Marisia, XXVIII-2, 2005, seria etnografie-artă populară-artă