Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
SZEKELY, Zoltan Tipurile și tehnica de construcție a locuințelor neolitice din așezările de la Turia (jud. Covasna) 15-19 română
HAIMOVICI, Sergiu, MAN, Valeria Studiul preliminar al faunei aparținînd culturii neolitice Turdaș descoperită în așezarea de la Zau de Cîmpie (jud. Mureș) 21-27 română
SZEKELY, Zsolt Culturile epocii nronzului din Sud-Estul Transilvaniei 29-32 română
PETICĂ, Mihai Un nou depozit de bronzuri de la Sîngeorgiu de Mureș (județul Mureș) 33-36 română
LAZĂR, Valeriu Mărturii arheologice tracice în judeșul Mureș 37-49 română
ȘOANCĂ, Nicolae Figurinele antropomorfe geto-dace descoperite în județul Covasna 51-54 română
COSTEA, Florea Fortificații dacice din Sud-Estul Transilvaniei 55-68 română
BRUDIU, Lucreția, BRUDIU, Mihai Un aspect al strategiei romane în al doilea război cu dacii 69-74 română
CARTIANU, Virginia Villa rustica celto-romană răspîndită din Britannia pînă în Dacia 75-85 română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului faunistic din castrul roman, din sec. II-III e.n. de la Brăncovenești (jud. Mureș) 87-90 română
BLĂJAN, Mihai, GEOROCEANU, Marin, GEOROCEANU, Paul, LISOVSCHI, Claudiu Fauna din unele castre și așezări romane din Transilvania (III) Fauna din așezarea antică de la Albas Iulia (Apullum) "Stația de Salvare" (județul Alba) 91-119 română
SZEKELY, Zoltan Cercetări arheologice la Porumbenii Mici, județul Harghita (așezarea prefeudală) 121-128 română
SZEKELY, Zoltan Sud-Estul Transilvaniei în secolele IV-XIV 129-134 română
COSTEA, Ioan Meșteșugurile și sistemul breslelor din Reghin 137-157 română
MAN IOAN, Eugen Aspecte privind evoluția istorică a orașului Tîrgu-Mureș pîna la 1848. II Orașul Tîrgu-Mureș în secolul XVII 159-188 română
CSIKY, Emil Contribuții la studiul emisiunilor monetare ale Mariei Tereza (1740-1780) 189-203 română
SZABO, Mihai Reghinul în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea (1849-1918) 205-226 română
DĂNILĂ, Ștefan Istoria tricolorului de la Pinticu (județul Bistrița-Năsăud) 227-238 română
PLOEȘTEANU, Grigore Prusia și revoluția română de la 1848 239-267 română
DOMUȚA, Emil Un memoriu inedit din 1862 privind mișcarea de emancipare națională a românilor maramureșeni 269-283 română
FOLA, Nicolae-Victor Activitatea asociației culturale "Astra" în zona Tîrnavelor și contribuția sa la lupta pentru desăvărșirea unității naționale românești în perioada 1867-1918 285-293 română
DOBRESCU, Vasile Rolul băncilor românești din Transilvania în domeniul agrar (1872-1918) IV 295-316 română
DUȘA, Traian Trei documente istorice cu semnificații multiple în viața culturală a orașului Tîrgu-Mureș în perioada interbelică 317-325 română
MELINTE, Șerban Noi considerații privind activitatea editurii "Miron Neagu" din Sighișoara 327-352 română
URECHE, Lazăr Cazania lui Varlaam în județul Bistrița-Năsăud 353-375 română
ARDEVAN, Radu, COMȘA, Marius Stolnicul Constantin Cantacuzino între umanism și baroc 377-387 română
POPTĂMAȘ, Dimitrie Două tipătituri sibiene de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea. (contribuții la bibliografia românească veche) 389-394 română
MIHU, Elena Un manuscris românesc de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea al lui Ioan Șincai (legende apocrife, colinde religioase și cîntece populare) 395-419 română
POP, Valer, ZRINYI, Andrei Rogojinăritul la Roteni (jud. Mureș) 423-428 română
DIACONESCU, Aurelia Metode și unelte de pescuit în Valea Mureșului (sector jud. Mureș) 429-447 română
PETRUȚIU, Floarea Tradiție și evoluție în portul popular de sărbătoare din județul Mureș 449-458 română
MEDAN, Virgil Cîntece bilingve 459-464 română
NIȚU, Valeriu Prolegomene la o nouă știință ănterdisciplinară: etnotoponimia română 465-477 română
POP, Valer Valoarea documentară a etnotoponimelor române provenite din terminologia etnografică 479-482 română
PETICĂ, Mihai Semnificațiile istorice ale etnotoponimelor locale în corelație cu spațiul geografic al județului Mureș, unde s-au atestat vestigii arheologice 483-487 română
MARCU, Oliviu Considerații interdisciplinare privind etnotonimele românești din bazinul superior și mijlociu al Mureșului în contextul configurației geografice a spațiului carpato-dabubiano-pontic 489-493 română
TOȘA, Alexandru Etnotoponimele măgură și cetate 495-504 română
MARTIAN, Ironim Cîteva denumiri toponimice specifice localității Mintiu (județul Bistrița-Năsăud) 505-512 română
POP, Vasile Mențiuni interdisciplinare despre unele etnotoponime mureșene care atestă continuitatea elementului demografic autohton romanizat 513-520 română
GHERGHEL, Ileana, MERA, Eugen Aspecte istorico-sociale-ocupaționale reflectate în etnotoponimia de pe Valea Gurghiului 521-526 română
MAN IOAN, Eugen Contribuția cartografiei la interpretarea unor etnotoponime românești din municipiul Tîrgu-Mureș și împrejurimi 527-550 română
BLAJAN, Mihai, BOTEZATU, Dan Mormîntul de incinerație din cultura Wietenberg, descoperit la Mediaș - "Hășmaș" (jud. Sibiu) 553-555 română
COCIȘ, Sorin Descoperiri arheologice mureșene (I) 557-558 română
HAIMOVICI, Sergiu Notă privind resturile faunistice din stațiunea arheologică de la Voivodeni (jud. Mureș) 559-559 română
NIȚU, Valeriu Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan din 1784-1785 în atenția lui Timotei Cipariu 561-565 română
GAL, Cornelia, HANCU, Ana Date privind participarea grănicerilor transilvăneni la războaiele împotriva Franței revoluționare 1973-1794 (din documentele colecției Muzeului Județean Mureș) 567-571 română
FEȘTEU, Maria Încercarea de deznaționalizare a poporului român și de maghiarizare prin școală 573-577 română
LAȚA, Marioara Entuziasmul popular prilejuit de înfăptuirea Marii Uniri, oglindit în mărturiile participanților 579-586 română
ȘERBAN-CHIRA, Adrian Sighișoara - Breasla cositorarilor 587-590 română