Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 93 de publicații
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1996 A course in probability theory with a special emphasis on stochastic dependence
Număr de volume:1
Matematică; curs universitar; suport de curs; algebră; analiză matematică; teoria probabilităţilor; Teorema Radon-Nikodym de descompunere; Gauss; Ecuaţia Poisson; spaţii lsornorfice; Lant Markov; proces stohastic; Teorema Hahn-Jordan de descompunere RĂUȚU, Gheorghe (autor)
carte 1984 Actes de langage et didactique des langues étrangères
Număr de volume:1
limba franceză; curs universitar; didactică; suport de curs; didactia predării unei limbi secundare GALATANU, Olga (autor)
carte 1978 Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane: sinonimia adjectivală
Număr de volume:1
gramatică; morfologie; limba română; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii române; analiză lingvistică FORĂSCU, Narcisa (autor)
carte 1973 Bazele teoretice şi metodologice ale geografiei
Număr de volume:1
curs universitar; geografie; metodologie; teorie; geografie fizică; suport de curs; cercetare geografică Dr., IANCU, Silvia (autor)
carte 1973 Bazele teoretice şi metodologice ale geografiei
Număr de volume:1
curs universitar; geografie; geografie economică; metodologie; teorie; suport de curs; cercetare geografică prof. univ. dr., POPOVICI, Ioan (autor), asist. univ. dr., MĂNESCU, Lucreția (autor)
carte Beitrage zur Deutsch-Rumanischen Kontrastiven Grammatik
Număr de volume:3
gramatică; verb; limba germană; gramatică comparată; suport de curs; gramatică contrastivă ISBĂȘESCU, Mihai (coordonator), ISBĂȘESCU, Mihai (coordonator), ISBĂȘESCU, Mihai (coordonator), ENGEL, Ulrich (coordonator), ENGEL, Ulrich (coordonator), ENGEL, Ulrich (coordonator)
carte Biocatalizatori imobilizaţi
Număr de volume:2
curs universitar; biochimie; enzime; suport de curs; biocatalizator; biocatalizatori imobilizaţi POPA, Elena (autor), POPA, Elena (autor)
carte 1997 Biochimia acizilor nucleici
Număr de volume:1
curs universitar; biochimie; suport de curs; acid; acizi nucleici; nucleu IORDĂCHESCU, Dana (autor)
carte Biolocalizatori imobilizaţi
Număr de volume:2
curs universitar; biochimie; suport de curs; celulă; enzimă; biolocalizator Conf. Dr., POPA, Elena (autor), Conf. Dr., POPA, Elena (autor)
carte Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare ale istoriei
Număr de volume:7
istorie; arhivistică; Vexilologie; izvor istoric; suport de curs; codicologie; miniaturistică românească; caiet de seminar; stiinte auxiliare ale istoriei lect. univ. dr., BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina (coord.), lect. univ. dr., BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina (coord.), lect. univ. dr., BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina (coord.), lect. univ. dr., BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina (coord.), asist. Dr., BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina (coord.), asist. Dr., BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina (coord.), asist. Dr., BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina (coord.)
carte 1996 Cataliza asimetrică
Număr de volume:1
curs universitar; chimie; biochimie; suport de curs; cataliză; catalizator enzimatic PÂRVULESCU, Vasile I. (autor), COMAN, Simona (autor), PÂRVULESCU, Viorica (autor)
carte 1996 Complemente de mecanică fizică şi acustică
Număr de volume:1
curs universitar; fizică; suport de curs; acustică; mecanică fizică; forţa elastică; forţa de atracţie gravitaţională VASILE, Dima N. (autor)
carte Corso di lingua italiana contemporanea
Număr de volume:2
curs universitar; limba italiană; suport de curs; fonologie; italiană; curs de limba italiană GIURESCU, Anca (autor), lector dr., STĂNCIULESCU-CUZA, Mariana (autor)
carte 1973 Corso di sintassi della lingua italiana contemporanea
Număr de volume:1
sintaxă; curs universitar; verb; limba italiană; suport de curs; gramatica limbii italiene; propoziţie secundară; propoziţie complementivă; propoziţie consecutivă; structura limbii italiene lect. univ. dr., CÂRSTEA-ROMAȘCANU, Mihaela (autor)
carte 1972 Cours de la théorie et de la pratique de la traduction
Număr de volume:1
limba franceză; curs universitar; suport de curs; teoria traducerii; traductologie; practica traducerii Conf. univ. dr., ELIADE, Irina (autor)
carte 1973 Cours de littérature française
Număr de volume:1
curs universitar; suport de curs; limbă romanică; literatură franceză BERCESCU, Sorina (autor)
carte 1973 Cours de sémantique
Număr de volume:1
filologie; limba franceză; gramatică; curs universitar; semantică; suport de curs; gramatica limbii franceze lect. univ. dr., TUTESCU, Mariana (autor)
carte 1969 Culegere de texte latine
Număr de volume:1
limba latină; curs universitar; suport de curs; texte antice; culegere de texte; texte latine VERGILIUS (autor), HORATIUS (autor), TITUS LIVIUS (autor), TACITUS (autor), HETCO, Maria (editor), DEMETRESCU, Florica (editor), UNGURU, Janina (editor)
carte 1972 Culegere de texte pentru gramatica comparată a limbilor slave
Număr de volume:1
Fonetică; gramatică; morfologie; curs universitar; gramatică comparată; suport de curs; limbi slave; culegere de texte; limbă slavă LINȚĂ, Elena (autor)
carte 1977 Curs de folclor literar ucrainean
Număr de volume:1
curs universitar; suport de curs; folclor ucrainean; literatură populară; filologie ucraineană; literatură ucraineană lect. univ. dr., REBUȘAPCĂ, Ion (autor)
carte 1996 Curs de geometrie
Număr de volume:1
Matematică; geometrie; vector; suport de curs; Gauss; curbă plană; Teorema lui Rodriguez; Teorema lui Herglotz; Teorema hipersuprafeţelor; formulele lui Weingarten; Teorema Beltrami-Enneper; Formula lui Darboux; Teorema lui Bonnet NICOLESCU, Liviu (autor)
carte 1977 Curs de gramatică istorică a limbii sîrbocroate
Număr de volume:1
filologie; gramatică; curs universitar; suport de curs; limba croată; limba sârbă; lingvistica VESCU, Victor (autor)
carte 1997 Curs de istoria literaturii cehe (a doua jumătate a secolului al XIX-lea)
Număr de volume:1
curs universitar; suport de curs; literatură modernă; literatură cehă; Jan Neruda; Vitězslav Hálek; Karolina Světlá; Svatopluk Čech; Jaroslav Vrchlický; Josef Václav Sládek; Jakub Arbes IONESCU, Anca Irina (autor)
carte 1973 Curs de limba engleză pentru Facultatea de Matematică - Mecanică
Număr de volume:1
Matematică; curs universitar; Limba engleză; suport de curs lect. Dr., CHIȚORAN, Mariana (autor), asistent universitar, POP, Lia (autor)
carte 1973 Curs de sintaxa limbii arabe moderne
Număr de volume:1
arabă; limba arabă; suport de curs; curs studenţesc; limbă orientală ANGHELESCU, Nadia (autor)
carte 1978 Derivarea cu sufixe în româna populară
Număr de volume:1
lingvistică; morfologie; limba română; sufix; curs universitar; suport de curs; lingvistică românească TUDOSE, Claudia (autor)
periodic 1997 Dispozitive magnetice şi dielectrice
Numere de reviste:1
curs universitar; suport de curs; câmp magnetic; circuit electric; bobină; dispozitive magnetice; Energie magnetoelastică; Energia de anizotropie magnetică cristalină; curbă de magnetizare; comutator; Model electric; Model magnetic; feromagnet; inducţie; flux magnetic; Energia elastică
carte 1996 Droit international public: précis
Număr de volume:1
curs universitar; drept; Drept internaţional; suport de curs; perioada post-Războiul Rece; finalul secolului al XX-lea MELEȘCANU, Teodor (autor), VOINA MOTOC, Iulia (autor)
carte 1996 Elemente de gramatică funcţională a limbii ruse
Număr de volume:1
filologie; lingvistică; gramatică; curs universitar; rusă; limba rusă; suport de curs; gramatica limbii ruse VAIMBERG, Solomon (autor)
carte Elemente de istorie a limbii române literare moderne
Număr de volume:2
Secolul al XIX-lea; limba română; stil literar; curs universitar; Literatură română; suport de curs; istoria limbii române; evoluţia limbii române; limba română modernă; stiluri funcţionale ale limbii române DIACONESCU, Paula (autor), DIACONESCU, Paula (autor)
carte 1976 Elemente de tipologie lingvistică contrastivă cu referire la structuri eteroglote cu determinanţi congruenţi de relaţie
Număr de volume:1
limba română; curs universitar; limba rusă; suport de curs; studiu lingvistic; tipologie lingvistică GHEORGHIU, Mircea (autor)
carte 1974 Elements de phonetique française apliquee
Număr de volume:1
Fonetică; limba franceză; curs universitar; suport de curs; franceză; fonetica limbii franceze; fonetică aplicată DRĂGHICESCU, Janeta (autor), DOBRE, Florentina (autor)
carte 1977 Elements of descriptive English syntax
Număr de volume:1
sintaxă; curs universitar; Limba engleză; suport de curs; gramatica limbii engleze lect. univ. dr., BANTAS, Andrei (autor)
carte 1985 English language achievement testing
Număr de volume:1
curs universitar; Limba engleză; suport de curs; psihologia educaţiei; didactica predării unei limbi secundare FĂRNOAGĂ, Georgiana (autor)
carte 1988 Études contrastives: la structure du groupe nominal et la nominalisation en roumain et en français
Număr de volume:1
filologie; lingvistică; adjectiv; curs universitar; substantiv; suport de curs; studiu lingvistic; grup nominal DIGNOIRE, Claude (autor), VIȘAN, Viorel (autor), GUNIȚĂ, Alexandra (autor), CILIANU-LASCU, Corina (autor), DRĂGHICESCU, Janeta (autor), CRISTEA, Teodora (prefață, autor)
carte 1996 Fizica moleculară
Număr de volume:1
curs universitar; chimie; suport de curs; termodinamică; probleme de fizică; fizică moleculară; Principiul inaccesibilităţii adiabatice; transformare izotermică; gaze; transformare adiabatică; Legea conservării şi transformării energiei; Entalpia; Ciclul Carnot; transformarea izocoră; transformarea izobară; transformarea politropă PETRE, Ion (autor), ANIȚESCU, Gheorghe (autor)
carte 1996 Fizica radiaţiei laser
Număr de volume:1
experiment; curs universitar; optică; suport de curs; laser; radiaţie laser; studiu optic; bazele holografiei; hologramă; fizică teoretică; fizică aplicată DĂNCIULESCU, Constantin (autor)
carte 1996 Fizica semiconductorilor amorfi
Număr de volume:1
curs universitar; optică; spectroscopie; fizică; suport de curs; semiconductori amorfi; transport electronic; refracţie TOMOZEI, Nicolae (autor), MUNTEANU, Ion (autor)
carte 1981 Fonetică şi fonologie romanică: manual de lingvistică romanică
Număr de volume:1
Fonetică; lingvistică; suport de curs; analiză comparată; manual de lingvistică; fonologie; limbi romanice; lingvistică romanică REINHEIMER RÎPEANU, Sanda (autor)
carte 1985 Fonologia greacă
Număr de volume:1
Fonetică; Filologie clasică; curs universitar; limba greacă; suport de curs; greacă; fonologie Conf. univ. dr., STEF, Felicia (autor)
carte 1973 Genul şi organizarea structurilor nominale lexicale
Număr de volume:1
Lexicologie; morfologie; manual; curs universitar; suport de curs; lingvistica; categorii gramaticale; limbi romanice; structuri nominale; determinant nominal lect. univ. dr., GOGA, Ecaterina (autor)
carte 1975 Geografia economică a R. S. România
Număr de volume:1
ECONOMIE; curs universitar; Republica Socialistă România; geografie economică; suport de curs; geodemografie Conf. univ. dr., VELCEA, Ion (autor)
carte 1975 Gramatica limbii ebraice vechi
Număr de volume:1
curs; suport de curs; ebraică; curs studenţesc; limbă orientală ALEXANDRU, Ioan (autor)
carte Gramatica limbii ruse în tabele şi scheme. Sistem, normă, dificultăţi
Număr de volume:2
prepoziţie; lingvistică; adjectiv; morfologie; sintaxă; curs universitar; declinare; pronume; numeral; gramatica limbii ruse; adverb; gerunziu; verb; limba rusă; conjugare; participiu; substantiv; suport de curs PEDESTRAȘU, Anatol (autor)
carte 1995 Hidrogeologie
Număr de volume:1
ape subterane; geologie; curs universitar; hidraulică; suport de curs; hidrogeologie; hidrodinamică; apă subterană ZAMFIRESCU, Florian (autor)
carte 1995 Hidrologie
Număr de volume:1
curs universitar; hidrologie; hidrografie; geografie fizică; limnologie; suport de curs; potamologie; glaciologie; telmatologie prof. univ. dr., PIȘOTA, Ion (autor)
periodic 1973 Histoire de la littérature française XIX-é siécle
Numere de reviste:1
curs universitar; suport de curs; literatură franceză; Honore de Balzac
carte 1995 Imunologie
Număr de volume:1
biologie; Imunologie; curs universitar; biochimie; patologie; suport de curs; microorganism patogen; microbiologie; toxine; antigene; imunoglobuline; sistemul imunitar; limfocite Prof. dr. doc., ZARNEA, Gheorghe (autor), Conf. dr. doc., MIHĂESCU, Grigore (autor)
carte 1986 Intonation and meaning in present-day English: a special course
Număr de volume:1
filologie; Fonetică; lingvistică; gramatică; curs universitar; Limba engleză; suport de curs; fonologie; fonetica limbii engleze PETRI, Lucreția (autor)
carte Introducere în cultura şi civilizaţia poporului român
Număr de volume:2
limba română; curs universitar; propagandă comunistă; Republica Socialistă România; istoria românilor; suport de curs COTEANU, Ion (coordonator), COTEANU, Ion (coordonator), POPESCU, Florin (coordonator), POPESCU, Florin (coordonator)
carte 1997 Introducere în fizica acceleratorilor de particule (note de curs)
Număr de volume:1
curs universitar; fizică; suport de curs; probleme de fizică; accelerator cu particule; fizică nucleară; Ciclotronul; Sincrotronul; Ecuatiile Hill; Acceleratori cu fascicule incrucisate; cinematica relativistă; Acceleratorul Cockroft-Walton; Acceleratorul Van-de Graaff; Tandemul Van-de Graaff; Structura Wideroe; Structura Alvarez; Teoria acceleratorilor circulari LAZANU, Ionel (autor)
carte 1975 Introducere în morfosintaxa istorică a limbii române
Număr de volume:1
gramatică; limba română; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii române; morfosintaxă DIMITRESCU, Florica (autor)
carte 1974 Istoria limbii române literare: perioada modernă (secolul al XIX-lea)
Număr de volume:1
curs universitar; istoria literaturii; Literatura română; suport de curs; literatura română modernă MANCAȘ, Mihaela (autor)
carte 1972 Istoria literaturii polone (sec. XII-XVIII). Curs universitar
Număr de volume:1
filologie; curs universitar; istoria literaturii; limba polonă; suport de curs; limbă slavă; literatură polonă veche CHIȚIMIA, Ion Constantin (autor)
carte 1974 Istoria literaturii sârbe şi croate (sec. XX)
Număr de volume:1
Literatură; curs universitar; istoria literaturii; suport de curs; limba croată; literatură contemporană; limba sârbă; literatură sârbă; literatura croată JIVCOVICI, Mirco (autor)
carte 1997 Itinerare poetice
Număr de volume:1
Mitologie; Modernism; Postmodernism; Simbolism; curs universitar; literatură rusă; Serghei Esenin; Acmeism; Nikolai Gumiliov; Osip Mandelştam; misticism; simbolistică; semantică; semiotică; suport de curs; Anna Ahmatova DOBRE, Aneta (autor)
carte 1996 Începuturile poeziei româneşti
Număr de volume:1
poezie; antologie; curs universitar; istoria literaturii; Literatura română; suport de curs; literatura română veche; poezie românească; literatură medievală; lirică medievală GABOR, Gabriela (editor), TIȚA, Claudia (editor), MAZILU, Dan Horia (postfață)
carte 2021 Îndrumar de laborator pentru programare în MATLAB
Număr de volume:1
curs universitar; informatică; suport de curs; programare; MATLAB PANEA, Ionelia (autor)
carte 1984 La sémantique lexicale
Număr de volume:1
limba franceză; curs universitar; semantică; suport de curs; lucrare ştiinţifică MĂGUREANU, Anca (autor)
carte 1980 Le texte de la linguistique à la littérature
Număr de volume:1
limba franceză; curs universitar; suport de curs; text literar; lingvistică franceză TUȚESCU, Mariana (autor)
carte 1980 Le verbe roman
Număr de volume:1
limba franceză; limba română; curs universitar; limba italiană; limba spaniolă; suport de curs; lingvistică românească; limba portugheză CRISTEA, Teodora (coordonator), IORDAN, Iorgu (redactor), ILIESCU, Maria (redactor), NICULESCU, Alexandru (redactor), SALA, Marius (redactor), RÎPEANU, Sanda (secretar de redacție)
carte 1972 Les structures instrumentales en français
Număr de volume:1
lingvistică; limba franceză; curs universitar; suport de curs; franceză; structură instrumentală CUNIȚĂ, Alexandra (autor), GALAȚANU, Olga (autor), VIȘAN, Viorel (autor), CRISTEA, Teodora (coordonator, autor)
carte 1996 Limba română: manual pentru studenţii străini
Număr de volume:1
vocabular; Fonetică; gramatică; limba română; manual; curs universitar; suport de curs; frazeologie IONESCU, Adriana (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
carte 1996 Limba turco - osmană: curs practic
Număr de volume:1
curs universitar; turcologie; studii orientale; suport de curs; turco-osmană MAXIM, Mihai (autor)
carte 1984 Linguistique et techniques d`enseignement
Număr de volume:1
curs universitar; didactică; suport de curs; lingvistică aplicată; tehnici de predare CRISTEA, Teodora (autor)
carte 1996 Management şi marketing în geologie: cursuri şi lucrări practice
Număr de volume:1
geologie; curs universitar; marketing; management; suport de curs; resurse minerale ALBU, Marius (autor), POPA, Iulian (autor)
carte 1974 Manual de conversaţie în limba slovacă (anii I-II)
Număr de volume:1
vocabular; lingvistică; manual; curs universitar; limba slovacă; suport de curs; manual de conversaţie; slovacă lect. univ. dr., NIȚĂ-ARMAȘ, Silvia (autor), asist. univ. dr., KERGYO, Jan (autor)
carte 1996 Materiale şi dispozitive electronice organice
Număr de volume:1
curs universitar; suport de curs; electronică; tehnologia materialelor; fizică electronică; material electronic; dispozitiv electronic ANTOHE, Ștefan (autor)
carte Mecanica. Aplicaţii
Număr de volume:2
curs universitar; Newton; fizică; suport de curs; mecanică MASSIER, Doina (autor), MASSIER, Doina (autor)
carte 1996 Metode spectrometrice şi automatizări în chimia analitică
Număr de volume:1
curs universitar; radiaţii electromagnetice; ultraviolete; suport de curs; spectrometrie; arc electric; difuzia moleculară; Efectul Raman; Rezonanţă Magnetică Nucleară; ioni; Metoda spectrelor de comparaţie; Metoda ultimelor linii; Metoda liniilor omoloage; Metoda diluţiei; fluorescenţă atomică; emisia moleculară; fotocelulă; Spectroproiectorul; Microfotometrul; Microscopul comparator; Metoda sectorului logaritmic; Metoda atenuatorului în trepte; laser; chimie analitică; semiconductori; emisie atomică; rază X; prismă DUMITRESCU, Valerică Gh. (autor), DAVID, Victor S. (autor)
carte 1985 Morfologia istorică a limbii latine
Număr de volume:1
limba latină; gramatică; morfologie; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii latine FISCHER, Iancu (autor)
carte 1973 Morphosyntaxe du français contemporain
Număr de volume:1
limba franceză; gramatică; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii franceze; franceză; morfosintaxă CRISTEA, Teodora (autor)
carte 1996 Noţiuni de programare în Turbo Pascal 6.0 - note de curs
Număr de volume:1
curs universitar; informatică; suport de curs; programare; Turbo Pascal CONSTANTINESCU, Anișoara (autor)
carte 1997 Paleobotanică şi palinologie
Număr de volume:1
paleobotanică; palinologie; geologie; curs universitar; histologie; suport de curs; paleofitogeografie; morfologia structurilor reproducătoare; anatomia structurilor reproducătoare; polen fosil; spori; Chitinozoare; Palinomorfologie; morfologie radiculară; anatomie radiculară; morfologie caulinară; anatomie caulinară; morfologie foliară; anatomie foliară; celulă; polen; morfologia plantelor inferioare; anatomia plantelor inferioare; morfologia plantelor superioare; anatomia plantelor superioare POPA, Mihai (autor), DAMIAN, Răzvan (autor), DRAGASTAN, Ovidiu (autor)
carte 1997 Practicum de ecologie a amfibienilor. Metode şi tehnici în studiul ecologiei amfibienilor
Număr de volume:1
manual; curs universitar; amfibieni; hibernare; embrion; fertilitate; mormoloc; hematie; Metoda Petersen; Metoda Triplei Capturi; Metoda Jolly-Seber; metabolism; fecunditate; suport de curs; morfometrie; ecotoxicologie; mediu acvatic; hormoni; tritoni COGĂLNICEANU, Dan (autor)
carte 1995 Prelegeri de gramatică rusă: din istoria gramaticilor contrastive ruso-române
Număr de volume:1
gramatică; curs universitar; rusă; limba rusă; prelegeri; suport de curs; istorie modernă românească WOLF, Siegfried (autor)
carte 1976 Prelegeri de istoria filosofiei contemporane
Număr de volume:1
filosofie; curs universitar; suport de curs; filosofie contemporană; curentul neoromantic; filosofie germană BOBOC, Alexandru (autor)
carte 1976 Probleme de rusistică şi lingvistică generală
Număr de volume:1
Lexicologie; rusă; limba rusă; semantică; suport de curs; rusistică; lingvistică generală FODOR, Ecaterina (autor), DUMITRESCU, Maria (autor), VASCENCO, Victor (autor), OITA, Ion (autor), ARVINTE, Marieta (autor), PEDESTRAȘU, Anatol (autor), BUIUM, Sara (autor), ȘOPTEREANU, Liliana (autor), VAIDA, Veronica (autor), CHIVESCU, Romeo (autor), WOLF, Siegfried (autor), BRAȘOVEANU, Aurica (autor), CHIRILĂ, Feodor (autor), IVANOV, Andrei (autor), PETRESCU, Ion (autor), NOVEANU, Eugen (autor), OLTEANU, Teodor (autor)
carte 1980 Probleme de teoria probabilităţilor
Număr de volume:1
Matematică; suport de curs; culegere; algebră; analiză matematică; probabilităţi; Martingale; Lanţ Markov; probleme de matematică asist. univ. dr., FLOREA, Dorel (autor), lect. univ. dr., TUDOR, Constantin (autor)
carte 1982 Prospecţiuni electrice
Număr de volume:1
geologie; curs universitar; geofizică; suport de curs; prospecţiuni electrice GEORGESCU, Paul (autor)
carte 1996 Psihosociologia familiei
Număr de volume:1
Familie; sociologie; curs universitar; psihologie; suport de curs; psihosociologie; legătură de rudenie VOINEA, Maria (autor)
carte 1996 Regionarea biogeografică a României
Număr de volume:1
ROMÂNIA; curs universitar; sinteză; biogeografie; suport de curs; regionare biogeografică COSTACHE, Nicolae (autor)
carte 1976 Relations et fomes casuelles en français contemporain
Număr de volume:1
limba franceză; gramatică; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii franceze; franceză CRISTEA, Teodora (autor)
carte 1976 Roman und Romantheorie
Număr de volume:1
filologie; Roman; curs universitar; suport de curs; literatură modernă; literatură germană; germanistică; teoria romanului Conf. univ. dr., RADUCANU, Sevilla (autor)
carte 1981 Semantica modalităţilor în limba arabă
Număr de volume:1
arabă; semantică; limba arabă; suport de curs; curs studenţesc; semantica limbii arabe ANGHELESCU, Nadia (autor)
carte 1985 Semantique lexicale et semantique enonciative
Număr de volume:1
limba latină; lingvistică; limba franceză; limba română; curs universitar; lexic; semantică; limba italiană; suport de curs; limbi romanice CRISTEA, Teodora (coordonator)
carte 1996 Sistemul părţilor de vorbire în gramatica chineză
Număr de volume:1
gramatică; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii chineze; limba chineză; chineză VIȘAN, Florentina (autor)
carte 1997 Structuri cuantice cu semiconductori
Număr de volume:1
curs universitar; optică; tehnologie; chimie; fizică; suport de curs; fascicul molecular; Efectul Hall; electrică; câmp magnetic; electroni; structură cuantică; diodă luminiscentă; semiconductori; epitaxie DOLOCAN, Voicu (autor)
carte Studia Indo-Europaea ad Dacoromanos pertinentia
Număr de volume:2
filologie; lingvistică; curs universitar; suport de curs; traco-daci; indo-european; Studii de Tracologie; limbă indo-europeană BĂLTĂCEANU, Francisca (autor), POGHIRC, Cicerone (redactor), SLUȘANSCHI, Dan (coodonator, autor), FRANGA, Liviu (coordonator, autor)
carte 1995 Sursele externe ale vocabularului rus
Număr de volume:1
Lexicologie; lingvistică; curs universitar; rusă; limba rusă; suport de curs VAIMBERG, Solomon (autor)
carte 1996 Teoreme şi probleme de grupuri Lie
Număr de volume:1
curs universitar; suport de curs; algebră; teoremă; grupuri Lie NICOLAESCU, Liviu (autor), PRIOPOAE, Gabriel (autor), ZARA, Cătălin (autor)
carte 1971 Texte vechi româneşti: album de paleografie româno - chirilică
Număr de volume:1
curs universitar; Album; suport de curs; chirilică; paleografie chirilică BOROIANU, C (autor)
carte 1998 Travaux pratiques de chimie organique
Număr de volume:1
manual; curs universitar; oxidare; suport de curs; chimie organică; probleme de chimie; Substituţie electrofilă; Substituţie nucleofilă; reacţie de reducţie GAVRILIU, Daniela (autor), CIUREA, Ancuța (autor), IVAN, Lucia (autor)