Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind cunoașterea istoriei multimilenare a poporului român .5- română
ZRINYI, Andrei Contribuții la cunoașterea neoliticului din valea superioară a Mureșului: săpăturile de la Goreni (co. Botoș) 17- română
LAZĂR, Valeriu Așezări de înalțime cu terase Coțofeni în Transilvania 31- română
PROTASE, Dumitru Les rapports entre la Dacie et Rome jusqua'aux guerres de Trajan contre Decebal 41- franceză
BALTAG, Gheorghe, HARHOIU, R., PETICĂ, Mihai Ceramica din secolele IV-V e.n. din așezarea de la Sighișoara - Dealul Viilor 51- română
BLĂJAN, Mihai, STOICOVICI, Eugen Studiul pieselor de podoabă din metal prețios descoperit la Ghirbom (com. Berghin, jud. Alba) 61- română
BONIS, Johanna Date privind breasla plugarilor din Tîrgu Mureș 69- română
MIHU, Elena Cartea veche românească pe Valea Nirajului, document al continuității de viață și cultură națională 91- română
ARDEVAN, Radu Mozaicurile Sarmizegetusei și căturarii români la 1825 99- română
NIȚU, Valeriu Contribuția lui Timotei Cipariu la argumentarea intedisciplinară a etnogenezei șpi continuității popurului român 105- română
PLOEȘTEANU, Grigore Contribuții la cunoașterea vieții politice și culturale a românilor sighișoreni în epoca modernă (1848-1914) 111- română
MOLDOVAN, Liviu Recensămîntul populației transilvănene din 1850-1851 127- română
PLOEȘTEANU, Grigore Activitatea politică a lui Iacob Bologa 145- română
RANCA, Ioan Date noi privind lupta pentru egala îndreptățire a națiunii și limbii române în comitatele Alba de Jos, Dăbîca, Tîrnava, Turda și în scaunele Murel și Ciuc-Giurgeu și Cașin în anul 1861 165- română
TANCO, Teodor Organizarea Districtului românesc autonom năsăudean (1861-1976) 197- română
RETEGAN, Simion Școlile sătești din zona Bistriței la mijlocul secolului al XIX-lea 213- română
DOBRESCU, Vasile Rolul băncilor românești din Transilvania în domeniul agrar (1872-1918) II 235- română
PONCEA, Traian-Valentin Lupta românilor din Transilvania împotriva legislației învățămîntului în timpul dualismului austro-ungar (II) 279- română
STOICA, Adrian Atitudinea mișcării socialiste și muncitorești din vechea Românie față de mișcarea muncitorească din Transilvania 299- română
POP, Ioan Mișcări țărănești în Cîmpia Transilvaniei la sfîrșitul anului 1918 343- română
IANCU, Gheorghe Preocupările Consiliului Dirigent în domeniul comunicațiilor 373- română
RUS, Traian Aplicarea legii de reformă agrară din 1921 celor în drept 391- română
BATHORY, Ludovic Politica de achiziții pe piața de stat a cărbunelui, evoluția ărețurilor și lupta de concurență între societățile carbonifere (1919-1929) 407- română
NETEA, Vasile Începutul și dezvoltarea presei române mureșene 433- română
SZABO, Mihai Reghinul între cele două războaie mondiale. Viața culturală 449- română
DIACONESCU, Aurelia Aurel Filimon (1891-1946). Activitatea sa etnografică oglindită în documente 461- română
BELCIUG, Pompei Cultură populară și cultură de masă în contextul revoluției științifico-tehnice 473- română
VLĂDUȚIU, Ion Aspecte etnografice cu privire la creșterea animalelor în Carpații Orientali 499- română
NICOLA, Ioan Un vechi ritual agrar din Transilvania - Boul înstruțat 527- română
POP, V. Catalogul colecției de catrințe și fote a Muzeului județean Mureș 585- română
PLOEȘTEANU, Grigore Contribuții la cunoașterea relațiilor româno-germane în timpul revoluției burgheză-democratice de la 1848. O scrisoare adresată de al G. Golescu ministrului afacerilor externe al Germaniei 631- română
MERA, Eugen Contribuții documentare la istoria zonei Reghinului. Ibăneștii la 1918 643 română
ȘTIRBAN, Marcel Virgil Madgearu și concepția sa despre caracterul economiei românești în perioada 1918-1938 655 română
BOSOANCĂ, Traian Plăci comemorative în județul Mureș 665 română
GAL, Cornelia Case tărgumureșene legate de mișcarea muncitorească 673 română
GROZAV, Mihai Autohtonii în Dacia - Protase D. 681 română
PETICĂ, Mihai Etnogeneza românilor - Rusu I. 685 română
LAZĂR, Valeriu Continuitatea românilor - Stoicescu N. 687- română
ȘTEFĂNESCU, Liviu Constituirea statelor feudale românești 691- română
GRIGORESCU, Flora Cetăți medievale din Țara Românească (sec. XIII-XVI) - Cantacuzino Gh. 695- română
POP, Ioan Virstus Romana Rediviva - Tanco Teodor 699- română
PONCEA, Traian-Valentin Politica de apărare națională a României în contextul european interbelic (1919-1939) - Zaharia Gh., Botoran V. 703- română
LAZĂR, Valeriu Cronica Muzeului județean Mureș (1981) 707- română