Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CROITORU, Costin Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători - Cuvînt înainte .9-9 română
CÎNDEA, Ionel In memorian Ștefan Stanciu .11-11 română
CROITORU, Costin In memorian Ștefan Stanciu 13-17 română
CROITORU, Costin, PANDREA, Stănică Cîteva considerații asupra sitului arheologic de lac Brăilița (județul Brăila) 19-35 română
FRÎNCULEASA, Alin, MIREA, Pavel Asupra unei reprezentări zoomorfe descoperită în tellțul Gumelnișa de la Ciolăneștii din Deal, jud. Teleorman 37-46 română
MĂNDESCU, Dragoș Despre cîteva procedee de reparare a fibulelor în epoca fierului 47-55 română
BĂRBULESCU, Cosmin Dacii de pe cursul mijlociu al Mureșului. Note de lectură pe marginea unei lucrări nou apărute 57-62 română
LUCA, Cristian Două documente inedite privind comerțul internațional în zona Dunării de Jos în anii premergători revoltei antiotomane a Șprilor Române 63-68 română
APETREI, Cristian O ipoteză cu privire la biserica din Zaharești, comuna Stoiești, județul Suceava 69-74 română
NEAGOE, Claudiu Un slujitor domnesc mai puțin cunoscut: călăul sau gîdele 75-83 română
PĂDURARU, Marius Pagube materiale și victime provocate de cutremurul de la 12/23 ianuarie 1838 în județul Teleorman 85-100 română
ARDELEANU, Constantin O relatare de călătorie mai puțin cunoscută. Charles William Vane, marchiz de Londonderry și trecerea sa prin principatele române (1840) 101-111 română
BARBU, Charlotte, RÎPĂ-BUICLIU, Dan Un memoriu politic al carturarului iluminist bucovinean Vasile Balș 113-148 română
PANAIT, Marius Din activitatea băncilor populare și a modului lor de organizare 149-167 română
CORDEANU, Ramona Alegerile parlamentare din județul Covurlui în perioada 1919-1927 169-189 română
NEGRU, Leontin Migrații umane la Dunărea de Jos (1939-1940) 191-211 română
MILLER, Didi Considerații privind fortificațiile de pe aliniamentului Focșani-Nămoloasa-Brăila 213-234 română
STANCIU, Ștefan Despre unele preocupări muzeale și arheologice la Galați 235-255 română