Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, 2008, seria 2006-2007


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
PRODAN, Dan (autor) Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-11 română
REZACHEVICI, Constantin (autor) A fost Ștefan cel Mare "ales" domn în aprilie 1457? 17-30 română
HRIBAN, Cătălin (autor) Orașul Iași în timpul lui Ștefan cel Mare. O schiță de topografie istorică 31-52 română
JOSANU, Vitalie (autor) Grigore Ureche despre cucerirea Cetății Albe în 1465. Dicșiune sau realitate istorică 53-58 română
PRODAN, Dan (autor) Moldoveni și otomani în timpul lui Ștefan cel Mare. Completarea bibliografie 59-73 română
NIȚU, Florentina (autor) Ponderea podoabelor în cadrul acumulărilor de avere și a zestrei jupînișelor și domnițelor din spațiul românesc în secolele XVI-XVII 74-92 română
BOTEZATU, Daniel (autor) Sigiliul Botoșanilor 93-106 română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul unui material arheozoologic provenit din situl medieval (sec. XIV-XV) de la Radovanu 107-114 română
PRODAN, Dan (autor) Sistemul monetar otoman (1326-1914) și influența sa asupra Țărilor Române. Considerații generale 115-124 română
ADĂSCĂLIȚEI, Vasile (autor) Dorohoiul și locuitorii săi (1774-1864) 127-155 română
GIOSAN, Stela (autor) Scrisori autografe Mihail Kogălniceanu în foncul documentar botoșănean 156-163 română
BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Ceramica tip "Kuty". Arie de răspîndire 164-172 română
CAZACU, Maricica (autor), DOHOTARU, Cristina (autor), ENĂȘESCU, Adriana (autor), MEDIAN, Gheorghe (autor) Un document inedit privind activitatea farmaceutică la Botoșani în prima jumătate a secolului al XIX-lea 173-177 română
MEDIAN, Gheorghe (autor) Personalități botoșănene uitate - Iosif Șmelt (1834-1888) 178-182 română
CEOBANU, Adria-Bogdan (autor) Problema Basarabiei în contextul războiului de independență 183-189 română
BRĂDESCU, Liviu (autor) "Chestiunea" Dunării - O problemă pe agenda clasei politice românești (1878-1888) 190-210 română
CERVATIUC, Ștefan (autor) Al XI-lea congres al studenților din România desfășurat la Botoșani în anul 1890 și semnificațiile sale 211-220 română
BEJENARU, Ionel (autor) Județul Botoșani la ora răscoalei. 100 de ani de la marea răscoală din 1907 (montaj de documente inedite) 221-228 română
CHIRICHEȘ, C. (autor), CORNACI, M. (autor), SIMINICEANU, I. (autor) Memoria anului 1907 reflectatră în filatelie și numismatică 229-251 română
FETCU, Ion (autor) 90 de ani de la bătățiile purtate de armata română în vara anului 2917. triunghiul de foc: Mărăști, Mărășești, Oizuz 255-262 română
BEJENARU, Ionel (autor) Grigore Ignat și Botoșanii. Documente inedite 263-278 română
BALANOVICI, Sergiu (autor) Eminent ca militar, comandant și om generalul de corp de armată Nicolae Samsonovici 279-284 română
BEJENARU, Ionel (autor) Fii ai orașului Dorohoi, combatanți în primul război mondial, în spitalele de campanie conduse de dr. Iacob Iacobovici 285-287 română
MANOLE, Gică (autor) Memoriile segentului Anichitei 288-306 română
BUDĂI-DAMASCHIN, Violeta (autor) Momente premergătoare Marii Uniri de la 1918 - reflectate în neamul românesc , cu trimiteri la colecția documentară a casei memoriale Nicolae Iorga Botoșani (col. CMNI BT) 307-329 română
MIHALACHE, Andi (autor) Ars Moriendi. Cultul eroilor 330-345 română
VIȚALARU, Adrian (autor) Nicolae Petrescu-Comnen - diplomat al României interbelice 346-354 română
PUȘCAȘU, Mircea (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Un document inedit - încemnările memorialistice ale lui Ion Ion Mihalache 355-378 română
BEJENARU, Ionel (autor) In memoriam vieți trecute la muzeu sau "opt, doamne și toți opt" 379-381 română