Criterii căutate

  • Tip publicație: periodic
  • An de publicare: 1972

Sumarul căutării

  • 216 volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1972 Acta Musei Napocensis: ActaMN, IX, anul 1972
volum de periodic 1972 Aluta, anul 1972
volum de periodic 1972 Annuaire roumain d`anthropologie: ARA, 9, anul 1972
volum de periodic 1972 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", IX, anul 1972 PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (redactor responsabil), CIUREA, Dumitru (redactor), ANGELESCU, Constantin. C. (redactor), BENDITER, Janeta (redactor), BERLESCU, Dumitru (redactor), BOICU, Leonid (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), CORIVAN, Nicolae (redactor), GRIGORAȘ, Nicolae (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), CAPROȘU, Ioan (secretar de redacție)
volum de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, anul 1972, seria Științele naturii - istorie RADU, Stancu (redactor responsabil)
volum de periodic 1972 Arheologia Moldovei: ArhMold, 1972 PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (redactor)
volum de periodic 1972 Arhiva Someșană: ArhSom, I, anul 1972, seria II
volum de periodic 1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IX, anul 1972
volum de periodic 1972 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLI, nr. în TOM: 1, anul 1972
volum de periodic 1972 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLI, nr. în TOM: 2, anul 1972
volum de periodic 1972 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLI, nr. în TOM: 3, anul 1972
volum de periodic 1972 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLI, nr. în TOM: 4, anul 1972
volum de periodic 1972 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, I, anul 1972
volum de periodic 1972 Caiet selectiv de informare asupra creșterilor colecțiilor Bibliotecii Academiei R.P.R. - extras colecția numismatică, 39-40, ianuarie - iunie, anul 1972
volum de periodic 1972 Carpica, V, anul 1972
volum de carte 1972 Cărțile de înțelepciune în cultura română, anul 1972 DUȚU, Alexandru (autor)
volum de carte 1972 Catalogul sistematic al Colecției Ornitologice a Muzeului Banatului Timișoara: 1878-1970, anul 1972 NADRA, Emil (autor)
volum de periodic 1972 Centenar Muzeal Orădean, anul 1972 HORA, C. (redactor), JURCSAK, Tiberiu (redactor), MOZES, Tereza (redactor), FAUR, F (secretar de redacție), DUMITRAȘCU, S. (redactor responsabil)
volum de periodic 1972 Cercetări istorice: CI, III, anul 1972
volum de periodic 1972 Cinema, X, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1972, Să visăm cu ochii deschiși...
volum de periodic 1972 Cinema, X, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1972, „Puterea și Adevărul”-o dezbatere etică
volum de periodic 1972 Cinema, X, nr. în TOM: 3, martie, anul 1972, Filmul față în față cu publicul
volum de periodic 1972 Cinema, X, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1972, Gustul nu se discută?
volum de periodic 1972 Cinema, X, nr. în TOM: 5, mai, anul 1972, Filmul și viața
volum de periodic 1972 Cinema, X, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1972, Alo! Casa Popescu? Ce filme ați văzut?
volum de periodic 1972 Cinema, X, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1972
volum de periodic 1972 Cinema, X, nr. în TOM: 8, august, anul 1972, Condiția femeii în film
volum de periodic 1972 Cinema, X, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1972, Iluzii și deziluzii venețiene
volum de periodic 1972 Cinema, X, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1972, Lupta cu mediocritatea
volum de periodic 1972 Cinema, X, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1972, Filmul, document al epocii
volum de periodic 1972 Cinema, X, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1972, A iubi orașul în care trăiești
volum de carte 1972 Coconii - un sat din Câmpia Română în epoca lui Mircea cel Bătrân, anul 1972 CONSTANTINESCU, Nicolae (autor)
volum de carte 1972 Complexul arhitectural din comuna Brebu, anul 1972 SIMACHE, NICOLAE I. (autor)
volum de carte 1972 Coordonate sud-est europene ale baladei românești, anul 1972 FOCHI, Adrian (autor)
volum de periodic 1972 Crisia, II, anul 1972
volum de carte 1972 Culegere de texte pentru gramatica comparată a limbilor slave, anul 1972, Limbile slave apusene LINȚĂ, Elena (autor)
volum de carte 1972 Culegere de texte pentru seminarul de istoria limbii germane, anul 1972 Prof. dr. doc., ISBASESCU, Mihai (autor)
volum de periodic 1972 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 16, anul 1972, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PIPPIDI, Dionisie M. (redactor șef), DIACONU, Gheorghe (redactor adjunct), ALEXANDRESCU, Petre (redactor), COMȘA, Maria (redactor), CONSTANTINESCU, Nicolae (redactor), VULPE, Alexandru (redactor)
volum de carte 1972 Dacii: ediție revăzută și completată, anul 1972, seria Sinteze DAICOVICIU, Hadrian (autor)
volum de carte 1972 Das Römerlager von Buciumi: beiträge zur untersuchung des Limes der Dacia Porolissensis, anul 1972 CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor), LUCĂCEL, Vasile (autor), POP, Constantin (autor)
volum de carte 1972 Documenta Romaniae Historica: DRH, anul 1972, Țara Românească (1501-1525), seria B DIACONESCU, Olimpia (editor), ȘTEFĂNESCU, Ștefan (editor, redactor), BERZA, Mihai (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), MIOC, Damaschin (redactor), PALL, Francisc (redactor), PASCU, Ștefan (redactor)
volum de carte 1972 England's trade policy in the Levant 1660-1714, anul 1972 CERNOVODEANU, Paul (autor)
volum de periodic 1972 File de Istorie, II, anul 1972
volum de periodic 1972 File vîlcene, decembrie, anul 1972 NESTORESCU-BĂLCEȘTI, Horia (redactor șef)
volum de carte 1972 Ghidul Expoziției de Arheologie, anul 1972 KACSÓ, Carol (autor)
volum de periodic 1972 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 1-2, ianuarie - februarie, anul 1972 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1972 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 3-4, martie - aprilie, anul 1972 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1972 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 5-6, mai - iunie, anul 1972 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1972 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 7-8, iulie - august, anul 1972 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1972 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 9-10, septembrie - octombrie, anul 1972 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1972 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 11-12, noiembrie - decembrie, anul 1972 MARINA, Justinian (președinte)
volum de carte 1972 Harta arheologică a României, anul 1972 DUMITRESCU, Vladimir (autor), CONDURACHI, Emil (autor), MIRCEA, Matei (autor)
volum de carte 1972 Istoria Secretă, anul 1972 PROCOPIUS (autor), MIHĂESCU, H. (traducător), NICOLAU, Stella (redactor), ION, Dumitru (tehnoredactor)
volum de carte 1972 Județele României Socialiste, anul 1972
volum de carte 1972 Județul Bacău, anul 1972 LUPU, N N (autor), VĂCĂRAȘU, Iulia (autor), BRÂNDUȘ, C (autor)
volum de carte 1972 Județul Bihor, anul 1972 BERINDEI, I O (autor), POP, Gr (autor)
volum de carte 1972 Județul Bistrița-Năsăud, anul 1972 MORARIU, T. (autor), BUTA, I (autor), MAIER, A. (autor)
volum de carte 1972 Județul Iași, anul 1972 UNGUREANU, Al (autor), BĂCĂUANU, V (autor), ȘANDRU, I (autor)
volum de carte 1972 Județul Sălaj, anul 1972 MORARIU, T. (autor), SOROCOVSCHI, V (autor)
volum de carte 1972 Județul Tulcea, anul 1972 GUGIUMAN, I (autor), CÎRCOTĂ, V (autor), BĂICAN, V (autor)
volum de carte 1972 Les structures instrumentales en français, anul 1972 CUNIȚĂ, Alexandra (autor), GALAȚANU, Olga (autor), VIȘAN, Viorel (autor), CRISTEA, Teodora (coordonator, autor)
volum de periodic 1972 Marisia, III-IV, anul 1972
volum de carte 1972 Mémoires et projets de réforme dans les Principautés Roumaines, anul 1972, Répertoire et textes inédits avec un supplIément pour les années 1831-1848 GEORGESCU, VLAD (autor)
volum de literatură gri 1972 Muzeul Deltei Dunării. Secția Științele Naturii. Ghid, anul 1972 SIMION, Gavrilă (autor), POPESCU, Maria (autor), GĂVENEA, Constantin (grafică), VOLNÎY, A. (grafică)
volum de carte 1972 Nicolae Iorga - a Romanian historian of the Ottoman Empire, anul 1972 ALEXANDRESCU DERSCA, Maria Matilda (autor), LĂZĂRESCU, Mary (traducător)
volum de carte 1972 Nicolas Iorga; L'Homme et L'Oeuvre, anul 1972 PIPPIDI, D. M. (autor)
volum de carte 1972 Nuvela istorică românească în secolul al XIX-lea, anul 1972 VATAMANIUC, DIMITRIE (antologie, prefață și note)
volum de carte 1972 O viață de om așa cum a fost, anul 1972 IORGA, Nicolae (autor), RÂPEANU, Valeriu (editor), RÂPEANU, Sanda (editor)
volum de carte 1972 Păcuiul lui soare, I, anul 1972, Cetatea bizantină DIACONU, Petre (autor), VÂLCEANU, Dumitru (autor)
volum de carte 1972 Pagini de artă veche românească, anul 1972 DRĂGUȚ, Vasile (autor), CHIHAIA, Pavel (autor), DUMITRESCU, Carmen Laura (autor), DUMITRESCU, Florentina (autor)
volum de carte 1972 Paleoliticul în Țara Oașului, anul 1972 BITIRI, Maria (autor)
volum de carte 1972 Parva naturalia, anul 1972, Scurte tratate de științe naturale ARISTOTEL (autor), MIRONESCU, Șerban (traducător), NOICA, Constantin (traducător), BOBOC, Alexandru (nota introductivă)
volum de periodic 1972 Pontica, V, anul 1972
volum de carte 1972 Recherces comparées de folklore sud-est européen, anul 1972 FOCHI, Adrian (autor)
volum de carte 1972 Relațiile agrare din Țara Românească în secolul al XVIII-lea, anul 1972 CONSTANTINIU, Florin (autor)
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 1 ianuarie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 15 ianuarie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVIII, 1 februarie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 15 februarie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 1 martie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 15 martie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 1 aprilie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 15 aprilie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 1 mai, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 15 mai, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 1 iunie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 15 iunie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 1 iulie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 15 iulie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 1 august, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, nr. în TOM: XVII, 1 septembrie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 15 septembrie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 1 octombrie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 15 octombrie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 1 noiembrie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 15 noiembrie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 1 decembrie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Cultului Mozaic, XVII, 15 decembrie, anul 1972
volum de periodic 1972 Revista Muzeelor: RM, 1, anul 1972 ROȘU, Lucian (redactor șef), ANTONESCU, Iulian (redactor), BĂCESCU, Mihai (redactor), BĂNĂȚEANU, Tancred (redactor), BODOR, Gheorghe (redactor), BUTURĂ, Valeriu (redactor), CONDURACHI, Emil (redactor), DAICOVICIU, Hadrian (redactor), FERENCZ, Irma (redactor), FLORESCU, Radu (redactor), GEORGESCU, Florian (redactor), HOFFMAN, Herbert (redactor), MÎNDRESCU, Anatol (redactor), NAGLER, Carol (redactor), POPESCU, Mircea (redactor), STANCIU, Marcel (redactor), SZEKELY, Zoltan (redactor)
volum de periodic 1972 Revista Muzeelor: RM, 3, anul 1972 ROȘU, Lucian (redactor șef)
volum de periodic 1972 Revista Muzeelor: RM, 5, anul 1972 ROȘU, Lucian (redactor șef)
volum de periodic 1972 Revista Muzeelor: RM, 6, anul 1972 ROȘU, Lucian (redactor șef)
volum de periodic 1972 Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 4, anul 1972 ROȘU, Lucian (redactor șef)
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Chimie, 17-10, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Chimie, 17-11, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Chimie, 17-12, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Chimie, 17-1-2, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Chimie, 17-3, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Chimie, 17-4, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Chimie, 17-5, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Chimie, 17-6, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Chimie, 17-7, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Chimie, 17-8, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Chimie, 17-9, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvii-1, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvii-10, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvii-2, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvii-3, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvii-4, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvii-5, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvii-6, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvii-7, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvii-8, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xvii-9, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Physique, 17-1, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Physique, 17-10, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Physique, 17-2, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Physique, 17-3, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Physique, 17-4, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Physique, 17-5, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Physique, 17-6, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Physique, 17-7, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Physique, 17-8, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine de Physique, 17-9, anul 1972
volum de periodic 1972 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, 2, nr. în TOM: IX, anul 1972, seria Beaux-arts POPESCU, Mircea (redactor-șef), PETRESCU, Paul (redactor adjunct), BOGDAN, Radu (membru în Comitetul de Redacție), BREAZU, Marcel (membru în Comitetul de Redacție), ENESCU, Teodor (membru în Comitetul de Redacție), FRUNZETTI, Ion (membru în Comitetul de Redacție), JALEA, Ion (membru în Comitetul de Redacție), LĂZĂRESCU, Emil (membru în Comitetul de Redacție), NICULESCU, Remus (membru în Comitetul de Redacție), PAVEL, Amelia (membru în Comitetul de Redacție), ULEA, Sorin (membru în Comitetul de Redacție), VĂTĂȘIANU, Virgil (membru în Comitetul de Redacție), VOINESCU, Teodora (membru în Comitetul de Redacție), THEODORESCU, Răzvan (secretar științific de redacție), OARDĂ, IVONNE (secretar de redacție)
volum de periodic 1972 Romanoslavica: Rsl, XVIII, anul 1972 ROSETTI, Alexandru (redactor responsabil), BOLOCAN, Gheorghe (redactor), CHELARU, Valentin (redactor), CHIȚIMIA, Ion Constantin (redactor), IONESCU-NIȘCOV, Traian (redactor), MIHĂILĂ, Gheorghe (redactor), NOVICOV, Mihai (redactor), OLTEANU, Pandele (redactor), PĂTRUȚ, Ion (redactor), VELICHI, Constantin (redactor), VIANU, Alexandru (redactor), VRABIE, Emil (redactor), CALAIS, Alexandru (redactor)
volum de periodic 1972 Sargetia. Acta Musei Devensis, IX, anul 1972, Acta Musei Devensis
volum de periodic 1972 Sargetia. Acta Musei Devensis. Științele Naturii, IX, anul 1972, Series Scientia Naturae
volum de periodic 1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, anul 1972, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie
volum de periodic 1972 Secolul 20, 1, anul 1972
volum de periodic 1972 Secolul 20, 2, anul 1972
volum de periodic 1972 Secolul 20, 3-4, anul 1972
volum de periodic 1972 Secolul 20, 5, anul 1972
volum de periodic 1972 Secolul 20, 6-7, anul 1972
volum de periodic 1972 Secolul 20, 8, anul 1972
volum de periodic 1972 Secolul 20, 9, anul 1972
volum de periodic 1972 Secolul 20, 10-11-12, anul 1972
volum de carte 1972 Sinteză și originalitate în cultura română (1650-1848), anul 1972 DUȚU, Alexandru (autor)
volum de periodic 1972 Studia et Acta Musei Nicolae Bălcescu, 4, anul 1972, Bălcescu și Transilvania NESTORESCU-BĂLCEȘTI, Horia (redactor șef)
volum de periodic 1972 Studii, XXV, nr. în TOM: 1, anul 1972, Revistă de istorie
volum de periodic 1972 Studii, XXV, nr. în TOM: 2, anul 1972, Revistă de istorie
volum de periodic 1972 Studii, XXV, nr. în TOM: 3, anul 1972, Revistă de istorie
volum de periodic 1972 Studii, XXV, nr. în TOM: 4, anul 1972, Revistă de istorie
volum de periodic 1972 Studii, XXV, nr. în TOM: 5, anul 1972, Revistă de istorie
volum de periodic 1972 Studii, XXV, nr. în TOM: 6, anul 1972, Revistă de istorie
volum de periodic 1972 Studii Clasice: StCl, XIV, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 17, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 18, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 19, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 20, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Chimie, 20-1, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Chimie, 20-10, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Chimie, 20-11, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Chimie, 20-12, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Chimie, 20-2, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Chimie, 20-3, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Chimie, 20-4, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Chimie, 20-5, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Chimie, 20-6, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Chimie, 20-7, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Chimie, 20-8, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Chimie, 20-9, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Fizică, 24-1, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Fizică, 24-10, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Fizică, 24-2, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Fizică, 24-3, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Fizică, 24-4, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Fizică, 24-5, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Fizică, 24-6, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Fizică, 24-7, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Fizică, 24-8, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Fizică, 24-9, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XIX, nr. în TOM: 1, anul 1972, Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, seria geografie
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XIX, nr. în TOM: 2, anul 1972, Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, seria geografie
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 19, nr. în TOM: 2, anul 1972, seria Teatru, muzică, cinematografie acad., GHEORGHIU, Mihnea (redactor responsabil)
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, anul 1972 D. M., Pippidi (redactor), SEBASTIAN, Morintz (redactor), D., Berciu (redactor), MARIA, Comșa (redactor), CONSTANTIN, Daicoviciu (redactor), VL., Dumitrescu (redactor), M. D., Matei (redactor), B., Mitrea (redactor), M., Petrescu-Dîmbovița (redactor), DORIN, Popescu (redactor), GH., Ștefan (redactor)
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, anul 1972 D. M., Pippidi (redactor), SEBASTIAN, Morintz (redactor), D., Berciu (redactor), MARIA, Comșa (redactor), CONSTANTIN, Daicoviciu (redactor), VL., Dumitrescu (redactor), M. D., Matei (redactor), B., Mitrea (redactor), I., Nestor (redactor), M., Petrescu-Dîmbovița (redactor), GH., Ștefan (redactor)
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3, anul 1972 D. M., Pippidi (redactor), D., Berciu (redactor), MARIA, Comșa (redactor), CONSTANTIN, Daicoviciu (redactor), VL., Dumitrescu (redactor), M. D., Matei (redactor), B., Mitrea (redactor), I., Nestor (redactor), M., Petrescu-Dîmbovița (redactor), GH., Ștefan (redactor), DORIN, Popescu (redactor), SEBASTIAN, Morintz (redactor)
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, anul 1972 D. M., Pippidi (redactor), D., Berciu (redactor), MARIA, Comșa (redactor), CONSTANTIN, Daicoviciu (redactor), VL., Dumitrescu (redactor), B., Mitrea (redactor), M. D., Matei (redactor), I., Nestor (redactor), M., Petrescu-Dîmbovița (redactor), DORIN, Popescu (redactor), GH., Ștefan (redactor), SEBASTIAN, Morintz (redactor)
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări Matematice, 24-1, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări Matematice, 24-10, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări Matematice, 24-2, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări Matematice, 24-3, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări Matematice, 24-4, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări Matematice, 24-5, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări Matematice, 24-6, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări Matematice, 24-7, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări Matematice, 24-8, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Cercetări Matematice, 24-9, anul 1972
volum de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, anul 1972, seria științele naturii
volum de periodic 1972 Studii și Comunicări - Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea, V, anul 1972, seria Zoologie ȘOVA, Constantin (redactor), BARABAȘ, Nicolae (redactor), RANG, CĂTĂLIN (redactor), BARABAȘ, Victoria (redactor), SAVA, Gheorghe (redactor)
volum de periodic 1972 Studii și Comunicări - Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea, V, nr. în TOM: 1, anul 1972, seria Botanică ȘOVA, Constantin (redactor), BARABAȘ, Nicolae (redactor), RANG, CĂTĂLIN (redactor), BARABAȘ, Victoria (redactor), SAVA, Gheorghe (redactor)
volum de periodic 1972 Teatrul, nr. în TOM: 1, anul 1972
volum de periodic 1972 Teatrul, nr. în TOM: 2, anul 1972
volum de periodic 1972 Teatrul, nr. în TOM: 3, anul 1972
volum de periodic 1972 Teatrul, nr. în TOM: 4, anul 1972
volum de periodic 1972 Teatrul, nr. în TOM: 5, anul 1972
volum de periodic 1972 Teatrul, nr. în TOM: 6, anul 1972
volum de periodic 1972 Teatrul, nr. în TOM: 7, anul 1972
volum de periodic 1972 Teatrul, nr. în TOM: 8, anul 1972
volum de periodic 1972 Teatrul, nr. în TOM: 9, anul 1972
volum de periodic 1972 Teatrul, nr. în TOM: 10, anul 1972
volum de periodic 1972 Teatrul, nr. în TOM: 11, anul 1972
volum de periodic 1972 Teatrul, nr. în TOM: 12, anul 1972
volum de periodic 1972 Tibiscus, 2, anul 1972, seria Istorie - Arheologie - Etnografie - Artă - Științele Naturii Conf. univ. dr., BUNESCU, Traian (redactor), MOGA, Marius (redactor), KONIG, Frigyes (redactor), TURCUȘ, Aurel (secretar de redacție)
volum de periodic 1972 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 03, anul 1972, Acta Valachica