Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
IONESCU, Victor Gloriosul semicentenar al Partidului Comunist Român .9-17 română
CORIVAN, Nicolae Din formele luptei de clasă a țărănimii din Țara Românească în secolul al XVI-lea și începutul secolului al XVII 19-38 română
IACOBESCU, Mihai Ideea de republică în concepția socialiștilor români din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 39-50 română
MARINESCU, C. Pagini din activitatea Ligii culturale pentru desăvărșirea unității de stat a României 51-80 română
PETREANU, Nicolae Activitatea politico-ideologică desfpșurată de către P-C.R. în anii 1921-1931, pentru determinarea stadiului de dezvoltare a țării și stabilirea etapei revoluționare în care se afla României 81-96 română
DANIELESCU, Vasile Din lupta comuniștilor suceveni împotriva regimului de exterminare aplicat deținuților la penitenciarul Suceava 97-104 română
IRIMESCU, G. Aspecte din lupta grevistă a muncitorilor forestieri din Bucovina în anii crizei economice 1929-1933 105-115 română
DÎRDALĂ, Ionel Contribuții la istoria mișcării de rezistență împotriva fascismului în văile superioare ale Bistriței și Moldovei 117-124 română
OSTAFI, George Participarea intelectualității progresiste, condusă de P.C.R. la lupta de idei în perioada revoluției populare 1944-1947 125-147 română
RUSȘINDILAR, Petru Lupta maselor pentru aplicarea în practică a a propunerilor Partidului Comunist Rimân din iunile 1947 în vederea redresării economice și financiare a țării 149-171 română
BODNARCIUC, Dumitru Politica Partidului Comunist Român de înflorire multilaterală a statului și națiunii noastre, de consolidare a suveranității naționale, expresie a voinței suverane a poporului român 173-193 română
LATIȘ, Eusebie Arhitectura de azi a Sucevei 195-204 română
POPOCH, Vasile Suceava - realități și perspective 205-215 română