Criterii căutate

  • Tip publicație: carte
  • Descriptor: biochimie

Sumarul căutării

  • 11 publicații
  • 11 volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte Biocatalizatori imobilizaţi
Număr de volume:2
curs universitar; biochimie; enzime; suport de curs; biocatalizator; biocatalizatori imobilizaţi POPA, Elena (autor), POPA, Elena (autor)
carte 1999 Biocatalizatori imobilizaţi în sinteza unor substanţe bioactive
Număr de volume:1
curs universitar; biochimie; amidon; biocatalizator; colagen; enzimă; urează; chimotripsină; Streptomyces simplex; tripsină; fosfază alcalină; gelatină; substanta chimica; substanta bioactivă; agaroză; alcool polivinilic; suporturi polihidroxilice POPA, Elena (autor), GIOABĂ, Alexandru (autor)
carte 1997 Biochimia acizilor nucleici
Număr de volume:1
curs universitar; biochimie; suport de curs; acid; acizi nucleici; nucleu IORDĂCHESCU, Dana (autor)
carte 2000 Biochimie analitică
Număr de volume:1
curs universitar; biochimie; enzime; imunochimie; chimie analitică; cinetică; biosensor; inhibitori de enzimă CIUCU, Anton (autor)
periodic Biochimie practică
Numere de reviste:2
biochimie; enzimologie
carte Biolocalizatori imobilizaţi
Număr de volume:2
curs universitar; biochimie; suport de curs; celulă; enzimă; biolocalizator Conf. Dr., POPA, Elena (autor), Conf. Dr., POPA, Elena (autor)
carte 1996 Cataliza asimetrică
Număr de volume:1
curs universitar; chimie; biochimie; suport de curs; cataliză; catalizator enzimatic PÂRVULESCU, Vasile I. (autor), COMAN, Simona (autor), PÂRVULESCU, Viorica (autor)
carte 1999 Familia citokinelor IL-2
Număr de volume:1
biologie; Imunologie; curs universitar; biochimie; genetică; cancer; Interleukina-15; epiteliu intestinal; Interleukina-2; Interleukina-4; Interleukina-7; Interleukina-9; Interleukina-13; histologie; celulă; hematologie; boală infecţioasă; morbiditate; citokină SZEGLI, Geza Albert (autor), MAILAT, Florica (autor), MIȘCALENCU, Dumitru (autor)
carte 1995 Imunologie
Număr de volume:1
biologie; Imunologie; curs universitar; biochimie; patologie; suport de curs; microorganism patogen; microbiologie; toxine; antigene; imunoglobuline; sistemul imunitar; limfocite Prof. dr. doc., ZARNEA, Gheorghe (autor), Conf. dr. doc., MIHĂESCU, Grigore (autor)
carte 1995 Metode de protejare şi deprotejare a grupelor funcţionale
Număr de volume:1
biochimie; chimie anorganică; compus natural MAIOR, Ovidiu (autor)
carte 1995 Tehnică de calcul pentru studenţii Facultăţii de Biologie
Număr de volume:1
ecologie; biologie; informatică; biochimie; baza de date; prelucrarea datelor; prelucrare de text DRAGOMIRESCU, Liviu (autor)
volum de carte 1996 Biocatalizatori imobilizați, anul 1996 biochimie; enzime; biocatalizator; biocatalizatori imobilizaţi; colagen; organite celulare POPA, Elena (autor)
volum de carte 1997 Biocatalizatori imobilizați, anul 1997 biochimie; enzime; biotehnologie; aminoacizi; biocatalizator; senzori enzimatici; imunochimie POPA, Elena (autor)
volum de carte 1997 Biochimia acizilor nucleici, anul 1997 biochimie; genetică; ADN; biosinteză; DNA; acizi nucleici; cod genetic; ARN; nucleotide; purină; material genetic; superhelix; RNA IORDĂCHESCU, Dana (autor)
volum de carte 1995 Biochimia aminoacizilor și proteinelor, anul 1995 biochimie; aminoacizi; biologie moleculară; peptide; proteine; hemoglobina; keratina IORDACHESCU, Dana (autor)
volum de periodic 1980 Biochimie practică, 1, anul 1980, Proteine și enzime biochimie; enzime; aminoacizi; proteine; enzimologie lect. Dr., IORDACHESCU, Dana (autor), prof. dr. doc. Șt., DUMITRU, I. F. (autor)
volum de periodic 1982 Biochimie practică, 2, anul 1982, Aminoacizi, glucide și lipide biochimie; aminoacizi; enzimologie; glucide; lipide lect. Dr., IORDACHESCU, Dana (autor), prof. dr. doc. Șt., DUMITRU, I. F. (autor)
volum de carte 1996 Biolocalizatori imobilizați, anul 1996, Imobilizarea enzimelor biochimie; enzimă; biolocalizator; biolocalizatori imobilizaţi; imobilizarea enzimelor; metoda legării ionice; metoda complexării cu metale; metoda includerii în geluri; imobilizarea enzimelor enzimatice multisecvenţiale Conf. Dr., POPA, Elena (autor)
volum de carte 1996 Cataliza asimetrică, anul 1996 biochimie; cataliză; catalizator enzimatic; reacţii catalitice; cataliză asimetrică omogenă; cataliză asimetrică eterogenă; cataliză asimetrică enzimatică PÂRVULESCU, Vasile I. (autor), COMAN, Simona (autor), PÂRVULESCU, Viorica (autor)
volum de carte 1995 Imunologie, anul 1995 biologie; Imunologie; biochimie; patologie; patogen; infecţie; sistem complement; biosinteză; memorie imunologică; ţesut limfoid; toleranţă imunitară; sinteză proteică; mecanisme de apărare antiinfecţioasă; inflamaţie; hibridom; timus; ganglioni limfatici; splină; răspuns imun; complex major de histocompatibilitate; serologie; imunoserologie; imunitate; sistem imunitar; haptene; anticorpi; limfocite; microorganism patogen; imunogenetică; imunohematologie; imunologie medicală; imunopatologie; microbiologie; toxine; imunochimie; antigene; imunoglobuline; sistemul imunitar Prof. dr. doc., ZARNEA, Gheorghe (autor), Conf. dr. doc., MIHĂESCU, Grigore (autor)
volum de carte 1995 Metode de protejare și deprotejare a grupelor funcționale, anul 1995 biochimie; chimie anorganică; compus natural; moleculă complexă MAIOR, Ovidiu (autor)
volum de carte 1995 Tehnică de calcul pentru studenții Facultății de Biologie, anul 1995 ecologie; biologie; informatică; biochimie; procesarea datelor; baze de date; prelucrare de text DRAGOMIRESCU, Liviu (autor)