Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
LAZĂR, Valeriu Așezări de înalțime cu terase Coțofeni în Transilvania (III) .11- română
MARINESCU, George Cercetări și descoperiri arheologice în județul Bistrița-Năsăud 31- română
PROTASE, Dumitru Considerations sur la romanisation en Dacie 53- franceză
VLASSA, Dumitru Despre inscripția unei geme de la Porolissum 65- română
BLĂJAN, Mihai, GEOROCEANU, Marin, GEOROCEANU, Paul, LISOVSCHI, Claudiu Fauna din unele castre și așezări romane din Transilvania 69- română
TELCEANU, Ecaterina Piese de argentărie laică din județul Bistrița (sec. XVI-XVIII) 81- română
RANCA, Ioan Domeniul Lazar din Lăzarea - Ciuc la 1742 91- română
LASZLO, Kun Situația economico-socială a satului Tonciu în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 117- română
MOLDOVAN, Liviu O încercare de fugă în Moldova în anul 1763 a unor iobagi români din Pintic și din alte sate ale județului Bistrița-Năsăud 133- română
MOLDOVAN, Ioan Date demografice privind orașul Tîrgu Mureș în perioada anilor 1700-1778 141- română
MERA, Eugen Conscripții urbariale mureșene din anul 1785 - Valea Gurghiului 153- română
SZABO, Nicolae Unele aspecte privind influența revoluției franceze de la 1789 asupra burgheziei și problema mișcării iacobine din Transilvania (1789-1798) 179- română
BAUER, Alexandru Monumente românești de arhitectură populară din zona centrală a Transilvaniei. Biserici de lemn 197- română
MUREȘAN, Ionel Conturarea personalității și a concepției revoluționare a lui Florian Micaș 215- română
MOLDOVAN, Liviu, PLOEȘTEANU, Grigore Un martir mureșan, Vasile Pop 229- română
POP, Ioan Mișcarea petiționară din ținutul Năsăudului în perioada 1815-1961 245- română
HOLIRCĂ, Aurel Aspe din istoria școlii mureșene (1948-1918) 271- română
GRAMA, Viorel Dinamica populației Ludușului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX 301- română
LAZĂR, Eugen Începuturile emigrației românești în Statele Unite și Canada în a doua jumătate a veacului al XIX-lea 309- română
DOBRESCU, Vasile Rolul bîncilor transilvănene în domeniul agrar pînă la 1918 317- română
STOICA, Adrian Reflectarea în publicistica socialistă română transilvăneană a priblemelor mișcării muncitorești din vechea României 335- română
MIRCEA, Leon, ȘARA, Marin Din memoriile unor participanți la marele act al Unirii de la 1 Decembrie 1918 (zona Reghinului) 361- română
IANCU, Gheorghe Aspecte din trecutul de luptă al ceferistilor din România (1919-1920) 383- română
ȘERBAN, Tereza Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 în județul Mureș 389- română
PĂUN, Nicolae, PĂUN, Rodica Puncte de vedere privind funcționarea băncilor din România în perioada 1922-1928 447- română
DUȘA, Traian Din tradițiile învățămîntului aristic tîrgumureșan 465- română
SZABO, Mihai Reghinul între cele două războaie mondiale (Mișcarea muncitorească) 485- română
NIȚU, Valeriu Din relațiile culturale româno-maghiare în Transilvania între anii 1918 și 1933 (orientări ideologico-politice) 507- română
CIUBĂNCAN, Vasile Contribuții ale populației din sud-estul Transilvaniei la dezideratul național de apărare a graniței de vest în perioada interbelică 533- română
CHIOREAN, Ioan Din activitatea organizațiilor P.C.R. sindicale și de tineret din Valea superioară a Mureșului în anii 1934-1938 581- română
POP, Dumitru Contribuția "familiei" Densușienilor la cercetarea culturii noastre populare 599- română
POP, Vasile Păstoritul în Cîmpia Transilvaniei 611- română
GHERMAN, Traian Claca de la secerat 631- română
CUCEU, Ion, CUCEU, Maria Un obicei agrar românesc: paparuda 667- română
VLASSA, Nicolae Din nou despre poziția stratigrafică și cronologică a orizontului "Gura Baciului I" 691- română
POP, Constantin Două bronzuri romane din județul Mureș 699- română
GRIGORESCU, Mariana Contribuții la încadrarea cronologică a unor obiecte de argintărie medievală din județul Mureș 701- română
RUS, Traian Preocupări pentru tipărirea operei lui Gheorghe Șincai, în secolul al XIX-lea 705- română
PONCEA, Traian-Valentin Un portret puțin cunoscut al lui Iosif Hodoș, din timpul studenției 713- română
STĂNESCU, Adrian O mărturie inedită privind românii din Bucovina în anii primului război mondial. Fanionul Regimentului 41 infanterie din Cernăuți 717- română
ȘORA, Gheorghe Vasile Goldiș într-o variantă dontr-o autobiografie inedită 721- română
GAL, Cornelia Acțiunea de solidarizare a "Ligii Drepturilor Omului" cu prilejul suspendării ziarului tărgumureșan "A Vilag" (1925-1926) 725- română
CHIOREAN, Ioan Semnificația social-politică a grevei muncitorilor forestieri de pe Valea superioară a Mureșului 731- română
PROTASE, Dumitru Morești. Grabungen in einen vor-und fruhgeschichtlichen Siedlung in Siebenburgen - Horedt Kurt 739- română
PETICĂ, Mihai Romanitatea carpato-dunăreană și Bizanțul în veacurile V-XI e.n. - Teodoru Dan 743- română
MIHU, Elena Cartea veche românească din secolele XVI-XVII în colecțiile Arhiepiscopiei Sibiului - Braicu Doina, Bunea V. 747- română
BOSOANCĂ, Traian Contribuții mureșene la Marea Unire din 1918 - Nistor Ioan Silviu 751- română
POP, Valer Porțile de șură din zona Codru 755- română
LAZĂR, Valeriu Cronica Muzeului județean Mureș 757- română