Carpica, XIV, 1982

  • Anul publicației: 1982
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Carpica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
VULPE, Radu (autor) Vasile Pârvan, creator de școală științifică .7-14 română
FLOREA, Vasile (autor) Vasile Pârvan – teoretician al istoriei 15-22 română
CANTEMIR, Traian (autor) Vasile Pârvan, literat 23-31 română
MONAH, Dan (autor) Câteva observații asupra cauzelor și efectelor exploziei demografice cucutenie 33-38 română
ROMAN, Petre (autor) Constituirea noilor grupe etno-culturale de la începutul epocii bronzului 39-49 română
CĂPITANU, Viorel (autor) Un vas tracic de tip Cozia-Brad descoperit la Răcătău, județul Bacău 51-56 română
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Noi considerații privind tezaurul de la Bîrgăoani 57-63 română
MITREA, Ioan (autor) Necropola carpică de la Dămienești, județul Bacău 65-79 română
CĂPITANU, Viorel (autor) Un nou lot de denari romani imperiali din tezaurul de la Blăgești, județul Bacău 81-85 română
ZAHARIA, Eugenia (autor) Cultura Dridu și problemele arheologiei și istoriei sec. VIII-XI 87-91 română
ARTIMON, Alexandru (autor) Orașul medieval Tg. Trotuș în lumina datelor istorico-arheologic 93-137 română
CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetări arheologice de suprafață pe teritoriul județului Bacău (II) 139-158 română
BURLACU, Gheorghe (autor) Ocolul domnesc al Bacăului (sec. XV-XVIII) – II 159-195 română
MURARIU, Ioan (autor) Câteva considerații privind activitatea comercială a unor orașe din Moldova între anii 1774 și 1832 197-201 română
ZAHARIA, Dumitru (autor) Date referitoare la trecutul satelor din comuna Secuieni, județul Bacău în secolele XV-XIX 203-209 română
CĂRĂMIDARU, Corneliu (autor) Aspecte ale participării Regimentului 14 Dorobanți la războiul pentru cucerirea independenței naționale 212-225 română
FLOREA, Vasile (autor) Manifestări ale alianței muncitorești-țărănești în timpul marei răscoale din 1907, în județul Bacău 227-233 română
ARTIMON, Elena (autor) Procopie Strat – combatant din primul război mondial 235-243 română
SIBECHI, Gheorghe (autor) Din istoricul tipografiilor băcăuane până la 1918 245-246 română
ANTOHI, Lucia (autor), FLOREA, Vasile (autor) Evoluția mișcării muncitorești din bazinul carbonifer Comănești 247-259 română
IACOBESCU, Mihai (autor) Nicolae Titulescu – precursor al unei noi ordini internaționale 261-276 română
SAIZU, Ion (autor) Reflectarea semnificației actului de la 23 August 1944 în presa primilor ani postinsurecționali 277-283 română
POPOVICI, Georgeta (autor), ROTARU, Feodosia (autor) Monumentul istoric de la Ciolpani-Buhuși 285-295 română
ICHIM, Dorinel (autor) Monumentul de arhitectură populară de la Răchitoasa-Bacău 297-313 română
MITREA, Ioan (autor) Al V-lea Simpozion național de tracologie 315-331 română
GENARU, Ovidiu (autor) Note de călătorie în Italia 333-340 română
ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie pe anul 1981 341-346 română
MITREA, Ioan (autor) Romanitatea carpato-dunăreană și Bizanțul în veacurile V-XI e.n. - Tudor Dan 347-350 română
MITREA, Ioan (autor) Moldova în secolele XI-XIV - Spinei V. 351-356 română
ARTIMON, Alexandru (autor) Habitatul rural din valea Moldovei și din bazinul Șomuzului Mare (secolele XI-XVII) - Matei Mircea, Emandi E. 357-362 română
FLOREA, Vasile (autor) Vasile Pârvan, filozof al istoriei - Catargiu Virgil 363-365 română