Biolocalizatori imobilizați, 1996, Imobilizarea enzimelor