Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PĂTROI, Cătălin Trei altare de cult din cultura Sălcuța I. Arheologie 7-16 română
CALATOIU, Gheorghe Cercetări arheologice recente specifice culturii Glina în bazinul mijlociu al Jiului I. Arheologie 17-46 română
IOSIFARU, Mariana, STAN, Nicolae Despre două ciocane - topor din piatră, cu șanț, descoperite întâmplător, în jud. Vâlcea și jud. Hunedoara I. Arheologie 47-53 română
COTOROGEA, Adina-Gabriela Viața spirituală a comunităților în bronzul timpuriu. O privire generală asupra Olteniei I. Arheologie 55-70 română
ȚUGULEA, Claudiu, TUȚULESCU, Ion Câteva descoperiri arheologice din județul Vâlcea I. Arheologie 71-83 română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Cercetările de salvare de la Drobeta-Turnu Severin. Campania 2011 I. Arheologie 86-100 română
CALOTOIU, Gheorghe, HORTOPAN, Dumitru Cercetări arheologice la monumentele istorice ecleziastice: Strîmba-Jiu și Urdari, județul Gorj I. Arheologie 101-116 română
MANEA, Daniela Situația Țărilor Române și Bulgariei în fața expansiunii otomane II. Istorie 119-130 română
CAUC, Dumitru Formarea și dezvoltarea domeniului mănăstirii Tismana II. Istorie 131-140 română
MOCIOI, Ion Agricultori și păstori imigranți în Oltenia subcarpatică II. Istorie 141-146 română
PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin Atitudinea României față de războiul sârbo-bulgar din 1885 și eforturile privind integrarea administrativă Dobrogei II. Istorie 147-154 română
DRĂGHICI, Dumitru Iluminatul cu gaz lampant în orașul Târgu Jiu în a doua jumătate a secolului al XIX-lea II. Istorie 155-175 română
NICULESCU-IONIȚĂ, Mihaela Considerații privind evoluția natalității în județul Gorj în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX II. Istorie 177-197 română
FIRESCU, Viorel-Albinel Anul 1940 din perspectiva rapoartelor Camerei de Muncă a Ținutului Olt. Aspecte sociale și economice II. Istorie 199-207 română
FIRESCU, Eugenia, FIRESCU, Victor-Albinel Paradigme ale celui ce-al doilea război mondial. Lagărul de la Târgu-jiu II. Istorie 209-216 română
DUDOI, Marian-Alin Problema frontierei româno-ungare în perspectiva britanică la sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial II. Istorie 217-229 română
DUDOI, Marian-Alin, PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin Iuliu Maniu's two letters addressed to Cornel Bianu (1945) II. Istorie 231-243 engleză
CĂTANĂ, Ion Aparate de fotografiat și evoluția lor II. Istorie 245-255 română
DUMITRESCU, Ionuț Considerații privind tipologia monumentelor istorice de lemn din Vâlcea III. Etnografie şi folclor 259-264 română
DIACONESCU, Mirela, DIACONESCU, Vasile Lirica populară din arealul comunei Stejari (jud. Gorj) III. Etnografie şi folclor 265-282 română
BĂLOSU, Cornel Colindatul ca liturghie populară III. Etnografie şi folclor 283-304 română
BROZBĂ, Dorin Domnica Trop, mama cântecului mehedințean III. Etnografie şi folclor 305-308 română
BANTEA, Felicia Zona carstică a sitului "Nordul Gorjului de Est" IV. Geologie 309-318 română
NICHIFOR, Gheorghe Istoricul C.S. Nicolăescu-Plopșor, urmaș al Schilerilor gorjeni V. Memorialistică 321-330 română
NICOLESCU, Vasile Ultimul macedonian în Gorj V. Memorialistică 331-336 română
PEPTEAN, Adriana Personalități gorjene în arena vieții politice în perioada interbelică - Gheorghe Tătărescu V. Memorialistică 337-340 română
POPESCU, Gabriela Sanda Maria Tătărescu-Negropondes - destin peste care a trecut tăvălugul istoriei V. Memorialistică 341-347 română
POPESCU-BRĂDICENI, Ion Titu Rădoi - Istoricul V. Memorialistică 349-352 română
VÎNĂTORU, Romeo Nicu Vânătoru in memoriam V. Memorialistică 353-353 română
IOANA, Ștefan Dacia. Un mileniu de istorie V. Memorialistică 357-363 română
ZAMFIROIU, Titus O istorie a Regimentului 18 Gorj V. Memorialistică 365-366 română
POPESCU-BRĂDICENI, Ion Istorie și ficțiune în Oltenia vazută de Alex Mihai Stoenescu V. Memorialistică 367-370 română