Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
CALOTOIU, Gheorghe Cercetări arheologice din bronzul timpuriu în necropola tumulară de la Vîrtoapele - Vîrtopu - Ciuperceni, județul Gorj I. Arheologie 5-25 română
CALOTOIU, Gheorghe Considerații asupra ritului și ritualului funerar în necropola tumulară de la Telești-Drăgoiești, județul Gorj I. Arheologie 27-34 română
HORTOPAN, Dumitru, MARINOIU, Vasile Cercetările arheologice efectuate la Bumbești Jiu - "Vîrtop" și Ciocadia - "Codrișoare", județul Gorj (campaniile 2000-2001) I. Arheologie 35-56 română
MARINOIU, Vasile Unitățile militare care au staționat în castrele romane de la Bumbești Jiu I. Arheologie 57-66 română
BASA, Beniamin Accepțiunea de "Țară" în evul mediu românesc II. Istorie 69-77 română
MISCHIE, Nicolae Buzești, familie boierească reprezentativă pentru Gorj, Oltenia și Țara Românească II. Istorie 79-121 română
ISAC, Eva O reeditate a cazaniei lui Varlaam, Iași 1643 II. Istorie 123-126 română
CALOTOIU, Gheorghe Documente inedite din arhive spaniole referitoare la Principatele Române în a două jumătate a secolului al XVIII-lea în contextul politic sud-est european II. Istorie 127-142 română
CHIRIȚĂ, Mihai Sârbii în Țara Românească II. Istorie 143-160 română
GÎRDU, Gheorghe Familiile străinilor așezați în sloboziile din Gorj (I) II. Istorie 161-179 română
NOVAC, Vasile 50 de documente inedite mehedințene și gorjene referitoare la împrumuturi, amanetări sau zălogiri, dobândă sau "osteneala banilor" din perioada 1768-1899 II. Istorie 181-197 română
VĂDUVA, Filimon Momentul 1821 văzut de contemporani II. Istorie 199-206 română
PĂTRĂȘCOIU MIRCEA, Nicolae Bătălia de la "Jiu". Din memoriile generalului de divizie Nicolae Pătrășcoiu II. Istorie 207-223 română
BUGĂ, Dragoș Mutații în evoluția și repartiția în teritoriu a populației României în ultimele două decenii - cauze și consecințe III. Geografie - Geologie - Etnografie 227-239 română
HUICĂ, Ilie Seismicitatea județului Gorj și posibilitatea predicției cutremurelor III. Geografie - Geologie - Etnografie 241-249 română
POPESCU, Felicia Trei documente ce au aparținut savantului Ion Popescu-Voitești III. Geografie - Geologie - Etnografie 251-256 română
BĂNCILĂ, Ion Evocări III. Geografie - Geologie - Etnografie 257-263 română
ȘERBAN ALEXANDRU, Doru Obiceiuri și credințe legate de naștere la gorjeni (I) III. Geografie - Geologie - Etnografie 265-281 română
DRANDOE, Grigore Tradiție, inovație, valoare IV. Documentar - Memorialistică 285-294 română
BÎRSAN, Niculina O personalitate a Gorjului Constantin Neamțu (1867-1953) IV. Documentar - Memorialistică 295-297 română
POPICA, Lavinia Familia Săvoiu IV. Documentar - Memorialistică 299-307 română
NICHIFOR, Gheorghe Alexandru Ștefulescu și medievistica românească IV. Documentar - Memorialistică 309-314 română
POPESCU, Adrian Ion Pillat și Cloșanii Gorjului IV. Documentar - Memorialistică 315-318 română
TĂTĂRESCU-NEGROPONTES MARIA, Sanda Triptic brâncușian - Coloana-Portal-Masa Tăcerii IV. Documentar - Memorialistică 317-325 română
SANDA, Ion Brâncuși și sensul ascensiunii cosmice IV. Documentar - Memorialistică 327-331 română
BULIGA SORIN, Lory Simbolistică sacră indiană în sculptura lui Brâncuși "regele regiloe" ("spiritul lui Buddha") IV. Documentar - Memorialistică 333-363 română
ENĂȘEL, Constantin Din amintirile unui participant (sublocotenentul Constantin Enășel) la războiul de întregire națională (1916-1918) IV. Documentar - Memorialistică 365-368 română
MISSIRLIU, Alexandru Din amintirile descendenților familiei Neamțu IV. Documentar - Memorialistică 369-390 română
LUPESCU, Constantin Doctorul Constantin Lupescu: Note autobiografice IV. Documentar - Memorialistică 391-398 română
ȘOCU CARMEN, Silvia Rodica Popescu - Mister, miracol sau împlinire IV. Documentar - Memorialistică 399-401 română