Carpica, VI, 1974, seria 1973-1974

  • Anul publicației: 1974
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Carpica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
NIȚU, Anton (autor) Un vas antropomorf de tip Stoicani-Aldeni de la Suceveni (Galați) .7-15 română
UDRESCU, Titus (autor) Descoperiri arheologice în jumătatea sudică a Moldovei cu privire la cultura Noua 17-42 română
BAUMAN, Ionel (autor) O unealtă pentru ornamentat ceramică, descoperită la Stoicani (com. Foltești, jud. Galați) 43-46 română
BUZDUGAN, Constantin (autor) Notă suplimentară despre tezaurul bizantin de la Horgești (jud. Bacău) 47-53 română
MITREA, Ioan (autor) Așezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna 55-76 română
CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Tanacu (jud. Vaslui) 77-100 română
ARTIMON, Alexandru (autor) Un tezaur monetar din secolele XVII-XVIII descoperit la Cleja (jud. Bacău) 101-106 română
MURARIU, Ioan (autor) Veniturile și cheltuielile unei familii boierești din Moldova, între anii 1782 și 1789 107-113 română
ANDRONIC, Alexandru (autor) Preocupări ale ocârmuirii Moldovei în domeniul agriculturii în perioada regulamentară 115-120 română
FLOREA, Vasile (autor) Ținutul Bacău în contextul revoluției române din 1848 121-131 română
VOICU, Maria (autor) Collége de France și tinerii revoluționari români patruzecioptiști 133-136 română
FLOREA, Vasile (autor) Succesiune și serie în logica istoriei la Xenopol 137-144 română
RUSU, Dumitru (autor) Mișcarea muncitorească și socialistă din Iași în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 145-161 română
AGRIGOROAIEI, Ion (autor) Despre mișcarea democratică din Românila sfârșitul anului 1918 163-171 română
EȘANU, Leon (autor) Dr. H. Aroneanu și mișcarea muncitorească din Bacău în anii 1918-1920 173-185 română
PĂTRAR, Gheorghe (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești și comuniste băcăuane oglindite în presa locală 187-195 română
DOBRINESCU, Valeriu (autor) Contribuții la cunoașterea situației studenților ieșeni în perioada 1 septembrie 1939-6 septembrie 1940 197-204 română
ICHIM, Dorinel (autor) , POPOVICI, Georgeta (autor) Cartea românească veche în Colecția Vasile Heisu – Răcăciuni 205-218 română
ICHIM, Dorinel (autor) Țesături decorative folosite la interioarele locuințelor din Glăvănești – Bacău 219-238 română
MONAH, Dan (autor) Ceramica neolitică din Muzeul Arheologic Piatra Neamț = Cucoș Ștefan 241-242 română
POPOVICI, Georgeta (autor) Contribuțiuni la studiul originilor și dezvoltării burgheziei române până în 1848 - Giurescu C. 242-244 română
FILIMON, Viorica (autor) A Concise History of Modern Paintig - Read Herbert 244-245 română
FILINON, Viorica (autor) Art without Boundaries 1950-1970 - Woods G., Thomson P., Williams J. 245-245 română