Carpica, XXX, 2001

  • Anul publicației: 2001
  • Publicată de: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Carpica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Carpica - Cuvînt înainte .7-8 română
URSACHI, Vasile (autor) Așezarea dacică de la Gîdinți, com Sagna, jud. Neamț .9-38 română
POPA, Cristian (autor) O statuetă de tip Gîrla Mare descoperită la Tismana, com Devesel (jud. Mehedinți) 39-42 română
TEODOR, Dan (autor) Romanitatea spațiului carpato-nistrean 43-52 română
ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Date privind "moșiile bătrăne" 53-86 română
COȘA, Anton (autor) 1663. Sinodul diecezan de la Bacău 87-96 română
TOFAN, Constantin (autor) Considerații istorice asupra evoluției foametei din anii 1718-1719 în spațiul românesc 97-106 română
MURARU, Ioan (autor) Organizarea administrativ-teritorială a ținuturilor Neamț și Roman în a doua jumatate a secolului al XVIII-lea și la începutul secolului al XIX-lea 107-112 română
MURARU, Ioan (autor) Date noi privind organizarea vamală în Moldova la începutul secolului al XIX-lea 113-116 română
ROTAR, Marius (autor) Spații mentale. Spații discursive intr-o ipostază a discursului revoluționar de la 1848 din Transilvania 117-130 română
CIUTĂ, Ioan (autor) Ion Ionescude la Brad - Ctitorul învățămîntului agricol modern românesc 131-134 română
ALISTAR, Didi (autor) Activitatea culturală a învățătorilor și a preoților din mediu sătesc băcăuan, în primele decenii ale secolului al XX-lea. Cercurile culturale 135-146 română
UNGUREANU, Ioan (autor) Coloniști din județul Bacău, în Dobrogea, în baza legilor din anii 1903 și 1921 147-152 română
LUCACI, Andrei (autor) România și sfîrșitul securitățăii colective în nviziunea lui Grigore Gafencu 153-160 română
MARIN, Lăcrămioara (autor) Cîteva aspecte privind istoriografia occidentală despre fenomenul vrăjitoriei (secolele XI-XVIII) 161-166 română
BRĂTESCU, Liviu (autor) Liberalismul european. Geneză și evoluție (I) 167-172 română
CIOARIC CORNEL, Vivi (autor) De la pacea de la Vasvar la asidiul Viernei (1683). Țările Române în contextul politicii Otomane 173-184 română
STROE, Laurențiu (autor) Principatele Române și Problema Orientală (1797-1804) 185-196 română
CLIVETI, George (autor) Summit-ul de la Londra, din 1814: Celebrație a victoriei aliaților contra lui Napoleon sau impas în procesul "păcii generale" 197-208 română
ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) "Chestiunea evreiască" și raporturile româno-franceze (1866-1880) Cîteva considerații 209-216 română
LEAHU, Gabriel (autor) La originile naționalismului african: Sincretisme religioase africane (biserici independente și profetisme creștine) 217-220 română
COROLIUC, Anca (autor) Studiul arheologic al resturilor găsite în așezarea precucuteniană (faza a II-a) de la Isaiia-Balta Popii 221-228 română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul unui lot de faună hallstattiană și din secolele II-III d. Chr. Descoperit la Tăcuta (jud. Vaslui) 229-232 română
DAVID, Daniel (autor) Profesorul Alexandru Vulpe la 70 de ani 233-234 română
ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Cultura Costișa în contextul epocii bronzului din România, Cavruc Valeriu, Dumitroaia Gheorghe 235-238 română
ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Repertoriul informațiilor și descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Latene - Gherghe Petre 239-240 română
MITREA, Ioan (autor) Liberții în Societatea Romană a secolelor I-II 241-242 română
MITREA, Ioan (autor) Autohtonii în Dacia Vol. II - Protase D. 243-426 română
MITREA, Ioan (autor) Istoria satelor Cristinești, Dămileni și Dragalina (județul Botoșani) 247-248 română
COȘA, Anton (autor) Moldvai magyarok - Csango magyarok - Farkas Tibor, Kecskes Jozsef, Pozsony Ferenc, Kolta Dora 249-252 română
ARTIMON, Elena (autor) Vasile Lascăr reformator în administrația de stat - Mischie Nicolae 253-254 română