Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători - Cuvînt înainte .9-9 română
articol de periodic CÎNDEA, Ionel (autor) In memorian Ștefan Stanciu .11-11 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) In memorian Ștefan Stanciu 13-17 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) , PANDREA, Stănică (autor) Cîteva considerații asupra sitului arheologic de lac Brăilița (județul Brăila) 19-35 română
articol de periodic FRÎNCULEASA, Alin (autor) , MIREA, Pavel (autor) Asupra unei reprezentări zoomorfe descoperită în tellțul Gumelnișa de la Ciolăneștii din Deal, jud. Teleorman 37-46 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Despre cîteva procedee de reparare a fibulelor în epoca fierului 47-55 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Cosmin (autor) Dacii de pe cursul mijlociu al Mureșului. Note de lectură pe marginea unei lucrări nou apărute 57-62 română
articol de periodic LUCA, Cristian (autor) Două documente inedite privind comerțul internațional în zona Dunării de Jos în anii premergători revoltei antiotomane a Șprilor Române 63-68 română
articol de periodic APETREI, Cristian (autor) O ipoteză cu privire la biserica din Zaharești, comuna Stoiești, județul Suceava 69-74 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) Un slujitor domnesc mai puțin cunoscut: călăul sau gîdele 75-83 română
articol de periodic PĂDURARU, Marius (autor) Pagube materiale și victime provocate de cutremurul de la 12/23 ianuarie 1838 în județul Teleorman 85-100 română
articol de periodic ARDELEANU, Constantin (autor) O relatare de călătorie mai puțin cunoscută. Charles William Vane, marchiz de Londonderry și trecerea sa prin principatele române (1840) 101-111 română
articol de periodic BARBU, Charlotte (autor) , RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Un memoriu politic al carturarului iluminist bucovinean Vasile Balș 113-148 română
articol de periodic PANAIT, Marius (autor) Din activitatea băncilor populare și a modului lor de organizare 149-167 română
articol de periodic CORDEANU, Ramona (autor) Alegerile parlamentare din județul Covurlui în perioada 1919-1927 169-189 română
articol de periodic NEGRU, Leontin (autor) Migrații umane la Dunărea de Jos (1939-1940) 191-211 română
articol de periodic MILLER, Didi (autor) Considerații privind fortificațiile de pe aliniamentului Focșani-Nămoloasa-Brăila 213-234 română
articol de periodic STANCIU, Ștefan (autor) Despre unele preocupări muzeale și arheologice la Galați 235-255 română