Marisia, XXX, 2013, seria etnografie-artă populară