Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MAN, Eugen Muzeul etnografic, un monument de seamă al artei baroce din municipiul Tîrgu-Mureș .7-23 română
MOLNAR, Zsolt, PETICĂ, Mihai Materiale preistorice de la Tîrgu-Mureș "Cetate" .9- română
URSUȚIU, Adrian O statuetă neolitică de la Bernadea (județul Mureș) 25- română
DIACONESCU, Aurelia Etnografia Cîmpiei Transilvaniei la sfîrșitul secolului al XIX-lea în consemnările prof. Dr. Ambroziu Chețianu 25-33 română
URSUȚIU, Adrian Date privind așezarea din sec. II-III de la Iernut, catinul Sf. Gheorghe. Ceramica din complexe 29- română
POP, Valer Colaborarea lui Justin Handrea cu Dimitrie Gusti la Campaniile de cercetare complexă monografică cu echipele studențești 35-39 română
BILȚIU, Pamfil Miron Elie Cristea și cultura populară 41-52 română
MAN, Nicoleta Tipologia opaițelor romane descoprite în așezarea romană de la Cristești (județul Mureș) 47- română
DIACONESCU, Aurelia Valori de patrimoniu din Valea Mureșului Superior în muzeul etnografic Tîrgu-Mureș 53-62 română
DIACONESCU, Aurelia Broderia în portul popular din județul Mureș 63-76 română
DIACONESCU, Aurelia Coloranții vegetali în gospodăria țărănească tradițională la începutul sec. XX. (rețete inedite) 77-94 română
BLĂJAN, Mihai, THEISS, Wilhelm Contribuții la reconstituirea tramei stradale din Apulum 85- română
BORZAN, Maria Biserica tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul din secția în aer liber a muzeului etnografic din Reghin 95-113 română
BUCUR, Maria Repertoriul tîrgurilor din Valea Superioară a Mureșului (între Toplița-Deda-Reghin-Tărgu-Mureș-Luduș-Aiud) 115-136 română
PETICĂ, Mihai, ZRINYI, Andrei Grupul de morminte aparținînd culturii Noua de la Comlod, jud. Bistrița-Năsăud 123- română
GAIU, Corneliu Grupul de morminte aparținînd culturii Noua de la Comlod, jud. Bistrița-Năsăud 137- română
BUCUR, Maria Toplița - Bicaz zona de interferențăî etnoculturală 137-141 română
RUSU, Livia Colacul de mireasă și turtele-simboluri și semnificații 143-155 română
BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan Săpături arheologice de salvare la Panic, punctul "La Blocuri" (jud. Sălaj) 147- română
ORDOG, Eniko-Melinda Obiceiuri de peste an. Obiceiuri de iarnă la Brîncovenești 157-162 română
RUS, Dorin Alegerea sfinților-patroni ai unor bresle din Transilvania (I) 163-170 română
BALTAG, Gheorghe Considerații generale privind așezarea de la Sighișoara-Albești. Noi elemente inedite în cultura materială din sec. VIII-X d.Hr. 169- română
MIHU, Elena Un manuscris românesc inedit, al lui Ioan Șincai, de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 171-194 română
ANTIHI, Adriana Mărturii ale meșteșugului orologeriei aflate în patrimoniul Muzueului de Istoria Sighișoara - mecanismul actual din Turnul cu Ceas 187- română
RUS, Dorin-Ioan Table de breaslă din Reghin în colecția Muzeului Județean Mureș 193- română
PODAR, Cornel Satul - obîrșia și vatra poporului român între conservare și modernitate 195-200 română
POP, Vasile Toponimie - din toponimia mureșană 201-206 română
MUSCA, Elena Considerații generale asupra meșteșugurilor sălăjene 203- română
MERA, Elena Toponimie românească din zona Reghinului 207-213 română
LAZĂR, Ioachim Un exemplar inedit al proclamației lui Simion Bărnuțiu 219- română
HANCU, Ana Date privind activitatea notarială a lui Simion Bărnuțiu )1934-1838) 239- română
MIHU, Elena Documente inedite privind anul revoluționar 1848-1849 pe Valea Mureșului superior și a Gurghiului 263- română
DEMȘEA, Dan Motive și contexte pentru asociere național-politică în monarhia Habsburgică - cazul Partidului Național Român (1848-1926) 277- română
BOSOANCĂ, Traian Alegerile parlamentare din decembrie 1919 în județul Mureș-Turda 283- română
PANĂ, Virgil Pentru un monument național Avram Iancu la Tîrgu-Mureș 291- română
FOLA NICOLAE, Victor Aspecte privitoare la teoria istoriei în scrierile lui Ioan Lupaț 299- română
TEODORESCU, Virgiliu Din însemnările unui contemporan al zilelor impunerii Dictatului de la Viena 309- română
MAN, Nicoleta Sigilii pentru decorarea ceramicii ștampilate descoperite în așezarea romană dev la Cristești 323- română
PETICĂ, Mihai, ZRINYI, Andrei Cercetări arheologice pe limesul estic al Daciei romane 327- română
PETICĂ, Mihai, ZRINYI, Andrei Materiale arheologice descoperite la Gornești (județul Mureș) - campaniile 1992-1994 331- română
BONIS, Johanna Despre sigiliile breslei cizmarilor din Tîrgu-Mureș 375- română
HANCU, Ana Isaia Moldovan - un document inedit 381- română
BONIS, Johanna Achiziții noi în colecția Muzeului de Istorie Tîrgu-Mureș 383- română
BORDAȘ, Maria Organizarea depozitului de arheologie al Muzeului Județean Mureș, Tîrgu-Mureș 387- română
Andrei Zrinyi - 1927-1998 391- română
Gaal Kornelia - 1938-2000 395- română