Acta Moldaviae Septentrionalis, X, anul 2011

  • Anul publicației: 2011
  • Publicată de: Muzeul Județean Botoșani
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
PRODAN, Dan Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-10 română
DIACONESCU, Maria Locuirea eneolitică de la Vorniceni, Pod-Ibăneasa, jud. Botoșani 15-19 română
MELNICIUC, Aurel Unele considerații privind tipologia și distribuția așezărilor Cucuteni (faza A-B) în Cîmpia Jijiei superioare și a bașeului 20-29 română
CORNACI, Mihai Din emisiunile monetare ale împăratului Traian 30-33 română
PÎNZAR, Alexandru Originea lui Stanislav de Ielova-Rotompan. O ipoteză 34-43 română
MAXIM, Mihai Brăila otomană (1538-1711). Considerații generale 44-48 română
DEL PILAR CHOUZA-CALO, Maria Mary Magdalene: iconograpjic image and literary subject in counter-reformation SpaIn 49-53 engleză
BOTEZATU, Daniel Sate din ocolul Botoșanilor aflate în stăpînire particulară 54-81 română
PRODAN, Andrei-Liviu Sighișoara, orașul muzeu, trecut istoric și oportunități turistice (I) 82-93 română
VIERU, Nicoleta, VIERU, Paul Componentele cadrului natural și rolul lor în procesul de umanizare a teritoriului municipiului Botoșani 94-103 română
ADĂSCĂLIȚEI, Vasile Viața culturală a Dorohoiului. Învățământul de la Grigore Alexandru Ghica la Cuza Vodă 104-111 română
PRODAN, Dan Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1859 (III) 112-142 română
ȘTIRBĂȚ, Gheorghe-Florin Din viața politică a României în vremea războiului de independență. Gruparea "centru" 143-155 română
CARANFILOV, Bogdan Conservatorismul românesc (1862-1922) Origini, doctrină. Partid. Guvernare. Personalități 156-165 română
MANOLE, Gică Vocația de lider a lui Maiorescu. De la amiciție la rivalitate cu P.P. Carp 166-190 română
GOROVEI, Ștefan Trei scrisori ale Ecaterinei N. Iorga 191-195 română
POPA, Bogdan Nicolae Iorga și "Cercetașii României" de la entuziasmul începuturilor la mizeria refugiului (1914-1918) 196-203 română
CERVATIUC, Ștefan Documente inedite sau mai puțin cunoscute privind viața și activitatea profesoarei Ortansa Buzoianu 204-206 română
BALANOVICI, Sergiu Divizia 8 Infanterie în perioada neutralității și în campania din anul 1916 207-216 română
FILIPESCU, Radu Românii transnistreni în dezbaterile parlamentului României (1919-1937) 217-224 română
GOROVEI, Ștefan Dialog epistolar Artur Gorovei - Constantin Gane 225-236 română
FLORESCU, Gheorghe Memoriile lui N. Iorga, între aide-memoire și document (I) 237-262 română
PRODAN, Dan Ghid pentru studiul istoriei medievale - Cammarosano Paolo 243-344 română
PRODAN, Dan Istoria Arabilopr - Hitti Philip 247-349 română
PRODAN, Dan Istoria popoarelor arabe - Hourani Albert 249-350 română
NECHIFOR, Iulian-Cătălin Economia României după al doilea război mondial 263-271 română
ARHIP, George-Lucian Cîteva fotografii referitoare la preotul Victor Mironescu (1883-1929) din satul Miorcani, fostul județ Dorohoi 272-275 română
MEDIAN, Gheorghe Victime ale terorii comuniste Dr. Nicolae Merișor (1922-1984) 276-281 română
FLORESCU, Ana Maeștri ai artei românești-Rudolf Schweitzer-Cumpăna sau memoria unei expoziții retrospective 282-288 română
GOMBOȘ, Gabi Misteriosul deces al scriitorului mason Mihail Sadoveanu, un subiect "interzis" de 50 de ani 289-292 română
MATEI, Mihai I.D. Marin și pedagogia lui Creangă 293-296 română
SETNIC, Eduard Muzeul raional Botoșani. Impresii de calătorie (1960) 297-306 română
BUDĂI-DAMASCHIN, Violeta Propuneri de reorganizare tematică a expoziției permanente din casa memorială "Nicolae Iorga" Botoșani 307-314 română
BEJENARU, Ionel Medievalistul Leon Șimanschi (1938-2005) îndrumător la Muzeul Raional Botoșani 315-316 română
ARHIP, George-Lucian Sumarul anuarelor Muzeului Județean Botoșani (1978-2011) 317-338 română
PRODAN, Dan Nicolae Iorga. 1870-1940. Studii și documente - Bușe Constantin 339-354 română
PRODAN, Dan Execuția Mareșalului Antonescu - Buzatu Gh. 341-343 română
PRODAN, Dan Introducere în istoria relațiilor internaționale - Di Nolfo Ennio 344-345 română
PRODAN, Dan Ghid pentru studiul istoriei contemporane - Vidotto Vittorio 344-344 română
PRODAN, Dan Dicționar de termeni, personalități, evenimente istorice, elemente de cronologie - Boldișor Gh., Vasiliu A., Strungariu M. 345-345 română
PRODAN, Dan Mic dicționar de istorie - Pîrvulescu Petruț 345-345 română
PRODAN, Dan Elemente de didactică istoriei - Iutiș Gh., Cozma Elena, Asăvoaie Iuliana 345-346 română
PRODAN, Dan Noi documente turcești privind Țările Române și Înalta Poartă (1526-1602) - Maxim Mihai 346-347 română
PRODAN, Dan Identitatea arabă. Istorie. Limbă. Cultură - Angelescu Nadia 350-351 română
PRODAN, Dan Brăila 1711. Noi documente otomane 351-352 română
PRODAN, Dan Culegere de surse istorice. Vol I - Dumitrescu D., Manea Mihai, Popescu Mirela 352-354 română
BĂLTUȚĂ, Steliana Masca - Univers antropologic - Pavel Emilia 355-359 română
BEJENARU, Ionel Gabriela Zizi Coroliuc (17.IX-1942-15.Ii-2011) muzeografm o viață și blîndă directoare 360-360 română