Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
LUCA SABIN, Adrian, TUDORIE, Anamaria Date cu privire la complexul C164 de la Turdaș-Luncă (Județul Hunedoara) I. Arheologie 7-17 română
PĂTROI, Cătălin Decorul și modalități de dispunere a sa pe figurinele antropomorfe de lut atribuite culturii eneolitice Sălcuța I. Arheologie 19-47 română
TUȚULESCU, Ion Forme de habitat aparținând culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei I. Arheologie 49-65 română
COTOROGEA, Adina-Gabriela Considerații asupra înmormântărilor tumulare din Depresiunea subcarpatică Polovragilor - necropola de la Milosnea 67 I. Arheologie 67-85 română
CHIȚONU, Mădălin Descoperiri arheologice întâmplătoare în județul Mehedinți I. Arheologie 87-107 română
TERTICI, Carol, ȚUGULEA, Claudiu Materiale ceramice Verbicioara din colecțiile Muzeului Județean Aurelian Sacerdoțeanu Vâlcea I. Arheologie 109-116 română
POPA, Traian, SCHUSTER, Cristian Despre câteva piese din lut ars din așezarea Basarabi de la Mironești- malul roșu (jud. Giurgiu) I. Arheologie 117-125 română
CALATOIU, Gheorghe Artefacte geto-dacice descoperite în județul Gorj I. Arheologie 127-142 română
LUCA SABIN, Adrian, ROMAN, Cristian Cavaleri incinerați la Hunedoara - grădina castelului (platou) (jud. Hunedoara) (campaniile anilor 2008-2009) I. Arheologie 143-162 română
MOCIOI, Ion Nume dacice de plante medicinale I. Arheologie 163-172 română
EL SUSI, Georgeta Date asupra speciilor de animale exploatate în locuirile din secolele II-IV d. Chr. De la Militari - Cîmpul Boja (București. Campaniile arheologice 2003, 2005 I. Arheologie 173-185 română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Zona de la est de Porțile de Fier în evul mediu I. Arheologie 187-214 română
CĂLĂTOIU, Gheorghe, COTOROGEA, Adina-Gabriela, HORTOPAN, Dumitru Cercetările arheologice preventive de la Biserica "Sfinții Voievozi" din satul Țânțăreni, comuna Țânțăreni, județul Gorj I. Arheologie 215-226 română
POPESCU GABRIELA, Neta Însemnări de pe cartea veche românească din colecția muzeului județean Gorj II. Istorie 229-232 română
IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela Derapaje ale vieții matrimoniale. Divorțul în Nordul Olteniei la cumpăna secolelor XIX-XX II. Istorie 233-242 română
PĂTRAȘCU, Daniela-Liliana Tripla alianță în context european II. Istorie 243-250 română
FIRESCU, Victor-Albinel Evoluția economică a Craiovei în perioada interbelică II. Istorie 251-254 română
DUDOI, Marian-Alin, PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin Political involution in Romania during the first half of 1948 depicted in a Review of the United States Minister II. Istorie 255-284 engleză
BRATU, Alexandru Legislație românească privind arhivele în perioada 1872-1951 II. Istorie 285-323 română
DUDOI, Marian-Alin Politică și propagandă: vizita delegației municipale britanice în Romania (1956) II. Istorie 325-331 română
NICHIFOR, Dorina, NICHIFOR, Gheorghe Studiu de caz. Viața unui muncitor în perioada regimului comunist din România II. Istorie 333-383 română
IȘFANONI, Rusalin, NANU, Cristian Valorificarea turistică a relicvelor de arhitectură tradițională din satele județul Gorj III. Etnografie 387-397 română
BĂLOSU DUCAN, Cornel De la Crăciun la Bototează sau despre timpul planetar al sărbătorii tradiționale în Oltenia III. Etnografie 399-402 română
DIACONU, Florina, PLENICEANU, Florentina Necesitatea cercetării vărăritului în geoparcul Platoul Mehedinți III. Etnografie 403-410 română
DUMITRESCU, Ionuț Arhitectura tradițională din microzona Bujoreni-Mucreasca, jud. Vâlcea III. Etnografie 411-417 română
BOSOANCĂ, Ecaterina Albumul de eșantioane textile decorative apaținând lui Ion Dumitrașcu din Ponoarele-Mehedinți III. Etnografie 419-437 română
CĂNURECI, Irinel Locuințele din câmpia Băileștilor la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea III. Etnografie 439-457 română
MĂNEANU VARVARA, Magdalena Ciupagul de Baltă în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier Catalog. Subzona Satul de sub munte III. Etnografie 459-468 română
DECA, Roxana Ipostaze ale feminismului în forme de reflectare artistică III. Etnografie 469-473 română
PANEA, Nicolae O antropologie într-o oră. Antropologie și călătorie IV. Antropologie 477-485 română
SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan Matrice sigilare aparținând Poliției Orașului Târgu-Jiu (1867-1872) V. Sigilografie 489-494 română
CĂTANĂ, Ion Considerații asupra conservării lemnului la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtișoara VI. Conservare 497-506 română
PUPĂZĂ, Grigore Badea Cârțan la Târgu-Jiu VII. Memorialistică 507-518 română
POPESCU-BRĂDICENI, Ion Biografii contemporane VII. Memorialistică 519-521 română
UNGUREANU-ȚICLENI, Ion Casa Negreanu de la Muzeul Curtișoara VII. Memorialistică 523-525 română
HORTOPAN, Dumitru Civilizații milenare în județul Gorj. Epocile bronzului și fierului - Calotoiu Gh. VIII. Recenzii 529-539 română