Carpica, XVI, anul 1984

  • Anul publicației: 1984
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
SCURTU, Ioan Pregătirea politică a actului istoric de la 23 August 1944 .7-17 română
FLOREA, Vasile Aspecte militare pe teritoriul județului Bacău la începutul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, declanșată la 23 August 1944 17-21 română
MITREA, Ioan Milenii de locuire în vatra orașului Bacău și împrejurimilor, până la prima mențiune documentară a localității 23-49 română
CĂPITANU, Viorel O spadă de fier de tip „akinakes” descoperită la Găiceana, județul Bacău 51-54 română
ZIRRA, Vlad Contribuția celtică la cultura daco-getică în concepția lui Vasile Pârvan 55-60 română
CĂPITANU, Viorel Fibule de tip Latène descoperite în așezarea de tip „dava” de la Răcătău, comuna Horgești, județul Bacău 61-83 română
MITREA, Ioan Unele considerații privind originea, cronologia și semnificația etno-culturală a cuțitelor cu volute descoperite pe teritoriul României 85-93 română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului faunistic din așezările de la Cîrligi-Filipești (secolele II-V e.n.) și Izvoare-Bahna (secolele VI-IX e.n.) 95-99 română
ARTIMON, Alexandru Noi contribuții arheologice privind istoria așezării urbane de la Trotuș 101-126 română
CIUTĂ, Ioan Bacăul – oglindit în documentele cancelariei Moldovei secolului al XV-lea 127-132 română
MURARIU, Ioan Ținutul Bacău în secolele XV-XIC (I) 133-149 română
BURLACU, Gheorghe Contribuții la cunoașterea Cobâlei de pe Siretul mijlociu (sec. XV-XIX) 151-173 română
PĂLTĂNEA, Paul Note la biografia lui Costache Rosetti-Tețcanu 175-193 română
MARIN, Ionel Din lupta antifascistă, antirevizionistă și antirăzboinică a maselor muncitoare din Valea Bistriței 195-208 română
ICHIM, Dorinel Dovezi etnologice și paleoetnologice privind vechimea viticulturii în Moldova centrală 209-224 română
MITREA, Ioan Pe urmele lui Vasile Pârvan - Zub Al. 225-228 română
ARTIMON, Elena Cronica activității secției de istorie pe anul 1983 (Elena Artimon) 229-234 română
CĂPITANU, Viorel Hadrian Daicoviciu (1932-1984) 235-237 română