Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
SZEKELY, Zsolt The beginning of the Iron Age in the South-East Transylvania 13-15 engleză
HUSAR, Adrian Celts and Germans in Dacia. Celto-Germanic athno-cultural elements in the Trajanic province 17-30 engleză
PETICĂ, Mihai Materiale celtice aflate în colecțiile arheologice ale Muzeului Județean Mureș 31-37 română
MAN, Nicoleta Tipuri de instrumente medicale în Dacia Romană 39-49 română
COCIȘ, Sorin Podoabe din Dacia Romană 51-57 română
BLĂJAN, Mihai, STOICOVICI, Eugen Studiul numismatic și metalografic al monedelor antice descoperite la Alba Iulia (1969-1981) 59-74 română
PROTASE, Dumitru, ZRINYI, Andrei Castrul roman și așezarea civilă de la Brîncovenești (jud. Mureș) Săpăturile din anii 1970-1987 73-169 română
AMLACHER, Eberhard, BALTAG, Gheorghe Noi contribuții la repertoriul arheologic al zonei Tîrnava Mare 171-193 română
MUNTEANU, Carmen O carte romînească veche și rară dib biblioteca județeană Mureș (fondul Teleki - Bolyai) 197-202 română
TURC, Corina Cartea și prețuirea ei. Atitudini individuale și colective în Transilvania în secolul al XVII-lea 203-212 română
MAN IOAN, Eugen Aspecte privind evoluția istorică a orașului Tîrgu-Mureș pîna la 1848. III. Tîrgu-Mureș sub stăpînirea habsburgică pînă la 1848 213-279 română
HANCU, Ana Revoluția de la 1848 oglindită în colecția de documente a Muzeului Județran Mureș (I) 281-288 română
BUTA ANA-MARIA, Alexandra, PLOEȘTEANU, Grigore Un publicist de seamă - Grigore Maior (1859-1901) 289-344 română
BONIS, Johanna Sticlărie transilvăneană din secolele XVII-XIX în colecția Muzeului din Tîrgu-Mureș 345-364 română
MIHU, Elena Carte veche românească pe Valea Beicii (județul Mureș) 365-390 română
BOAR, Liviu Date referitoare la romănii din scaunele secuiești - Ciuc, Giurgeu și Ca;in în secolul al XIX/lea 391-408 română
GAL, Cornelia Aspecte din istoria fotografiilor din Tîrgu-Mureș 409-413 română
FIRCZAK, Gheorghe Ovid Densușianu. Contribuții la istoriografia iluminismului 415-424 română
PANĂ, Virgil Cîteva considerații privind întregirea neamului românesc și principiul naționalităților 425-434 română
POP, Ioan Situația social-economică a țărănimii din Cîmpia Transilvaniei la sfîrșitul primului război mondial 443-462 română
GALEA, Aurel Nicolae Iorga patriot și luptător antirevizionist 463-504 română
MELINTE, Șerban Căminul cultural "Avram Iancu" al refugiațiilor ardeleni din București 505-522 română
POP, Valer Raporturi interumane la comunitățile rurale contemporane 523-531 română
DIACONESCU, Aurelia Obiecte de metal din inventarul de bucătărie în locuința țărănească 533-542 română
FEȘTEU, Maria Școala și slujitorii ei în pregătirea și înfăptuirea Marii Uniri 535-441 română
PETRUȚIU, Floarea Simbolul solar în arta populară a lemnului din județul Mureș 543-548 română
RUSU, Livia Portul popular de pe Valea Beicii - satele Șerbeni, Urisiu de Sus, Chiheru de Jos, la începutul secolului al XX-lea 549-560 română
MERA, Elena Opinia satului - stimulent al creației populare 561-573 română
RUSTOIU, Aurel Catarame în formă de "liră" în Dacia preromană 577-580 română
BLĂJAN, Mihai, BOTEZATU, Dan Morminte daco-romane (sec. II e.n) de la Ghirbom (comuna Berghin, jud. Alba) 581-586 română
CIUPEA, Ioan, COSTEA, Florea Așezarea daco-romană de la Șercaia (jud. Brașov) 587-598 română
PETICĂ, Mihai, ZRINYI, Andrei Cercetările de sondaj efectuate în localitățile Deda Bistra, Ideciu de Jos, Cîmpu Cetății și Măgherani (judetul Mureș) 599-603 română
GRAMA, Viorel Evoluția populației de pe Valea Nirajului din secolul al XVIII-lea pînă în a doua jumătate a secolului al XIX - lea 605-617 română
POP, Vasile "Drăculea" - un toponimic cu rezonanță istorică în Transilvania 619-623 română
CRISTUREAN, Vasile Cîteva observații în legătură cu microetnotoponimele satelor Ivănești, Lăureni, Moșuni, Poienița, Sînișor, Șard și Veța din județul Mureș 625-628 română
SĂMPĂLEAN, Cornel Reflexe ale mitologiei autohtone în unele etnotoponime românești din Transilvania 629-634 română
BILȚIU, Pamfil Ioan M. Maloș - Folclorist și etnograf 635-641 română