Marisia, XXX, 2013, seria etnografie-artă populară


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BENGEAN, Florin (autor) Vasile Netea și folclorul Văii Mureșului Superior .9-26 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Paharul ritual în folclorul românesc 27-44 română
articol de periodic BOGDAN, Florin (autor) Furcile de tors din colecția Muzeului Etnografic din Reghin 45-54 română
articol de periodic DIACONESCU, Aurelia (autor) Prîsnelele - podoabe ale costumului popular bărbătesc din zona Călimanilor, existente în colecțiile etnografice mureșene 55-70 română
articol de periodic DOBREANU, Doina (autor) Credințe străvechi și ceremonia cununii în localitățile Subcetate, Sărmaș, Hodoșa și Gălăuș, situate pe Valea Superioară a Mureșului 71-79 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ionuț (autor) Aspecte ale ceremonialului de nuntă din Țara Loviștei 81-92 română
articol de periodic MAN IOAN, Eugen (autor) Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail și Gavril" din Troița (un valoros monument istoric și de artă populară românească) 93-117 română
articol de periodic MAN IOAN, Eugen (autor) Un monument de artă populară românească, biserica de lemn din Iclănzel - Mădărășeni 119-141 română
articol de periodic MUREȘEAN, Vasile (autor) În căutarea lui Toader Popovici. Comparații stilistice 143-152 română
articol de periodic POP, Călin (autor) Cuvîntul scris, semn și sens. Introducere în gîndirea simbolică 153-163 română
articol de periodic POP, Laura (autor) Tîrgurile mureșene în presa locală românească din perioada interbelică 165-186 română
articol de periodic KLUSCH, Horst (autor) , ROȘCA-SZENTE, Karla (autor) Ceramica transilvăneană în albastru de cobalt. Marfa tip Saschiz 187-199 română
articol de periodic RUS, Dorin-Ioan (autor) Jan Fridwaldsky und die wahenehmung der walter und der bevolkerung in Siebenburgen 201-210 germană
articol de periodic VAJDA, Andras (autor) Analiza unei arhive populare din Dumbrăvioara 211-244 română
articol de periodic ZIDARU, Claudia (autor) Amintirile corturarului Buri despres sașii din Merghindeal 245-251 română
articol de periodic BORZAN, Maria (autor) Muzeul Reghinean la aniversarea a 50 de ani de la înfințare 255-280 română
articol de periodic MARC, Dorel (autor) Le management de la representation des identites culturelles dans les musses de l'environnement multi-ethinique 281-296 franceză
articol de periodic POP, Angela (autor) Expoziția: Ceramica în centrul Transilvaniei, sec. XVII-XIX 297-314 română
articol de periodic MARC, Livia (autor) Cronica activității de pedagogie muzeală a secției de etnografie și artă populară - Muzeul județean Mureș (2010-2012) 315-342 română
articol de periodic DUMITRESCU, Raluca (autor) Restaurarea unei lăzi de zestre de secol XIX, din zona Mediaș 343-355 română
articol de periodic MARICA, Valentin (autor) Portul popular săsesc din ona Reghinului - Rusu L 359-561 română
articol de periodic GODEA, Ioan (autor) Ceramica în suluri de lut din colecțiile etnografice mureșene - Diaconescu A. 362-365 română
articol de periodic MARC, Dorel (autor) Un secol de istorie locală în imagini 366-369 română
articol de periodic MARC, Dorel (autor) , MARICA, Valentin (autor) Furca de tors unealtă, simbol și obiect de artă populară - Diaconescu A. 370-379 română
articol de periodic GODEA, Ioan (autor) Interferențe culturale în obiceiurile funerare din județul Mureș - Pop L. 380-383 română
articol de periodic RALIADE, Rodica (autor) Situația actuală a folclorului muzical în comunitățile românești din zona arcului intracarpatic - valoare identitară a spiritualității românești, în contextul multietnic și multicultural european contemporan - Secară C. 384-389 română
articol de periodic SECARĂ, Constantin (autor) Protejarea identităților culturale în procese globale prin cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural etnologic din mediul interetnic. Studiu de caz: Valori identitare culturale în județele Mureș, Harghita, Covasna. Interculturalitate 390-394 română
articol de periodic LĂDARIU, Lazăr (autor) Iustin Handrea. Omul faptei bune - Diaconescu A. 395-404 română