Carpica, XII, anul 1980

  • Anul publicației: 1980
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Titlul publicației: Carpica
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MITREA, Bucur Tezaurul monetar de la Panciu și legăturile economice dintre dacii de la est și vest de Carpați în timpul lui Burebista .7-14 română
OLTEANU, Ștefan Permanențe ale civilizației geto-dacice și daco-romane în structura societății medievale românești 15-23 română
ȘTEFĂNESCU, Liviu Elemente ale suprastructurii politice românești moștenite de la geto-daci 25-34 română
CANTEMIR, Traian Decebal în epopeele naționale 35-43 română
DUMITRAȘCU, Server Utilitate și artă în ceramica dacică din Crișana 45-53 română
MITREA, Ioan Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpați și Siret în secolele VI-IX e.n. 55-190 română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului paleofaunistic din așezarea de la Mîndrișca (Valea Seacă) aparținând culturii Monteoru 191-201 română
ZAHARIA, Dumitru Dacia în viziunea lui Ludovic Ferdinand Marsili 203-213 română
ARTIMON, Alexamdru Un tezaur monetar de aur din secolele XVI-XVII descoperit în comuna Ștefan cel Mare (jud. Bacău) 215-228 română
MURARIU, Ioan Unii factori care au frânat dezvoltarea comerțului intern al Moldovei, la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului al XIX-lea 229-244 română
COMȘA, Maria Albinăritul pe teritoriul României în mileniul I e.n. 245-255 română
ICHIM, Dorinel Monumentul de arhitectură populară din Dărmănești-Bacău 257-269 română
ROTARU, Feodosia Ceramica populară din județul Bacău 271-301 română
ICHIM, Dorinel Gospodăria țărănească de tip complex din Colinele Tutovei 303-314 română
DJAMO-DIACONIȚĂ, Lucia Paleografia româno-slavă, tratat și album - Damiam B. 315-318 română
ARTIMON, Elena Cronica activității secției de istorie pe anul 1979 319-323 română
Sumarul sumarelor „Carpica”. Vol. I/1968-X/1978 325-335 română