Litua - Studii și Cercetări, XVI, 2014


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
TUȚULESCU, Ion (autor) Catalogul descoperirilor aparținând orizontului toartelor pastilate din zona deluroasă și montană a Olteniei în stadiul actual al cercetărilor I. Arheologie 7-25 română
CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Câteva observații referitoare la necropola de la Ostrovul Mare, județul Mehedinți I. Arheologie 27-33 română
CALOTOIU, Gheorghe (autor), COTOROGEA, Adina-Gabriela (autor) Cercetările arheologice preventive în situl din perioada bronzului târziu de la Curtișoara-Bumbești-Jiu, km 85 pe DN 66 (E 79), județul Gorj I. Arheologie 33-45 română
SCHUSTER, Cristian (autor) Cu privire la uneltele din lut ars folosite la decorarea ceramicii complexului Basarabi I. Arheologie 47-71 română
NEAGOE MARIN, Iulian (autor) Necropola medievală de la Crivina, km. Fluvial 894, județul Mehedinți I. Arheologie 59-71 română
MOTORGA, Emanoil (autor), MOTORGA, Emanuela (autor) Evoluția istorică a unor sate din comuna Stejari, jud. Gorj II. Istorie 75-104 română
MOTORGA, Emanuela (autor) Satele din Vechia comuna Piscoiu II. Istorie 105-117 română
CĂLESCU, Gheorghe (autor) Începutul și evoluția învățămîntului în Pocruia, județul Gorj II. Istorie 119-127 română
HOBEANU, Ion (autor) Pe urmele arhivei fostului isprăvnicat Gorj. Documente păstrate la Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale II. Istorie 129-144 română
IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela (autor) Considerații privind evoluția căsătoriei în comuna Novaci la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX II. Istorie 145-152 română
PĂTRAȘCU, Daniela-Liliana (autor) 90 de ani de la moartea tipografului Nicolae D. Miloșescu II. Istorie 153-163 română
PĂTRAȘCU, Daniela-Liliana (autor), PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) Scarlat Curuțu (1876-1962) II. Istorie 165-172 română
GRECOIU, Cristian (autor) Banca Populară "Gilortul" - activitatea și rolul ei în dezvoltarea Novaciului II. Istorie 173-178 română
GHERHEȘ, Ilie (autor) Debutul primului război mondial în Maramureșul din dreapta Tisei (azi Ucraina) Rușii în Slatina-Marmației (3-6 octombrie 1914) II. Istorie 179-187 română
PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) 100 de ani de cercetășie în România - Participarea cercetașilor la bătălia de la Amzacea II. Istorie 189-217 română
FIRESCU, Albinel (autor) Tăbăcari și cojocari în Gorjul de altădată II. Istorie 219-234 română
DUDOI, Marian-Alin (autor) Restabilirea relațiilor diplomatice româno-sovietice (august 1945) II. Istorie 235-242 română
DUDOI, Marian-Alin (autor), PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) Documents from the begining of 1945 regarding the prominent romanian emigres in the Great Britain II. Istorie 243-255 română, engleză
CĂLESCU, Gheorghe (autor) Portul, cântecul și jocul în satul Pocruia, județul Gorj III. Etnografie şi folclor 259-267 română
IȘFANONI, Rusalin (autor) De la creația țărănească la sculptura modernă a lui Brâncuși III. Etnografie şi folclor 269-279 română
BĂLOSU, Cornel (autor) Iconografie și folclor III. Etnografie şi folclor 281-289 română
CIOCAN, Janeta (autor) Căucul, obiect de artă populară III. Etnografie şi folclor 291-300 română
BĂLAN, Anișoara (autor) Secvențe și exprimări actanțiale, poetice și plastice în ritmul caloianului III. Etnografie şi folclor 301-307 română
MUREȘAN, Mihaela (autor) Tipologia și simbolismul ornamenticii porților monumentale III. Etnografie şi folclor 309-321 română
CIOCAN, Jeneta (autor), MUNTEANU, Simona (autor) Frica de natură și colaborarea cu natura III. Etnografie şi folclor 323-330 română
MĂNEANU VARVARA, Magdalena (autor) Despre graiul local de la Smadovița-Bâcleș (Mehedinți) III. Etnografie şi folclor 331-333 română
DECA, Roxana (autor) Influența comunismului asupra structurilor familiale tradiționale românești III. Etnografie şi folclor 335-338 română
BROZBĂ, Dorin (autor) Mama Domnica Trop. "Tezaurul Uman Viu" al neamului românesc III. Etnografie şi folclor 339-342 română
SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Șase matrice sigilare aparținând prefecturii județului Gorj (1862-1926) IV. Sigilografie 345-359 română
CATANĂ, Ion (autor) Evaluarea tipodimensionării depozitului de pictură de la Muzeul de Artă din Târgu-Jiu V. Conservare 363-376 română
ȘOMÎCU, Cornel (autor) Profesorul Ion Maghieru între cariera științifică și destinul familiei sale VI. Memorialistică 379-393 română
POPESCU, Adrian (autor) Maria Tănase (25 septembrie 1913-22 iunie 1963). Amintiri despre pasărea măiastră a cântecului popular românesc VI. Memorialistică 395-399 română
PUPĂZĂ, Dumitru (autor) O mândrie a neamului: sculptorul Brâncuși VI. Memorialistică 401-403 română
POPESCU-BRĂDICENI, Ion (autor) Contribuții la istoria învățământului gorjean VI. Memorialistică 405-425 română
PLENICEANU, Florentina (autor) Educația propatrimoniu în relația muzeu - școală VII. Pedagogie muzeală 429-430 română
CALOTOIU, Gheorghe (autor) Istoria Craiovei - mărturii arheologice și numismatice - Gherghe P., Amon L. VIII. Recenzii 433-437 română
PĂTROI, Cătălin (autor) Noi apariții editoriale cu privire la fenomenele culturale și evenimente istorice petrecute în Preistoria și Antichitatea Olteniei VIII. Recenzii 439-455 română