Zargidava - Revistă de Istorie, XIII, anul 2014

  • Anul publicației: 2014
  • Publicată de: Societatea de Științe Istorice din România-Filiala Bacău și Fundația Cultural-Științifică “Iulian Antonescu
  • Localitatea: Bacău
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
DUMITRAȘCU, Sever European Carpathians vs Marginal Carpathians .7-11 engleză
VASILIU, Ioan Bogdănești-Tososcanu. Unelte pentru practicarea agriculturii confecționate din materii dure animale .12-22 română
SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana Cavalerul trac de la Răcătău 23-29 română
PROTASE, Dumitru A few opinions regarding the historical interpretation of Trajan's Column 30-36 engleză
LEONTE, Constantin Sfinții Împărați Constantin și Elena și credința lor în Hristos (1700 de ani de la edicul de la Milan, 313) 37-42 română
MITREA, Ioan Conexiuni între decăderea și sfîrșitul tîrgului medieval Trotuș și apariția orașului Tg. Ocna 43-51 română
HÎNCEANU, George Recipiente fragmentare din sticlă descoperite în Tîrgul Romanului (punctul La Bibliotecă) 52-69 română
ZUB, Alexandru Intelectualii și formarea României moderne 70-77 română
VITCU, Dumitru Un episod controversat al relațiilor dintre domn și mitropolit în anii Unirii Principatelor 78-87 română
CLIVETI, Gheorghe Mihail Kogălniceanu și legitimarea titluriloe suverane ale României asupra Dunării, la 1880 88-109 română
AGRIGOROAIEI, Ion Poziția României în fața declanșării războiului mondial 110-123 română
ADĂNILOAIE, Nichita Unirea Bucovinei cu România la 1918 124-140 română
CIUCANU, Corneliu Guvernul I.I.C. Brătianu (19 ianuarie 1922-27 martie 1926) și problematica electorală 141-164 română
SPÎNU, Alin Aspecte privind activitatea inspectoratului general al jandarmeriei (septembrie 1940-ianuarie 1941) 165-171 română
CLOȘCĂ, Constantin Rezistența românească pe frontul Iași-Chișinău (1944) 172-179 română
FLORESCU, Gheorghe Adrian C. Brudariu, un "caz" controversat (1960-1961) 180-199 română
GHIOC, Jeny Anul 1967 - debutul României ca stat mediator în conflictul arabo-izraelian din Orientul apropiat 200-209 română
PLATON, Alexandru Istorie și memorie: o coabitare dificilă, cazul românesc 210-217 română
SPINEI, Victor Periplu cultural iberic în 2012 218-239 română
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Epistole istorice (IV) 240-253 română
VICOVANU, Dimitrie Documentarea arheologică a prelucrării mătăsii în așezarea aferentă necropolei de la Lețcani-Iași - datată în a doua jumătate a sec. al IV-lea d.H. 254-258 română
ISTINA, Lăcrămioara Repertoriul arheologic al judeșului Botoșani - Șovan O. 259-261 română
MITREA, Ioan Așezarea medievală timpurie de la Suceava-Șipot - Teodor Dan 262-266 română
TROFIN, Liliana Din arheologia și istoria Moldovei în primul mileniu creștin - Mitrea I 267-269 română
NEGREA, Ștefan Destinul tragic al consătenilor nemțeni N. Dăscălescu și V. Mitre - generali în armata regală română 270-275 română
BĂRBIERU, Marina-Mihaela Muzeul Militar Național "Regele Ferdinand I" - 90 de ani în slujba istoriagrafiei li muzeografiei militare. 1923-2013 - Glodarenco O.M. 276-277 română
MITREA, Ioan Ne-a părăsit patriarhul arheologiei românești - Acad. Mircea Petrescu-Dîmbovița 278-283 română
BARNEA, Alexandru In Memoriam Alexandru Suceveanu 284-286 franceză