Carpica, V, 1972

  • Anul publicației: 1972
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Carpica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BORONEANȚ, Vasile (autor) Vasile Pârvan, fondator al școlii românești de arheologie .7-11 română
FLOREA, Vasile (autor) Fundamentarea istoriei ca știință în concepția lui Pârvan 13-24 română
ZUB, Alexandru (autor) Vasile Pârvan 25-38 română
BITIRI, Maria (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) Așezarea paleolitică de la Lespezi, județul Bacău 39-68 română
URSULESCU, Nicolae (autor) Topoarele perforate din cadrul culturii Criș de pe teritoriul României 69-78 română
DUMITRESCU, Vladimir (autor) Încă o dată C 14 pentru cultura Cucuteni 79-81 română
NIȚU, Anton (autor) Reprezentarea bovideului în decorul zoomorf pictat pe ceramica cucuteniană din Moldova 83-90 română
CUCOȘ, Ștefan (autor) Noi reprezentări antropomorfe pictate pe ceramica cucuteniană 91-93 română
VATAVU, Mihai (autor) Mormântul „Noua” de la Popricani 95-97 română
BUZILĂ, Aurel (autor) , HĂLĂUCESCU, Petronius (autor) Două morminte din secolul al IV-lea e.n. de la Doina-Girov, județul Neamț 99-103 română
TEODOR, Dan (autor) Contribuții privind pătrunderea și stabilirea slavilor în teritoriile extracarpatice ale României 105-114 română
MITREA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Dridu din regiunea dintre Carpați și Siret a Moldovei 115-132 română
SPINEI, Victor (autor) Săpăturile de salvare de la Oltenești 133-141 română
CHIȚESCU, Lucian (autor) Fortificațiile Moldovei până la mijlocul secolului al XV-lea 143-167 română
ANDRONIC, Alexandru (autor) Începuturile vieții urbane la Iași 169-180 română
ARTIMON, Alexandru (autor) Cîteva considerații asupra tezaurului monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Drăgești-Tătărăști (județul Bacău) 181-188 română
MURARIU, Ioan (autor) Veniturile și cheltuielile moșiei Fîntînele din ținutul Bacău între 30 septembrie 1803 și 30 septembrie 1804 189-196 română
IRIMESCU, Sevasta (autor) , VOICU, Maria (autor) Un moment al aplicării legiurii agrare din anul 1864. Note pe marginea unui document de arhivă din anul 1865 197-200 română
POPOVICI, Georgeta (autor) Spătarul Pavel Cristea – ctitor băcăuan 201-209 română
ZAHARIA, Dumitru (autor) Unele date cu privire la începuturile învățământului în orașul Tîrgu Ocna 211-218 română
NEGRUȚI-MUNTEANU, Ecaterina (autor) Guvernul P.P. Carp și problema reformei administrative la 1912 219-233 română
EȘANU, Leon (autor) Mișcarea grevistă de la fabrica „Letea” Bacău în anii 1918-1920 235-250 română
SCURTU, Ioan (autor) Lupta partidelor politice în alegerile parlementare din mai-iunie 1920 251-265 română
VĂCĂRAȘU, Iulia (autor) Considerații istorico-geografice asupra economiei depresiunii Dărmănești 267-277 română
ICHIM, Dorinel (autor) Expoziția de artă populară „Colecția Vasile Heisu” – Răcăciuni 279-284 română
CĂPITANU, Viorel (autor) Paleoliticul din Țara Oașului, studiu arheologic, Centrul de informare și documentare în științele sociale și politice - Bitiri Maria 287-287 română
ANDROMIC, Alexandru (autor) , MITREA, Ion (autor) Ocerki istorii culturî Moldavii(II-XIV vv.) - Rikman A.E., Rafalovici I.G. 288-291 română
BUJOR, Doina (autor) Curente și tendințe în arta secolului XX - Coutthion Pierre 293-294 română