Zargidava - Revistă de Istorie, XIII, 2014

  • Anul publicației: 2014
  • Publicată de: Societatea de Științe Istorice din România-Filiala Bacău și Fundația Cultural-Științifică “Iulian Antonescu
  • Localitatea: Bacău
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Zargidava - Revistă de Istorie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
DUMITRAȘCU, Sever (autor) European Carpathians vs Marginal Carpathians 7-11 engleză
VASILIU, Ioan (autor) Bogdănești-Tososcanu. Unelte pentru practicarea agriculturii confecționate din materii dure animale 12-22 română
SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana (autor) Cavalerul trac de la Răcătău 23-29 română
PROTASE, Dumitru (autor) A few opinions regarding the historical interpretation of Trajan's Column 30-36 engleză
LEONTE, Constantin (autor) Sfinții Împărați Constantin și Elena și credința lor în Hristos (1700 de ani de la edictul de la Milan, 313) 37-42 română
MITREA, Ioan (autor) Conexiuni între decăderea și sfîrșitul tîrgului medieval Trotuș și apariția orașului Tg. Ocna 43-51 română
HÎNCEANU, George (autor) Recipiente fragmentare din sticlă descoperite în Tîrgul Romanului (punctul La Bibliotecă) 52-69 română
ZUB, Alexandru (autor) Intelectualii și formarea României moderne 70-77 română
VITCU, Dumitru (autor) Un episod controversat al relațiilor dintre domn și mitropolit în anii Unirii Principatelor 78-87 română
CLIVETI, Gheorghe (autor) Mihail Kogălniceanu și legitimarea titluriloe suverane ale României asupra Dunării, la 1880 88-109 română
AGRIGOROAIEI, Ion (autor) Poziția României în fața declanșării războiului mondial 110-123 română
ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Unirea Bucovinei cu România la 1918 124-140 română
CIUCANU, Corneliu (autor) Guvernul I.I.C. Brătianu (19 ianuarie 1922-27 martie 1926) și problematica electorală 141-164 română
SPÎNU, Alin (autor) Aspecte privind activitatea inspectoratului general al jandarmeriei (septembrie 1940-ianuarie 1941) 165-171 română
CLOȘCĂ, Constantin (autor) Rezistența românească pe frontul Iași-Chișinău (1944) 172-179 română
FLORESCU, Gheorghe (autor) Adrian C. Brudariu, un "caz" controversat (1960-1961) 180-199 română
GHIOC, Jeny (autor) Anul 1967 - debutul României ca stat mediator în conflictul arabo-israelian din Orientul apropiat 200-209 română
PLATON, Alexandru (autor) Istorie și memorie: o coabitare dificilă, cazul românesc 210-217 română
SPINEI, Victor (autor) Periplu cultural iberic în 2012 218-239 română
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Epistole istorice (IV) 240-253 română
VICOVANU, Dimitrie (autor) Documentarea arheologică a prelucrării mătăsii în așezarea aferentă necropolei de la Lețcani-Iași - datată în a doua jumătate a sec. al IV-lea d.H. 254-258 română
ISTINA, Lăcrămioara (autor) Repertoriul arheologic al judeșului Botoșani - Șovan O. 259-261 română
MITREA, Ioan (autor) Așezarea medievală timpurie de la Suceava-Șipot - Teodor Dan 262-266 română
TROFIN, Liliana (autor) Din arheologia și istoria Moldovei în primul mileniu creștin - Mitrea I 267-269 română
NEGREA, Ștefan (autor) Destinul tragic al consătenilor nemțeni N. Dăscălescu și V. Mitre - generali în armata regală română 270-275 română
BĂRBIERU, Marina-Mihaela (autor) Muzeul Militar Național "Regele Ferdinand I" - 90 de ani în slujba istoriagrafiei și muzeografiei militare. 1923-2013 - Glodarenco O.M. 276-277 română
MITREA, Ioan (autor) Ne-a părăsit patriarhul arheologiei românești - Acad. Mircea Petrescu-Dîmbovița 278-283 română
BARNEA, Alexandru (autor) In Memoriam Alexandru Suceveanu 284-286 franceză