Zargidava - Revistă de Istorie, X, 2011

  • Anul publicației: 2011
  • Publicată de: Societatea de Științe Istorice din România-Filiala Bacău și Fundația Cultural-Științifică “Iulian Antonescu
  • Localitatea: Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Zargidava - Revistă de Istorie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MITREA, Ioan (autor) Magistrul Ioan Scurtu la 70 de ani 7-16 română
IRIMIA, Mihai (autor) Centre de putere getice preromane în sud-vestul Dobrogei. Realități arheologice și unele considerații istorice (I) I. Istoria românilor 17-39 română
GRIGORE, Nina (autor), OLTEANU, Ștefan (autor) Un episod din istoria orașului medieval Gherghița, jud. Prahova (sec.XV-XVI) în lumina cercetărilor istorico-arheologice I. Istoria românilor 40-49 română
ZUB, Alexandru (autor) Presa românească și discursul regenerativ în epoca modernă I. Istoria românilor 50-60 română
IVĂNESCU, Dumitru (autor) Mihail Kogălniceanu despre domnia lui Al I. Cuza I. Istoria românilor 61-70 română
FICUȚĂ, Dumitru (autor), PELIN, Florin (autor) Buhuși. Mențiuni documentare (sec. XV-XIX) I. Istoria românilor 71-79 română
ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Efectivele armatei române la 1877 și pierderile suferite pe câmpul de luptă I. Istoria românilor 80-88 română
AGRIGOROAIEI, Ion (autor) Universitatea din Iași în noul context național și european (1918) I. Istoria românilor 89-98 română
URSULESCU, Cristian (autor) Un lobby eficient în justiția interbelică: Legea pentru organizarea și unificarea corpului de avocați din 21 februarie 1923 I. Istoria românilor 99-109 română
FLORESCU, Gheorghe (autor) Ion I.C. Brătianu, în enciclopedii ale lumii I. Istoria românilor 110-139 română
BUZATU, Gheorghe (autor) Omagierea ilustrului N. Titulescu I. Istoria românilor 140-148 română
BARNEA, Alexandru (autor) Dinu Adameșteanu (1913-2004). Evocare la șapte ani de la plecarea spre cei drepți I. Istoria românilor 149-158 română
MITREA, Ioan (autor) Iulian Antonescu - 20 de ani de postumitate I. Istoria românilor 159-173 română
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Epistole istorice (I) I. Istoria românilor 174-182 română
PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Unele considerații cu privire la descoperiri arheologice importante din China evidențiate cu prilejul unei călătorii de studii și documentare din 1978 II. Istorie universală - istoria religiilor 183-196 română
URSULESCU, Nicolae (autor) Civilizația cucuteniană: credințe religioase sau sistem religios? II. Istorie universală - istoria religiilor 197-221 română
SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana (autor) Mentalități și precepte religioase despre adulter și legiferarea lor II. Istorie universală - istoria religiilor 222-235 română
MARIN, Valentin (autor) Din nou despre campania lui Alexandru cel Mare la Dunărea de jos (335 a. Chr.) Scurte considerații de ordin militar II. Istorie universală - istoria religiilor 236-256 română
LEONTE, Constantin (autor) 1630 de ani de la Conciliul II Ecumenic (Constantinopol - 381) II. Istorie universală - istoria religiilor 257-261 română
LEAHU, Adriana (autor) Imperialismul. Reconsiderări conceptuale II. Istorie universală - istoria religiilor 262-280 română
OLTEANU, Ștefan (autor) Câteva precizări referitoare la "Conceptul de cultură Dridu în arheologia românească. Apariție, evoluție și controverse III. Recenzii şi note bibliografice 281-286 română
BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Istoria ținutului Herța pană în anul 1940 - Murariu Ioan III. Recenzii şi note bibliografice 287-288 română