Carpica, XVII, 1985

  • Anul publicației: 1985
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Carpica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CIUTĂ, Jean (autor) Concepția secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind cercetarea, cunoașterea, prezentarea și învățarea istoriei. Două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R. .5-9 română
FLOREA, Vasile (autor) Împliniri băcăuane în domeniul muzeistic (1965-1985) .11-16 română
MITREA, Ioan (autor) Remarcabile rezultate ale cercetărilor arheologice în ultimele două decenii, privind etnogeneza și continuitatea românilor, la est de Carpați 17-26 română
COMȘA, Eugen (autor) Date noi referitoare la contactele dintre comunitățile Aldeni II și cele ale culturilor vecine 27-32 română
CUCOȘ, Ștefan (autor) Cîteva considerații cu privire la sfârșitul culturii Cucuteni 33-40 română
CĂPITANU, Viorel (autor) Unelte și arme de fier descoperite în așezarea geto-dacă de la Răcătău, com. Horgești, jud. Bacău 41-74 română
ALEXIANU, Marius (autor), CĂPITANU, Viorel (autor) Amfore cu inscripții descoperite în dava de la Răcătău (jud. Bacău) 75-80 română
MITREA, Ioan (autor) Încă o necropolă daco-carpică descoperită pe teritoriul comunei Oncești, județul Bacău 81-92 română
ARTIMON, Alexandru (autor) Contribuții arheologice la istoria localității Fîntînele (jud. Bacău) 93-108 română
MURARU, Ioan (autor) Ținutul Bacău în secolele XV-XIX (II) 109-122 română
BURLACU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea Cobâlei de pe Siretul mijlociu (sec. XV-XIX) II 123-152 română
ARTIMON, Elena (autor) Câteva piese din colecția muzeului din Bacău referitoare la actul unirii din 1859 153-159 română
FLOREA, Vasile (autor) Contribuția generalilor C. Prezan, Al. Averescu și E. Grigorescu la dezvoltarea strategiei militare în timpul primului război mondial 161-168 română
MARIN, Ionel (autor) Mișcarea muncitorească, revoluționar-democratică din Valea Bistriței în anii 1934-1938 169-178 română
ANTOHI, Lucia (autor) Câteva date privind istoricul salinelor și mișcării muncitorești din Tg. Ocna, până la 1944 179-187 română
ZUB, Alexandru (autor) Vasile Pârvan: dilemele cărturarului 189-196 română
CĂPITANU, Viorel (autor) Contribuția lui Vasile Pârvan privind localizarea davelor pe Siret 197-201 română
FLOREA, Vasile (autor) Câteva considerații despre Jorge Luis Borges 203-208 română
PĂLTĂNEA, Paul (autor) Costache Negri. Scrisori către C. Rosetti-Tețcanu 209-225 română
MPZĂREANU, Ion (autor) Date noi privind casa în care s-a născut Ion Ionescu de la Brad 227-231 română
OPRIȘ, Ioan (autor) Constantin Matasă între fruntașii muzeografiei românești 233-236 română
ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie pe anul 1984 237-242 română
BANU, Florentina (autor), BANU, Gheorghe (autor) Date cu privire la proprietatea răzășească din satele com. Secuieni (jud. Bacău) în secolele XVII-XIX 243-249 română