Zargidava - Revistă de Istorie, VII, 2008

  • Anul publicației: 2008
  • Publicată de: Societatea de Științe Istorice din România-Filiala Bacău și Fundația Cultural-Științifică “Iulian Antonescu
  • Localitatea: Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Zargidava - Revistă de Istorie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MITREA, Ioan (autor) Prof. univ. dr. Dan Gh. Teodor la 75 de ani I. Moment aniversar 5-14 română
ZUB, Alexandru (autor) Vasile Pârvan: preeminența spiritului II. Istoria românilor 15-18 română
RĂȘCANU-GRĂMĂTICU, Oltea (autor) Vasile Pârvan și periplul german II. Istoria românilor 19-27 română
BARNEA, Alexandru (autor) Două vieți paralele: Vasile Pârvan și Raymund Netzhammer II. Istoria românilor 28-32 română
MITREA, Ioan (autor) Daco-romanitatea și românitatea în opera lui V. Pârvan II. Istoria românilor 33-39 română
PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Activitatea comisiei mixte româno-ucrainiană a Academiei Române de Istorie, Arheologie, Etnografie și Folclor din perioada 1994-2002 II. Istoria românilor 40-51 română
ROTARU, Marin (autor) Topoare de tip celt descoperite în partea de sud-est a județului Vaslui II. Istoria românilor 52-57 română
ZUB, Alexandru (autor) Dimitrie Cantemir: obsesia adevărului II. Istoria românilor 58-61 română
MURARIU, Ioan (autor) Proclamația prințului Mihail Gorceakov din 20 iunie 1853 către Principatele Române II. Istoria românilor 62-65 română
MURARIU, Ioan (autor) Două ranguri boierești acordate în principatul Moldovei în luna decembrie 1857 II. Istoria românilor 66-68 română
IVĂNESCU, Dumitru (autor) Consululul francez Adolphe d'Avril despre domnia lui Al.I. Cuza II. Istoria românilor 69-74 română
CLOȘCĂ, Constantin (autor) Administrația românească în teritoriile vremelnic aflate sub dominația străină (Transilvania, Bucovina, Basarabia, Banatul și Dobrogea) II. Istoria românilor 75-92 română
ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Spiru Haret și învățătorii la 1907 II. Istoria românilor 93-100 română
FLORESCU, Gheorghe (autor) Germania și germanii în Memoriile lui N. Iorga (1917-1918) (I) II. Istoria românilor 101-119 română
BUZATU, Gheorghe (autor) România și războiul din Est (1941-1944) Noi contribuții II. Istoria românilor 120-152 română
DUMITRAȘCU, Server (autor), SFRENGEN, Florin (autor) Vasile Stroescu (1845-1926) II. Istoria românilor 153-154 română
MINUȚ, Adolf (autor) Participarea regimentului 92 infanterie la luptele din Ungaria, octombrie-decembrie 1944 II. Istoria românilor 155-166 română
COȘA, Anton (autor) Cercetătări privind istoria catolicilor din Pârgărești (județul Bacău) II. Istoria românilor 167-177 română
IVĂNESCU, Sorin (autor) Rolul securității în procesul de colectivizare a agriculturii II. Istoria românilor 178-192 română
SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana (autor) Focul - element primordial (II). Credințe, culte, ritualuri III. Istorie universală 193-203 română
ASANDEI, Adrian (autor) Experiențe onirice în literatura greacă veche III. Istorie universală 204-209 română
ZUGRAVU, Nelu (autor) Princeps bonus în liber de caesaribus a lui Aurelius Victor III. Istorie universală 210-220 română
MELIAN, Diana (autor) China în viziunea lui Nicolae Milescu Spătarul III. Istorie universală 221-237 română
LEONTE, Constantin (autor) Taina sfîntului botez și importanța lui pentru primirea eterodocșilor în biserică IV. Religie, didactică şi istoria învăţământului 238-246 română
PRISACARIU, Elena (autor) Aspecte ale vieții religioase din Comănești (prima jumătate a secolului al XX-lea) IV. Religie, didactică şi istoria învăţământului 247-250 română
LEONTE, Constantin (autor) Cultivarea și edificarea sentimentelor religioase ale elevilor prin activități extracuriculare IV. Religie, didactică şi istoria învăţământului 251-253 română
MURARIU, Ioan (autor) Aspecte ale predării limbii franceze la școala normală de băieți "Ștefan cel Mare" în jurul anului 1940 IV. Religie, didactică şi istoria învăţământului 254-257 română
CUCU, Cornelia (autor) Proiect de lecție IV. Religie, didactică şi istoria învăţământului 258-263 română
ZUGRAVU, Nelu (autor) Învățământ laic și învățământ creștin în Imperiul Roman în secolele I-III - Marțian Nicoleta V. Recenzii, note, cronică 264-265 română
ZUGRAVU, Nelu (autor) Nomazi ai stepelor. Sarmații timpurii în spațiul nord-pontic (sec. II-I a Chr) - Bîrcă Vitalie V. Recenzii, note, cronică 264-264 română
ZUGRAVU, Nelu (autor) Atlas-dicționar al Daciei romane - Bărbulescu M. V. Recenzii, note, cronică 265-266 română
GHEORGHIU, Constantin (autor) Antichitățile creștine din Dobrogea - Netzhammer R. V. Recenzii, note, cronică 266-267 română
ARTIMON, Elena (autor) Iulian Antonescu - 75 de ani de la naștere V. Recenzii, note, cronică 268-270 română
ISTINA, Lăcrămioara (autor) Prof. Dr. Ioan Mitrea la 70 de ani V. Recenzii, note, cronică 271-277 română