia (autor)
carte 1999 Echilibre de fază. Curs pentru studenţii secţiei de Chimie Fizică
Număr de volume:1
curs universitar; chimie; fizică; mecanică; vapor cu aburi; termodinamică; Teoria generală a transformărilor de faz; sisteme bicomponente; azeotropie; Ecuaţia Margules; Ecuaţia van Laar; Ecuaţia Wilson; Ecuaţia NRTL; Ecuaţia UNIQUAC; presiune osmotică; Ecuaţia van der Waals; Ecuaţia Soave; Ecuaţia Peng-Robinson; faza lichidă; Modelul ASOG; Modelul DISQUAC; electroliţi; solubilitate; Legea fazelor; echilibru termodinamic; fază gazoasă; Ecuaţia Redlich-Kwong CENUȘE, Zoica Alexandrina (autor)
carte 1997 Ecuaţii diferenţiale
Număr de volume:1
Matematică; curs universitar; analiză matematică; teoremă; culegere de probleme; ecuaţii diferenţiale; ecuaţii liniare; Ecuaţia Euler; integrale prime; ecuaţii variabile; ecuaţii cvasiliniare COLOJOARĂ, Alexandra (autor)
carte 1997 Einführung in die kontrastive analyse / Introducere în analiza contrastivă
Număr de volume:1
lingvistică; curs universitar; limba germană; analiză contrastivă; filologie germană; gramatica limbii germane BARBU, Elisabeta (autor)
carte Elemente de fizică teoretică
Număr de volume:2
curs universitar; Newton; fizică; mecanică; culegere de probleme; mecanică analitică; mecanică teoretică SCRIDONESI-CĂLIN, Valer (autor), SCRIDONESI-CĂLIN, Valer (autor), IONESCU, Andrei Radu (autor), IONESCU, Andrei Radu (autor)
carte 1996 Elemente de gramatică funcţională a limbii ruse
Număr de volume:1
filologie; lingvistică; gramatică; curs universitar; rusă; limba rusă; suport de curs; gramatica limbii ruse VAIMBERG, Solomon (autor)
carte Elemente de istorie a limbii române literare moderne
Număr de volume:2
Secolul al XIX-lea; limba română; stil literar; curs universitar; Literatură română; suport de curs; istoria limbii române; evoluţia limbii române; limba română modernă; stiluri funcţionale ale limbii române DIACONESCU, Paula (autor), DIACONESCU, Paula (autor)
carte 1976 Elemente de tipologie lingvistică contrastivă cu referire la structuri eteroglote cu determinanţi congruenţi de relaţie
Număr de volume:1
limba română; curs universitar; limba rusă; suport de curs; studiu lingvistic; tipologie lingvistică GHEORGHIU, Mircea (autor)
carte 1974 Elements de phonetique française apliquee
Număr de volume:1
Fonetică; limba franceză; curs universitar; suport de curs; franceză; fonetica limbii franceze; fonetică aplicată DRĂGHICESCU, Janeta (autor), DOBRE, Florentina (autor)
carte 1977 Elements of descriptive English syntax
Număr de volume:1
sintaxă; curs universitar; Limba engleză; suport de curs; gramatica limbii engleze lect. univ. dr., BANTAS, Andrei (autor)
carte 1985 English language achievement testing
Număr de volume:1
curs universitar; Limba engleză; suport de curs; psihologia educaţiei; didactica predării unei limbi secundare FĂRNOAGĂ, Georgiana (autor)
carte 1988 Études contrastives: la structure du groupe nominal et la nominalisation en roumain et en français
Număr de volume:1
filologie; lingvistică; adjectiv; curs universitar; substantiv; suport de curs; studiu lingvistic; grup nominal DIGNOIRE, Claude (autor), VIȘAN, Viorel (autor), GUNIȚĂ, Alexandra (autor), CILIANU-LASCU, Corina (autor), DRĂGHICESCU, Janeta (autor), CRISTEA, Teodora (prefață, autor)
carte 1999 Familia citokinelor IL-2
Număr de volume:1
biologie; Imunologie; curs universitar; biochimie; genetică; cancer; Interleukina-15; epiteliu intestinal; Interleukina-2; Interleukina-4; Interleukina-7; Interleukina-9; Interleukina-13; histologie; celulă; hematologie; boală infecţioasă; morbiditate; citokină SZEGLI, Geza Albert (autor), MAILAT, Florica (autor), MIȘCALENCU, Dumitru (autor)
carte 1945 Filosofia culturii
Număr de volume:1
Friedrich Nietzsche; Karl Marx; liberalism; umanism; nationalism; filosofie; teoria raselor; egalitarism; Mitul lui Prometeu; prometeism; metafizica; Goethe; filosofie antică; psihologie structurală; Wilhelm Dilthey; Eduard Spranger; Niccolò Machiavelli; Immanuel Kant; activism; estetică; filosofie politică; stoicism; rationalism; Aristotel; Platon; curs universitar; etică; Cultura populară; filosofia culturii VIANU, Tudor (autor)
carte 1996 Fizica moleculară
Număr de volume:1
curs universitar; chimie; suport de curs; termodinamică; probleme de fizică; fizică moleculară; Principiul inaccesibilităţii adiabatice; transformare izotermică; gaze; transformare adiabatică; Legea conservării şi transformării energiei; Entalpia; Ciclul Carnot; transformarea izocoră; transformarea izobară; transformarea politropă PETRE, Ion (autor), ANIȚESCU, Gheorghe (autor)
carte 1998 Fizica moleculară
Număr de volume:1
curs universitar; teoria probabilităţilor; fizică moleculară; Teoria cinetică; fizică statică POPA-NIȚĂ, Vlad (autor)
carte 1996 Fizica radiaţiei laser
Număr de volume:1
experiment; curs universitar; optică; suport de curs; laser; radiaţie laser; studiu optic; bazele holografiei; hologramă; fizică teoretică; fizică aplicată DĂNCIULESCU, Constantin (autor)
carte 1996 Fizica semiconductorilor amorfi
Număr de volume:1
curs universitar; optică; spectroscopie; fizică; suport de curs; semiconductori amorfi; transport electronic; refracţie TOMOZEI, Nicolae (autor), MUNTEANU, Ion (autor)
carte 1985 Fonologia greacă
Număr de volume:1
Fonetică; Filologie clasică; curs universitar; limba greacă; suport de curs; greacă; fonologie Conf. univ. dr., STEF, Felicia (autor)
carte 1973 Genul şi organizarea structurilor nominale lexicale
Număr de volume:1
Lexicologie; morfologie; manual; curs universitar; suport de curs; lingvistica; categorii gramaticale; limbi romanice; structuri nominale; determinant nominal lect. univ. dr., GOGA, Ecaterina (autor)
carte 1975 Geografia economică a R. S. România
Număr de volume:1
ECONOMIE; curs universitar; Republica Socialistă România; geografie economică; suport de curs; geodemografie Conf. univ. dr., VELCEA, Ion (autor)
carte Gramatica limbii ruse în tabele şi scheme. Sistem, normă, dificultăţi
Număr de volume:2
prepoziţie; lingvistică; adjectiv; morfologie; sintaxă; curs universitar; declinare; pronume; numeral; gramatica limbii ruse; adverb; gerunziu; verb; limba rusă; conjugare; participiu; substantiv; suport de curs PEDESTRAȘU, Anatol (autor)
carte 1990 Grupuri şi algebre Lie
Număr de volume:1
Matematică; curs universitar; grupuri Lie; algebră Lie; formula Taylor; formula Campbell-Hausdorff; teorema Lie; Teorema lui Cartan; Teorema lui Chevalley; Teorema Birkhoff-Witt NICOLESCU, Liviu (autor)
carte 1995 Hidrogeologie
Număr de volume:1
ape subterane; geologie; curs universitar; hidraulică; suport de curs; hidrogeologie; hidrodinamică; apă subterană ZAMFIRESCU, Florian (autor)
carte 1995 Hidrologie
Număr de volume:1
curs universitar; hidrologie; hidrografie; geografie fizică; limnologie; suport de curs; potamologie; glaciologie; telmatologie prof. univ. dr., PIȘOTA, Ion (autor)
periodic 1973 Histoire de la littérature française XIX-é siécle
Numere de reviste:1
curs universitar; suport de curs; literatură franceză; Honore de Balzac
carte 1995 Imunologie
Număr de volume:1
biologie; Imunologie; curs universitar; biochimie; patologie; suport de curs; microorganism patogen; microbiologie; toxine; antigene; imunoglobuline; sistemul imunitar; limfocite Prof. dr. doc., ZARNEA, Gheorghe (autor), Conf. dr. doc., MIHĂESCU, Grigore (autor)
carte 1986 Intonation and meaning in present-day English: a special course
Număr de volume:1
filologie; Fonetică; lingvistică; gramatică; curs universitar; Limba engleză; suport de curs; fonologie; fonetica limbii engleze PETRI, Lucreția (autor)
carte Introducere în cultura şi civilizaţia poporului român
Număr de volume:2
limba română; curs universitar; propagandă comunistă; Republica Socialistă România; istoria românilor; suport de curs COTEANU, Ion (coordonator), COTEANU, Ion (coordonator), POPESCU, Florin (coordonator), POPESCU, Florin (coordonator)
carte 1997 Introducere în fizica acceleratorilor de particule (note de curs)
Număr de volume:1
curs universitar; fizică; suport de curs; probleme de fizică; accelerator cu particule; fizică nucleară; Ciclotronul; Sincrotronul; Ecuatiile Hill; Acceleratori cu fascicule incrucisate; cinematica relativistă; Acceleratorul Cockroft-Walton; Acceleratorul Van-de Graaff; Tandemul Van-de Graaff; Structura Wideroe; Structura Alvarez; Teoria acceleratorilor circulari LAZANU, Ionel (autor)
carte 1997 Introducere în istoria limbii albaneze
Număr de volume:1
filologie; lingvistică; limba albaneză; curs universitar; istoria limbii albaneze CABEJ, Eqrem (autor), IONESCU, Adriana (traducător)
carte 1975 Introducere în morfosintaxa istorică a limbii române
Număr de volume:1
gramatică; limba română; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii române; morfosintaxă DIMITRESCU, Florica (autor)
carte 1998 Introducere în optoelectronica integrată
Număr de volume:1
curs universitar; fizică; semiconductor; electromagnetism; sistem optic; radiaţie optică; fascicol de lumină; optoelectronică; undă dielectrică; fibră optică; modulator optic; stocarea informaţiei TOMOZEIU, Nicolae (autor)
carte Introducere în teoria funcţiilor complexe
Număr de volume:2
Matematică; curs universitar; teoria funcţiilor complexe MOCANU, Gheorghe (autor), MOCANU, Gheorghe (autor)
carte 1974 Istoria limbii române literare: perioada modernă (secolul al XIX-lea)
Număr de volume:1
curs universitar; istoria literaturii; Literatura română; suport de curs; literatura română modernă MANCAȘ, Mihaela (autor)
carte 1972 Istoria literaturii polone (sec. XII-XVIII). Curs universitar
Număr de volume:1
filologie; curs universitar; istoria literaturii; limba polonă; suport de curs; limbă slavă; literatură polonă veche CHIȚIMIA, Ion Constantin (autor)
carte 1974 Istoria literaturii sârbe şi croate (sec. XX)
Număr de volume:1
Literatură; curs universitar; istoria literaturii; suport de curs; limba croată; literatură contemporană; limba sârbă; literatură sârbă; literatura croată JIVCOVICI, Mirco (autor)
carte 1997 Itinerare poetice
Număr de volume:1
Mitologie; Modernism; Postmodernism; Simbolism; curs universitar; literatură rusă; Serghei Esenin; Acmeism; Nikolai Gumiliov; Osip Mandelştam; misticism; simbolistică; semantică; semiotică; suport de curs; Anna Ahmatova DOBRE, Aneta (autor)
carte 1996 Începuturile poeziei româneşti
Număr de volume:1
poezie; antologie; curs universitar; istoria literaturii; Literatura română; suport de curs; literatura română veche; poezie românească; literatură medievală; lirică medievală GABOR, Gabriela (editor), TIȚA, Claudia (editor), MAZILU, Dan Horia (postfață)
periodic 1982 Îndreptar pentru înţelegerea poporului şi culturii japoneze
Numere de reviste:1
curs universitar; cultura japoneză; antologie de texte; limba japoneză; mitologie japoneză
carte 2021 Îndrumar de laborator pentru programare în MATLAB
Număr de volume:1
curs universitar; informatică; suport de curs; programare; MATLAB PANEA, Ionelia (autor)
carte 1984 La sémantique lexicale
Număr de volume:1
limba franceză; curs universitar; semantică; suport de curs; lucrare ştiinţifică MĂGUREANU, Anca (autor)
carte 1975 Le locatif spatio - temporel en français contemporain
Număr de volume:1
limba franceză; gramatică; curs universitar; gramatica limbii franceze; locativ; locativ spaţio - temporal CRISTEA, Teodora (autor)
carte 1980 Le texte de la linguistique à la littérature
Număr de volume:1
limba franceză; curs universitar; suport de curs; text literar; lingvistică franceză TUȚESCU, Mariana (autor)
carte 1980 Le verbe roman
Număr de volume:1
limba franceză; limba română; curs universitar; limba italiană; limba spaniolă; suport de curs; lingvistică românească; limba portugheză CRISTEA, Teodora (coordonator), IORDAN, Iorgu (redactor), ILIESCU, Maria (redactor), NICULESCU, Alexandru (redactor), SALA, Marius (redactor), RÎPEANU, Sanda (secretar de redacție)
carte 1997 Lecţii de calculul predicatelor şi calculul propoziţiilor
Număr de volume:1
Matematică; curs universitar; probleme de matematică; Calculul predicatelor; Axiomatica multisortată; predicate de ordinul I RUDEANU, Sergiu (autor)
carte 1972 Les structures instrumentales en français
Număr de volume:1
lingvistică; limba franceză; curs universitar; suport de curs; franceză; structură instrumentală CUNIȚĂ, Alexandra (autor), GALAȚANU, Olga (autor), VIȘAN, Viorel (autor), CRISTEA, Teodora (coordonator, autor)
carte 1997 Limba maghiară: morfologia
Număr de volume:1
lingvistică; morfologie; curs universitar; limba maghiară; gramatica limbii maghiare; filologie maghiară MURVAI, Olga (autor)
carte Limba persană
Număr de volume:2
Fonetică; morfologie; sintaxă; curs universitar; limba persană; limbă orientală BAGEACU, Viorel (autor), BAGEACU, Viorel (autor)
carte Limba română contemporană: manual pentru studenţii străini
Număr de volume:3
vocabular; Fonetică; gramatică; limba română; manual; curs universitar IONESCU, Adriana (autor), IONESCU, Adriana (autor), asistent universitar, IONESCU, Adriana (autor), asistent universitar, SARAMANDU, Manuela (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor), Conf. Dr., BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
carte 1996 Limba română: manual pentru studenţii străini
Număr de volume:1
vocabular; Fonetică; gramatică; limba română; manual; curs universitar; suport de curs; frazeologie IONESCU, Adriana (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
carte 1998 Limba rusă contemporană
Număr de volume:1
Fonetică; curs universitar; limba rusă; fonologie; gramatica limbii ruse; lexicul limbii ruse; ortoepie; ortografia limbii ruse IVANOV, Andrei (autor)
carte 1975 Limba rusă contemporană: morfologie
Număr de volume:1
lingvistică; gramatică; morfologie; curs universitar; limba rusă; filologie rusă; limba rusă contemporană GHEORGHIU, Mircea (autor)
carte 1997 Limba rusă contemporană: sintaxa frazei
Număr de volume:1
sintaxă; curs universitar; limba rusă; gramatica limbii ruse
carte 1975 Limba rusă: probleme de metodică şi lexicologie
Număr de volume:1
vocabular; Lexicologie; lingvistică; gramatică; morfologie; curs universitar; limba rusă; filologie rusă; manual auxiliar; metodica limbii ruse Conf. univ. dr., DUMITRESCU, Maria (coord.)
carte 1996 Limba turco - osmană: curs practic
Număr de volume:1
curs universitar; turcologie; studii orientale; suport de curs; turco-osmană MAXIM, Mihai (autor)
carte 1984 Linguistique et techniques d`enseignement
Număr de volume:1
curs universitar; didactică; suport de curs; lingvistică aplicată; tehnici de predare CRISTEA, Teodora (autor)
carte 1996 Management şi marketing în geologie: cursuri şi lucrări practice
Număr de volume:1
geologie; curs universitar; marketing; management; suport de curs; resurse minerale ALBU, Marius (autor), POPA, Iulian (autor)
carte 1973 Manual de conversaţie în limba rusă
Număr de volume:1
filologie; lingvistică; gramatică; manual; curs universitar; limba rusă; manual de conversaţie FODOR, Ecaterina (coord.)
carte 1974 Manual de conversaţie în limba slovacă (anii I-II)
Număr de volume:1
vocabular; lingvistică; manual; curs universitar; limba slovacă; suport de curs; manual de conversaţie; slovacă lect. univ. dr., NIȚĂ-ARMAȘ, Silvia (autor), asist. univ. dr., KERGYO, Jan (autor)
carte 1988 Manual de limba bengali
Număr de volume:1
manual; curs universitar; limbă orientală; limba bengali BHOSE, Amita (autor)
carte 1996 Materiale şi dispozitive electronice organice
Număr de volume:1
curs universitar; suport de curs; electronică; tehnologia materialelor; fizică electronică; material electronic; dispozitiv electronic ANTOHE, Ștefan (autor)
carte 1998 Materii prime şi procese neconvenţionale. Lucrări practice
Număr de volume:1
materie primă; curs universitar; chimie; hidrocarburi; cromatografie; reacţie catalitică; alchilbenzen; Dehidrogenarea oxidativă; butan; metanol; desulfurare; gaz rezidual; zeolit; dioxid de sulf MAXIM, Nicolae (autor), SĂNDULESCU, Ioan (autor), MARCU, Ioan-Cezar (autor)
carte 1997 Mecanica fluidelor pentru ingineria geologică
Număr de volume:1
geologie; curs universitar; rocă; petrol; hidraulică; acvifer; Transformarea Laplace; Legile de filtraţie; transfer de căldură; Termoconvecţie; Formula lui Gauss - Ostrogradski; Formula lui Stokes; Ecuatia lui Bessel; Teorema momentului cinetic; Teorema energiei; Legea hidrostaticii; hidrostatica; Tubul Pitot-Prandtl; Coeficientul lui Chezy; calcul diferenţial; hidrodinamică; mecanica fluidelor; calcul integral; densitatea apei; Teorema impulsului ALBU, Marius (autor), PEPENE, Constantin (autor)
carte Mecanica. Aplicaţii
Număr de volume:2
curs universitar; Newton; fizică; suport de curs; mecanică MASSIER, Doina (autor), MASSIER, Doina (autor)
carte 1992 Metode automate de analiza în flux
Număr de volume:1
curs universitar; pompă; ioni; metode automate; analiza în flux; injectare; coeficientul de dispersie; modelul Taylor; modelul vaselor în serie; difuzie gazoasă; reactor; dializă DĂNEȚ, Andrei F. (autor)
carte 1996 Metode spectrometrice şi automatizări în chimia analitică
Număr de volume:1
curs universitar; radiaţii electromagnetice; ultraviolete; suport de curs; spectrometrie; arc electric; difuzia moleculară; Efectul Raman; Rezonanţă Magnetică Nucleară; ioni; Metoda spectrelor de comparaţie; Metoda ultimelor linii; Metoda liniilor omoloage; Metoda diluţiei; fluorescenţă atomică; emisia moleculară; fotocelulă; Spectroproiectorul; Microfotometrul; Microscopul comparator; Metoda sectorului logaritmic; Metoda atenuatorului în trepte; laser; chimie analitică; semiconductori; emisie atomică; rază X; prismă DUMITRESCU, Valerică Gh. (autor), DAVID, Victor S. (autor)
carte 1975 Metodica predării limbii ruse
Număr de volume:1
curs universitar; limba rusă; pedagogie; metodică; predarea limbii ruse; modulul psihopedagogic
carte 1996 Mineralogie determinativă
Număr de volume:1
geologie; curs universitar; mineralogie; fosfat; sulfuri; silicat; oxizi; hidroxizi; halogenuri; carbonat; nitrati CONSTANTINESCU, Emil (autor), MATEI, Lucian (autor)
carte 1996 Model şi variantă în folclor
Număr de volume:1
basm; folclor; curs universitar; folclor românesc; basm fantastic; universalitate; maximă populară ROȘIANU, Nicolae (autor)
carte 1999 Modele matematice pentru cristale şi cuasicristale
Număr de volume:1
curs universitar; atom; fizică; cristal; diamant; culegere de probleme; cuasicristal; Mulţime Delaunay; G-sistem; calcul matematic COTFAS, Nicolae (autor)
carte 1985 Morfologia istorică a limbii latine
Număr de volume:1
limba latină; gramatică; morfologie; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii latine FISCHER, Iancu (autor)
carte 1998 Morfologia solurilor
Număr de volume:1
morfologie; curs universitar; geografie; Sol; ecosistem; Sistem radicular; Neoformaţie; Procese pedogenetice DEMETER, Traian (autor)
carte 1973 Morphosyntaxe du français contemporain
Număr de volume:1
limba franceză; gramatică; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii franceze; franceză; morfosintaxă CRISTEA, Teodora (autor)
carte 1996 Noţiuni de programare în Turbo Pascal 6.0 - note de curs
Număr de volume:1
curs universitar; informatică; suport de curs; programare; Turbo Pascal CONSTANTINESCU, Anișoara (autor)
carte 1997 Paleobotanică şi palinologie
Număr de volume:1
paleobotanică; palinologie; geologie; curs universitar; histologie; suport de curs; paleofitogeografie; morfologia structurilor reproducătoare; anatomia structurilor reproducătoare; polen fosil; spori; Chitinozoare; Palinomorfologie; morfologie radiculară; anatomie radiculară; morfologie caulinară; anatomie caulinară; morfologie foliară; anatomie foliară; celulă; polen; morfologia plantelor inferioare; anatomia plantelor inferioare; morfologia plantelor superioare; anatomia plantelor superioare POPA, Mihai (autor), DAMIAN, Răzvan (autor), DRAGASTAN, Ovidiu (autor)
carte 1997 Practicum de ecologie a amfibienilor. Metode şi tehnici în studiul ecologiei amfibienilor
Număr de volume:1
manual; curs universitar; amfibieni; hibernare; embrion; fertilitate; mormoloc; hematie; Metoda Petersen; Metoda Triplei Capturi; Metoda Jolly-Seber; metabolism; fecunditate; suport de curs; morfometrie; ecotoxicologie; mediu acvatic; hormoni; tritoni COGĂLNICEANU, Dan (autor)
carte 1995 Prelegeri de gramatică rusă: din istoria gramaticilor contrastive ruso-române
Număr de volume:1
gramatică; curs universitar; rusă; limba rusă; prelegeri; suport de curs; istorie modernă românească WOLF, Siegfried (autor)
carte 1976 Prelegeri de istoria filosofiei contemporane
Număr de volume:1
filosofie; curs universitar; suport de curs; filosofie contemporană; curentul neoromantic; filosofie germană BOBOC, Alexandru (autor)
carte 1979 Probleme de filologie rusă
Număr de volume:1
filologie; Literatură; lingvistică; curs universitar; limba rusă; metodică WOLF, Siegfried (coodonator), VAIMBERG, Solomon (coodonator)
carte 1982 Prospecţiuni electrice
Număr de volume:1
geologie; curs universitar; geofizică; suport de curs; prospecţiuni electrice GEORGESCU, Paul (autor)
carte 1996 Psihosociologia familiei
Număr de volume:1
Familie; sociologie; curs universitar; psihologie; suport de curs; psihosociologie; legătură de rudenie VOINEA, Maria (autor)
carte 1997 Radiochimie
Număr de volume:1
curs universitar; chimie; radionuclizi; radioactivitate; izotop; izomorfism; Radiocoloizi; Efectul Mossbauer; Legea logaritmică a gradului de schimb; Ecuaţia lui McKay; izodimorfism; regula Fajans-Hahn; Legea lui Hlopin; Legea Henderson-Kracek; compuşi organofosforici; electrodepunere; electrochimie; radiochimie; ioni; Ecuaţia Nernst; solvent; cristalizare PODINĂ, Corneliu (autor)
carte 1996 Radioecologie, managementul accidentului nuclear
Număr de volume:1
curs universitar; biosferă; radionuclizi; radioactivitate; radiaţii; legislatie; accident nuclear; radioecologie; radioprotecţie; aparatură dozimetrică; radiotoxicitate CHIOSILĂ, Ion (autor)
carte 1996 Regionarea biogeografică a României
Număr de volume:1
ROMÂNIA; curs universitar; sinteză; biogeografie; suport de curs; regionare biogeografică COSTACHE, Nicolae (autor)
carte 1976 Relations et fomes casuelles en français contemporain
Număr de volume:1
limba franceză; gramatică; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii franceze; franceză CRISTEA, Teodora (autor)
carte 1976 Roman und Romantheorie
Număr de volume:1
filologie; Roman; curs universitar; suport de curs; literatură modernă; literatură germană; germanistică; teoria romanului Conf. univ. dr., RADUCANU, Sevilla (autor)
carte Selezione di testi della litteratura italiana
Număr de volume:2
filologie; Evul Mediu; curs universitar; renaşterea italiană; literatură renascentistă; literatură italiană; scriitor italian Prof., CERBONE, Onofrio (autor), Prof., CERBONE, Onofrio (autor)
carte 1985 Semantique lexicale et semantique enonciative
Număr de volume:1
limba latină; lingvistică; limba franceză; limba română; curs universitar; lexic; semantică; limba italiană; suport de curs; limbi romanice CRISTEA, Teodora (coordonator)
carte 1996 Sistemul părţilor de vorbire în gramatica chineză
Număr de volume:1
gramatică; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii chineze; limba chineză; chineză VIȘAN, Florentina (autor)
carte 1999 Sociolingvistică românească
Număr de volume:1
lingvistică; limba română; curs universitar; sociolingvistică; argou; jargon CIOLAC, Marina (autor)
carte 1998 Spectroscopia hadronilor. Note de curs
Număr de volume:1
curs universitar; spectroscopie; fizică; vector; hadron; gluon; mezon; barion; teoria grupurilor unitare; Despicarile in masa dependente de spin; Ecuaţia Schrodinger; Channonium LAZANU, Ionel (autor)
carte Spectroscopie atomică şi moleculară
Număr de volume:2
curs universitar; chimie; spectroscopie; atom; moleculă IOVA, Floriana (autor), IOVA, Floriana (autor)
carte 1997 Structuri cuantice cu semiconductori
Număr de volume:1
curs universitar; optică; tehnologie; chimie; fizică; suport de curs; fascicul molecular; Efectul Hall; electrică; câmp magnetic; electroni; structură cuantică; diodă luminiscentă; semiconductori; epitaxie DOLOCAN, Voicu (autor)
carte Studia Indo-Europaea ad Dacoromanos pertinentia
Număr de volume:2
filologie; lingvistică; curs universitar; suport de curs; traco-daci; indo-european; Studii de Tracologie; limbă indo-europeană BĂLTĂCEANU, Francisca (autor), POGHIRC, Cicerone (redactor), SLUȘANSCHI, Dan (coodonator, autor), FRANGA, Liviu (coordonator, autor)
carte 1995 Sursele externe ale vocabularului rus
Număr de volume:1
Lexicologie; lingvistică; curs universitar; rusă; limba rusă; suport de curs VAIMBERG, Solomon (autor)
carte 1996 Teoreme şi probleme de grupuri Lie
Număr de volume:1
curs universitar; suport de curs; algebră; teoremă; grupuri Lie NICOLAESCU, Liviu (autor), PRIOPOAE, Gabriel (autor), ZARA, Cătălin (autor)
carte 1971 Texte vechi româneşti: album de paleografie româno - chirilică
Număr de volume:1
curs universitar; Album; suport de curs; chirilică; paleografie chirilică BOROIANU, C (autor)
carte 1998 Travaux pratiques de chimie organique
Număr de volume:1
manual; curs universitar; oxidare; suport de curs; chimie organică; probleme de chimie; Substituţie electrofilă; Substituţie nucleofilă; reacţie de reducţie GAVRILIU, Daniela (autor), CIUREA, Ancuța (autor), IVAN, Lucia (autor)
volum de carte 2007 Cercetarea etnologică de teren, astăzi, anul 2007 etnografie (Domeniu academic); Etnologie (Domeniu academic); terminologie (subiect); cercetare etnologică (subiect); cercetare de teren (subiect); metode de cercetare (subiect); anchetă etnologică (subiect); experimente etnologice (subiect); documente de teren (subiect); curs universitar (lucrare) ȘTIUCĂ, Narcisa Alexandra (autor)
volum de carte 1976 Cours de littérature française, anul 1976, Le XVIII-e siècle Secolul al XVIII-lea; proză; curs universitar; lexic; limbă romanică; literatură franceză lect. Dr., BĂDESCU, Irina (autor)
volum de carte 1973 Cours de littérature française, anul 1973, Moyen Age - Renaissance poezie; Evul Mediu; proză; curs universitar; Renaşterea; Michel de Montaigne; satira; teatru medieval; Francois Villon; umanismul francez; Clement Marot; Francois Rabelais; Pierre de Ronsard; romanul medieval; Tristan şi Isolda; Chrétien de Troyes; Marie de France; fabula; Romanul lui Renard; literatura didactică; limbă romanică; literatură franceză; literatură medievală; literatură renascentistă; trubaduri BERCESCU, Sorina (autor)
volum de carte 1903 Curs de construcții arhitecturale profesat la Școala de Arhitectură din București la 1894-1896 de Petru Pașcanu Popescu, anul 1903 Petru Popescu Paşcanu (Arhitect); 1894-1896 (perioadă de timp); Şcoala de Arhitectură din Bucureşti (Instituţie de învăţământ); Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (Instituţie de învăţământ); curs universitar (subiect); curs de arhitectură (subiect); construcţii arhitecturale (subiect); tehnici constructive (subiect); decoraţiuni arhitecturale (subiect); Arhitectură (domeniu) POPESCU-PAȘCANU, Petru (autor)
volum de carte 1995 Curs de limba engleză, anul 1995 curs universitar; Limba engleză; gramatica limbii engleze BOGATU, Crisan (autor)
volum de carte 1999 Elemente de fizică teoretică, anul 1999, Fundamente de fizică teoretică curs universitar; Galileo Galilei; Albert Einstein; Newton; teoria relativităţii; mecanică; teoria relativităţii restrânse; modelul teoretic relativist; cinematică; fizică teoretică; Ecuaţia Lagrange; transformările Lorenz; Poincare; fizică teoretică relativistă SCRIDONESI-CĂLIN, Valer (autor), IONESCU, Andrei Radu (autor)
volum de carte 1945 Filosofia culturii, anul 1945 Friedrich Nietzsche; Karl Marx; liberalism; umanism; nationalism; filosofie; teoria raselor; Mitul lui Prometeu; prometeism; metafizica; Goethe; filosofie antică; psihologie structurală; Wilhelm Dilthey; Eduard Spranger; Niccolò Machiavelli; Immanuel Kant; activism; estetică; filosofie politică; stoicism; rationalism; Aristotel; Platon; curs universitar; etică; Cultura populară; filosofia culturii VIANU, Tudor (autor)
volum de carte 1998 Gramatica limbii ruse în tabele și scheme. Sistem, normă, dificultăți, anul 1998 lingvistică; morfologie; sintaxă; curs universitar; limba rusă; filologie rusă; gramatica limbii ruse
volum de carte 1979 Le verbe et ses arguments, anul 1979 lingvistică; limba franceză; curs universitar; verb; dicţionar; gramatica limbii franceze; Alexandra Cuniţă; Facultatea de Limbi Străine CUNIȚĂ, Alexandra (coodonator, autor)
volum de carte 1988 Limba persană, anul 1988 Fonetică; morfologie; sintaxă; curs universitar; limba persană; caligrafie; limbă orientală; lexic persano - român BAGEACU, Viorel (autor)
volum de carte 1978 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, I, anul 1978 vocabular; Fonetică; gramatică; morfologie; limba română; sintaxă; fonetica limbii române; limba română contemporană; parte de propoziţie; manual; curs universitar; lexic; parte de vorbire; frazeologie; gramatica limbii române asistent universitar, IONESCU, Adriana (autor), asistent universitar, SARAMANDU, Manuela (autor), Conf. Dr., BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1981 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, II, anul 1981 vocabular; Fonetică; gramatică; morfologie; limba română; sintaxă; fonetica limbii române; limba română contemporană; parte de propoziţie; manual; curs universitar; lexic; parte de vorbire; frazeologie; gramatica limbii române IONESCU, Adriana (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1981 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, III, anul 1981 vocabular; Fonetică; gramatică; morfologie; limba română; sintaxă; fonetica limbii române; limba română contemporană; parte de propoziţie; manual; curs universitar; lexic; parte de vorbire; frazeologie; gramatica limbii române IONESCU, Adriana (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1988 Manual de limba bengali, anul 1988 Fonetică; gramatică; morfologie; sintaxă; manual; curs universitar; limbă orientală; limba bengali; bengali BHOSE, Amita (autor)
volum de carte 1979 Mineralogie, anul 1979 geologie (Ştiinţă); chimie (Ştiinţă); fizică (Ştiinţă); mineralogie (disciplină); curs universitar (Carte); aur (metal); fier (metal); metal (substanţă); hidroxid de calciu (substanţă); minerale (substanţă); nitrat (substanţă); oxid (substanţă); carbonat (substanţă); sulfură (substanţă) IANOVICI, Virgil (autor), STIOPOL, Victoria (autor), CONSTANTINESCU, Emil (autor)
volum de carte 1983 Proprietățile fizice și chimismul mineralelor. Partea a II-a a cursului de Cristalografie-Mineralogie, anul 1983 geologie (Ştiinţă); chimie (Ştiinţă); fizică aplicată (Ştiinţă); mineralogie (disciplină); curs universitar (Carte); minerale (substanţă); culoare (proprietate); radioactivitate (proprietate); elasticitate (proprietate); duritate (proprietate); transparenţă (proprietate); conductibilitate (proprietate) IANOVICI, Virgil (autor), STIOPOL, Victoria (autor), CONSTANTINESCU, Emil (autor)
volum de carte 1976 Roman und Romantheorie, I, anul 1976, 1650-1750 baroc; filologie; iluminism; Roman; curs universitar; beletristică; Sophie de la Rochs; roma politic; literatura iluministă; roman moralizator; roman cavaleresc; Christian Gellert; Leben von schwefischen Grafin; teoria romanului; Jorg Wikram; Johan Fischart; literatura barocă; literatura renascentistă; roman realist; realism; iluminismul german; roman istoric; literatură medievală; literatură germană; germanistică Conf. univ. dr., RADUCANU, Sevilla (autor)
volum de carte 1998 Selezione di testi della litteratura italiana, anul 1998, Duecento-trecento filologie; Evul Mediu; curs universitar; Renaşterea; literatură medievală; literatură italiană; scriitor italian Prof., CERBONE, Onofrio (autor)
volum de carte 1987 Tudor Vianu: opere, anul 1987, Cursuri universitare Ion Luca Caragiale; Socrate; filosofie; Aristotel; Platon; Plotin; contemplaţia estetică; estetica fenomenologică; teoria valorii estetice; valoare estetică; estetica medievală; Friedrich Wilhelm Schelling; formalism estetic; idealism estetic; Schopenhauer; simpatia estetică; Etienne Bonnot de Condillac; Alexander Gottlieb Baumgarten; raţionalism estetic; genialitate; Gotthold Ephraim Lessing; estetica modernă; istoria doctrinelor de estetică; Leon Battista Alberti; Dominique Bouhours; Jean-Pierre de Crousaz; Jean-Baptiste Dubos; Charles Batteux; Hegel; teoria valorilor; Arthur Schopenhauer; Giambattista Vico; Johann Gottfried von Herder; estetica antică; Denis Diderot; Friedrich Schiller; Georg Wilhelm Friedrich Hegel; Friederich Nietzsche; originalitate; Tudor Vianu; estetică; formalism; idealism; Johann Joachim Winckelmann; fenomenologie; Nicolas Boileau; curs universitar; raţionalism; Geniu; Sfântul Augustin; Renaşterea; Immanuel Kant VIANU, Tudor (autor), GANĂ, George (editor, note, postfață)