Litua - Studii și Cercetări, I, anul 1978

  • Anul publicației: 1978
  • Publicată de: Muzeul Județean "Alexandru Ștefulescu" - Târgu Jiu
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MOCIOI, Ion Muzeul Gorjului .5- română
GHERGHE, Petre Cercetările arheologice de salvare în necropola și așezarea geto-dacică de la Turburea, județul Gorj 15- română
CALOTOIU, Gheorghe, GHERGHE, Petre, PETOLESCU, Constantin Așezarea romană de la Săcelu 33- română
CALOTOIU, Gheorghe Coaliția antiotomană din vremea lui Mihai Viteazul. Documente inedite 39- română
BARBU, Paul, GHERGHE, Otilia Sistemul politico-administrativ, judecătoresc, polițienesc și militar din Gorj în perioada regulamentară (1831-1848) 51- română
MARINOIU, Vasile Contribuții gorjene la tăzboiul de independență, 1877-1878 59- română
DEACONU, Luchian Pagini de eroism în lupta pentru apărarea patriei (Oltenia, 14 august - 11 noiembrie 1916) 69- română
AVRAM, Cezar Cadrul economic, social și politic al Olteniei în preajma alegerilor parlamentare din iulie 1927 81- română
GÎRDU, Gheorghe Răzbunări în Gorj, cu ocazia răscoalelor țărănești din 1907 91- română
SECELEANU, Petre Lupta maselor populare din județul Gorj pentru cucerirea prefecturii - 3 martie 1945 95- română
RADU, Mircea Tudor Vladimirescu 113- română
POPESCU, Florina Un sculptor gorjean: Constantin Bălăcescu 123- română
NEGULEASA, Dan Alexandru Ștefulescu (I) 127- română
LACEANU, Ion, MARINOIU, Vasile Aspecte inedite din viața savatului Ion Popescu-Voitești 135- română
BECHERETE, Adrian Primul medic "spitalicesc" din Gorj: dr. Dimitrie Culcer (1807-1867) 141- română
POPESCU, Adrian Maria Tănase la Tîrgu-Jiu 145- română
LĂCEANU, Ion Contribuții la cunoașterea florei și vegetației din zona de confluență a Gilortului cu Jiul 153- română
FIRU, Ion, STĂNOIU, Ioan Cercetări asupra faunei de lepidoptere (Insecta) în zona de Nord și Vest a Olteniei 159- română
UDRIȘTE, Elena Muzeul arhitecturii populare gorjene de la Curtișoara 167- română
BAJMATĂRĂ, Domnica Interiorul țărănesc din cadrul Muzeului "Arhitectueii Populare din Gorj" (I) 175- română
CĂRĂBIȘ, Vasile Instalații de tehnică populară pe Valea Jaleșului 181- română
PUPAZĂ, Grigore În muzeul sătesc din Arcani: relicve ale dimierilor de pe Jaleș 193- română
CHEZNOIU, C., PUPĂZĂ, Gheorghe Batista, element etnografico-folcloric gorjenesc 197- română
GHELASE, Ion Păstoritul carpatin în Oltenia 205- română
SANDA, Ion Obiceiuri de familie în Gorj 213- română
SĂVOIU, E. Școala primară de fete. Contribuții la istoria învățămîntului din Tîrgu-Jiu 221- română
NEDELCEA, Tudor Prima școală de ceramică din țară: Școala de ceramică din Tîrgu-Jiu 227- română
UNGUREANU, Octavian Ferma "Deștepatarea" de la Bălănești - Gorj 231- română
GHERGHE, Otilia Forme de colaborare între muzeul de istorie și școală 237- română
DRĂGOESCU, Ion Iuliu Moisil - corespondență inedită 247- română
NEGULEASA, Dan, POPESCU, Florina Memoria documentelor 253- română
NICOLESCU, Grigore Regimentul 18 Gorj în luptele de la Mărăști (11-31 iulie 1917 ) 259- română
SEGA, Vasile Toponimie gilorteană 263- română
MOCIOI, Ion Calendarul presei gorjene 369- română