Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VI, 2021, seria Memorialistică


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LANGU, Sorin (autor) , ONEL, Cristian (autor) Un document excepțional despre locul nașterii lui Cuza / An exceptional document about the birth place of Cuza MEMORIALISTICĂ/MEMOIRS 7-12
articol de periodic BULEI, Dumitra (autor) Memoria scriitorilor dâmbovițeni în casa lui Ioan Al. Brătescu-Voinești / The memory of Dâmbovița’s writers in the house of Ioan Al. Brătescu-Voinești MEMORIALISTICĂ/MEMOIRS 13-22
articol de periodic ILIE, Elena (autor) Corespondență de familie: Vasile Băncilă / Vasile Băncilă’s correspondence with family members MEMORIALISTICĂ/MEMOIRS 23-33
articol de periodic COȘEREANU, Ioana (autor) , CALANCEA, Lucian (autor) Cărturarul G. T. Kirileanu și istoricul Mihai Costăchescu în documente inedite / The scholar G. T. Kirileanu and the historian Mihai Costachescu in unpublished documents MEMORIALISTICĂ/MEMOIRS 34-50
articol de periodic CRISTOFOR, Teodora-Camelia (autor) , LEON, Ana-Lăcrămioara (autor) Contribuții valoroase ale primelor femei arheolog / Valuable contributions brought by early women archaeologists MEMORIALISTICĂ/MEMOIRS 51-60
articol de periodic BUTNARU, Alina (autor) Ioan Selbinschi. Repere biografice și contribuții la dezvoltarea orașului Bârlad / Ioan Selbinschi. Biographical highlights and contributions to the development of Bârla MEMORIALISTICĂ/MEMOIRS 61-71
articol de periodic FORNEA, Valentina (autor) Ediții bibliofile în patrimoniul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad (II) / Bibliophile editions in the patrimony of ”Vasile Pârvan” Museum of Bârlad (II) BIBLIOLOGIE/BIBLIOLOGY 72-82
articol de periodic CIUBOTARU, Iulian Marcel (autor) Ediții bibliofile ale unor poeți români din secolul al XIX-lea / Bibliophile editions of some Romanian poets from the 19th century BIBLIOLOGIE/BIBLIOLOGY 83-93
articol de periodic BOGDAN, Florin (autor) , SPÂNU, Anda-Lucia (autor) Vederi ale orașelor din Țările Române în colecțiile Muzeului Național al Unirii Alba Iulia (secolele XVII-XIX) / Views of the cities from the Romanian Principalities in the collections of the National Museum of Unification Alba Iulia (XVIIth-XIXth centuries) BIBLIOLOGIE/BIBLIOLOGY 94-105
articol de periodic ARDELEANU, Sanda-Maria (autor) , IONIȚĂ, Cristina (autor) Orizontul de lectură al lui Adam Smith din perspectiva bibliotecii sale italiene / The reading horizon of Adam Smith from the perspective of his italian library BIBLIOLOGIE/BIBLIOLOGY 105-115
articol de periodic FORNEA, Valentina (autor) Versuri sub firmamentul eternității / Lyrics under the eternal firmament BIBLIOLOGIE/BIBLIOLOGY 116-125
articol de periodic ARDELEANU, Sanda-Maria (autor) Cărțile care ne dau aripi / Les livres qui nous donnent des ailes BIBLIOLOGIE/BIBLIOLOGY 126-128
articol de periodic ALEXE, Georgiana-Alexandra (autor) Mister și umbră în Pajerele mateine / Mystery and shadow in Mateiu Caragiale's poetry volume Pajere BIBLIOLOGIE/BIBLIOLOGY 129-133
articol de periodic JIDĂNAȘU, Manuela (autor) Poeta de la catedră: Lăcrămioara Iolandina Ivan / The poet at the teacher’s desk: Lăcrămioara Iolandina Ivan BIBLIOLOGIE/BIBLIOLOGY 134-137
articol de periodic Jonathan Swift, Minciuna politică (traducere de Cristina IONIȚĂ) Inedite 138-140