Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CÎNDEA, Ionel Valeriu Sîrbu la 60 de ani .11-14 română
CÎNDEA, Ionel Le 60e anniversaire de Valeriu Sîrbu 15-18 franceză
SÎRBU, Valeriu Valeriu Sîrbu: Lista lucrărilor 19-41 română
AVRAM, Alexandru Timbres amphoriques et epigraphie lapidaire: astynomes et proxenes 53-61 franceză
BOCHNAK, Tomasz Un couteau insolite dans le depot de Lotna, dep. de Botoșani: outil artisanal inconnue 63-78 franceză
BODO, Cristina Cîteva observații privind obiectele de inventar descoperite în locurile de cult dacice 79-88 română
BOUNEGRU, Octavian Marchands thraces dans les sources epigraphiques des provinces romaines Mesie et Thrace 89-93 franceză
BOUZEK, Jan The art phalerae in broader context 95-109 engleză
BUCHILLER, Carmen Parees pour l'eternite. A propos de parures feminines dans les sepultures La Tene ancienne et la Tene Moyenne en pays de Fribourg (Suisse) 111-124 franceză
BĂRBULESCU, Maria, BUZOIANU, Livia Imitații getice după vase grecești descoperite în așezarea de la Albești (jud. Constanța) 125-132 română
COMȘA, Alexandra Getae-Dacians and the after world 133-139 engleză
COSTACHE, Daniel Unpublished findings belonging to early bronze in Buzău Valley 141-152 engleză
COSTEA, Florea Serapis from Ormeniș - Tipia Ormenișului, Brașov County 153-160 engleză
CROITORU, Costin Considerations sommaires concernant les parures en argent filigrane decouvertes dans le territoire situe a l'Est des Carpates 161-185 franceză
DIMITROVIC, Katarina Burial customs during the middle bronze Age in the Northern Part of West Morava Valley, Serbia 187-196 engleză
DZNELADZE, Olena, SYMONENKO, Oleksandr The yew beads - amulets of warrious of the 3rd-1st centuries BC 197-213 engleză
FIALKO, Elena Wooden sarcophagus with polychtome paintings from Scythian Barrow 215-226 engleză
GOTZEV, Aleksei Thracian Cult places in West Rhodopa Mpuntain 1st millenium BC 227-256 engleză
IRIMIA, Mihai Pithoi from the getic settlement of Satu Nou - Vadu Vacilor (commune of Oltina, Constanța County) 257-268 engleză
KONOVA, Lyubava Archaeological evidences of magical practices in the necropolis of Apolonia Pontica - Preliminary notes 269-280 engleză
KOTYGOROSHKO, Vjacheslav Sicas of Mala Kopanja 281-288 engleză
LJUSTINA, Marija Southern banat after disintegration of Bararabi Complex - Case study of Sidovar 289-303 engleză
MARAZOV, Ivan Boar hunt in the prescoes of the tomb in the village of Alexandrovo, Bulgaria 305-327 engleză
GRIGORAȘ, Laurențiu, MATEI, Sebastian Un "depozit" de piese ceramice în miniatură descoprit în așezarea dacică de la Pietroasele, punctul - Valea Bazinului, județul Bizău 329-337 română
MĂNDESCU, Dragoș Considerations concernant le probleme de datation de quelques pieces d'orfevrerie decouvertes isolement dans l'espace thraco-gete au Nord du Danube 339-245 franceză
MINCHEV, Alexander Three bronze cheek-pieces of thracian type helmets from Bulgaria 347-358 engleză
ARNĂUT, Tudor, BĂȚ, Mihail, NICULIȚĂ, Ion, ZANOCI, Aurel Evoluția sistemului defensiv al siturilor din zona Saharna în mileniul I a Chr. 359-393 română
OȚA, Liliana Instrumente de scris/citit în mormintele din Moesia Inferior 395-405 engleză
POP, Horea Morminte dacice descoperite la Șimleu Silvaniei, județul Sălaj 407-429 română
POPOVIC, Petar Les donnees chronologiques sur l'habitat latenien Kale a Krsevica 431-438 franceză
PROCHNENKO, Igor Germanic burials nearby of village Choma of Zakarpatska oblast of Ukraine 439-445 engleză
GHEORGHIU, Gabriela, RUSTOIU, Aurel "General" and "Particular" in the dressing fashion and metalwork of pre-roman Dacia (an iron variant of the Jezerine-type brooches from Piatra-Craivii - Alba County) 447-257 engleză
DUMITRU-KOGĂLNICEANU, Raluca, POPA, Traian, SCHUSTER, Cristian The Early and middle Iron Age in Lower Argeș Basin 459-478 engleză
ROMASHKO, Vladimir, SKORY, Sergy On one aspect of scythian dynastic history 479-485 engleză
STOJIC, Milorad Relations of the Middle Danube Basin and the Juzna Morava Basin during the Iron Age I (approximately 1350 - 1100 BC) on the basis of metal finds at the Hisar site in Leskpvac 487-501 engleză
TONKOVA, Milena On human sacrifice in Thrace (on archaeological evidence) 503-522 engleză
ZOTOVIC, Radmila Necropoleis in the Roman time on the terittory of the Eastern part of the roman province of Dalmatia 523-535 engleză
NEAGU, Marian The Neolithic settlement from Gălățui "Movila Berzei" 539-556 engleză
URSACHI, Vasile The settlements from Săbăoani, Neamț County - 6th-7th centuries A.D. 557-583 engleză
MĂRCULEȚ, Vasile Considerationd regarding the area where the byzantine campaigne against the cumans took place in 1114 and the localization of the blokumannaland 585-594 engleză
OȚA, Silviu The Cuman Society on the Banat Territory (13-14th centuries) 595-609 engleză
LEVINSCHI, Alexandru, TENTIUC, Ion Investigațiile arheologice de la Țuțora (Buzduganii de Jos), pe stînga Prutului de Mijloc 611-623 română
CÎNDEA, Ionel Hrisovul lui Constantin Brîncoveanu pentru Mănăstirea Măxineni, din 1708, într-o copie neștiută aflată la Muzeul Brăilei 625-634 română
CIOBANU, Doina Salt - Food and income source 635-644 engleză
TROHANI, George Nicolas Al. Mourouzi et Venus de Milo 645-648 franceză
IONIȚĂ, Ion Sacrificii și înhumări rituale de animale în așezarea dacilor liberi de la Băiceni-Siliște (com. Cucuteni, jud. Iași) 649-659 română