Litua - Studii și Cercetări, VIII, 2000


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CALOTOIU, Gheorghe (autor) Metalurgia și circulația obiectelor de bronz și fier din Nordul Olteniei în prima vîrstă a fierului I. Arheologie-istorie 3-15 română
CALOTOIU, Gheorghe (autor) Considerații asupra primei epoci a fierului în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 17-24 română
BRATU, Olimpia (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Bumbești-Jiu, județul Gorj, campaniile 1997-1999 I. Arheologie-istorie 25-34 română
MARINOIU, Vasile (autor) Monumente sculpturale romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, la Poiana, județul Gorj I. Arheologie-istorie 35-43 română
GHERGHE, Petre (autor) O mărturile a practicării agriculturii la Săcelu în epoca romană I. Arheologie-istorie 45-49 română
HORTOPAN, Dumitru (autor), MARINOIU, Vasile (autor) O fibulă "digitală" descoperită la Socu (comuna Bărbătești, jud. Gorj) I. Arheologie-istorie 51-54 română
BASA, Beniamin (autor) Voievodatul lui Litovoi și Țara Hațegului I. Arheologie-istorie 55-58 română
BÎRSAN, Niculina (autor) Orașele Țării Românești în timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu (1688-1714) I. Arheologie-istorie 59-71 română
GÎRDU, Gheorghe (autor) Isprăvnicatele străinilor din Valahia I. Arheologie-istorie 73-90 română
ISAC, Eva (autor) Cărți vechi românești tipărite la Neamț în patrimoniul județului Gorj I. Arheologie-istorie 91-99 română
GÎRDU, Gheorghe (autor) Cîlnic, județul Gorj (II) I. Arheologie-istorie 101-113 română
MARINOIU, Vasile (autor) O tâmplă pictată de Nicolae Polcovnicul Zugravul, în județul Gorj I. Arheologie-istorie 115-122 română
CIOBOTEA, Dinică (autor) Întinderea proprietății moșnenești la 1864 în județul Gorj conform statisticii din 1899 (II) I. Arheologie-istorie 123-137 română
NEGULEASA, Dan (autor) Gorjul la început de secol XX I. Arheologie-istorie 139-150 română
NICHIFOR, Dorina (autor) Mărturii gorjene inedite despre cohorta "Domnul Tudor" I. Arheologie-istorie 151-155 română
PĂTRĂȘCOIU MIRCEA, Nicolae (autor) Incursiunea de la Arsuri a grupului "Jiu" în primul război mondial I. Arheologie-istorie 157-166 română
NOVAC, Vasile (autor) Cîteva reacții la dispariția lui Ion C. Brătianu I. Arheologie-istorie 167-173 română
MISCHIE, Nicolae (autor) Grigore Iunian - ministru (II) I. Arheologie-istorie 175-196 română
NOVAC, Vasile (autor) Cavalerii gorjeni ai ordinului "Mihai Viteazul" I. Arheologie-istorie 197-215 română
NICHIFOR, Gheorghe (autor) Gheorghe Tătărescu și idealul național I. Arheologie-istorie 217-222 română
CEZAR, Avram (autor) Colectivizarea în fața istoriei (II) I. Arheologie-istorie 223-241 română
BUGĂ, Dragoș (autor) Gorjul în lucrările de geografie ale profesorului Ion Conea ii. Geografie şi geologie 245-256 română
HUICĂ, Ilie (autor) Depozitele carstice mezozoice din versantul sudic al Munților Vulcan și Parâng ii. Geografie şi geologie 257-266 română
CIOBOTEA, Nicolae (autor), HUICĂ, Ilie (autor) Marmura de Gorj de pe Valea Porcului - Porceni județul Gorj ii. Geografie şi geologie 267-278 română
POPESCU, Felicia (autor) Ion Popescu Voitești corespondență inedită ii. Geografie şi geologie 279-284 română
LĂCEANU, Ion (autor) Considerații privind ocrotirea unor rezervații naturale din județul Gorj ii. Geografie şi geologie 285-292 română
MOCIOI, Ion (autor) Alexandru Ștefulescu (1856-1910) - (II) III. Documentar 295-307 română
NEGULEASA, Dan (autor) Dr. Nicolae Hasnaș (1875-1966) III. Documentar 309-314 română
SMEU, Vasile (autor) Gheorghe Dumitrescu-Bumbești III. Documentar 315-320 română
NICHIFOR, Gheorghe (autor) Mărturii gorjene inedite despre Gheorghe Tătărescu III. Documentar 321-333 română
CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Scrisori inedite comunicate de Vasile Cărăbiș III. Documentar 335-339 română
BRĂNEANU, Corneliu (autor) Contribuția mănăstirii Tismana la evoluția mișcării literare din țara noastră în sec. XIX și XX III. Documentar 341-345 română