Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CALOTOIU, Gheorghe, GHERGHE, Oltina, GHERGHE, Petre, UDRIȘTE, Elena Muzeul Gorjului - Expoziția permanentă a secției de istorie 3-31 română
COMȘA, Eugen Unele date cu privire la descoperirile din epoca neolitică de pe teritoriul județului Gorj I. Istoria veche şi medie 35-41 română
CALOTOIU, Gheorghe Repertoriul arheologic roman al Gorjului I. Istoria veche şi medie 45-80 română
PETOLESCU, Constantin Viața romană în județul Gorj I. Istoria veche şi medie 81-85 română
BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina Aspecte ale exploatării sării și a comerțului cu sare în Țara Românească în secolele XIV-XVI I. Istoria veche şi medie 87-103 română
ADĂNILOAIE, N. Activitatea lui Tudor Vladimirescu pînă la 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 107-111 română
CIACHIR, Nicolae Revoluția română din 1821 de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu și implicațiile ei pe plan sud-est european. Materiale noi privind semnificația acestei revoluții II. A. Istoria modernă - 1821 113-118 română
JOIȚA, Virgil Comerțul județului Gorj la începutul secolului al XIX-lea (pînă la 1821) II. A. Istoria modernă - 1821 119-126 română
IORDACHE, Marin Tricolorul românesc la steagul revoluției din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu II. A. Istoria modernă - 1821 127-135 română
UDRIȘTE, Elena Însemnări cu privire la revoluția din 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 137-141 română
SAFTA, Constantin Frămîntări țărănești la Islaz și satele din jurul său în preajma revoluției de la 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 143-148 română
MISCHIE, Constantin, MISCHIE, Nicolae Mărturii în unele scrieri și documente despre Tudor Vladimirescu și revoluția din 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 149-167 română
BARBU, Paul Participarea județului Gorj la revoluția de la 1848 II. B. Istorie modernă 1848 171-183 română
DINA, Ioana, GIURGIULESCU, Constantin Un document cartografic existent în colecția de istorie a Muzeului Județean Gorj II. B. Istorie modernă 1848 185-188 română
MARINOIU, Vasile Aspecte ale ocupației militare străine în Gorj în primul război mondial III. Istorie contemporană 191-206 română
ANDRIȚOIU, V. Din activitatea tribunalului militar german din Tîrgu-Jiu în timpul primului război mondial III. Istorie contemporană 207-215 română
PĂTRĂȘCOIU, Nicolae Bătălia de la Jiu, octombrie 1916 III. Istorie contemporană 217-228 română
SECELEANU, Petre Activitatea desfășurată de Patidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat din Oltenia în cadrul unității de acțiune a clasei muncitoare, a Frontului Unic Muncitoresc - 1921-1944 III. Istorie contemporană 229-252 română
FIROIU, Valeria Înfăptuirea reformei agrare din 1921 în județul Gorj și limitele ei III. Istorie contemporană 253-262 română
AVRAM, Cezar Alegerile parlamentare din anul 1927 III. Istorie contemporană 263-284 română
VĂDUVA, Filimon Aspecte economice și sociale reflectate în ziarul local "Gorjanul" în perioada 1924-1929 III. Istorie contemporană 285-289 română
TUDORAN, Pompiliu Gorjul în contextul electoral al Olteniei din cel de al patreulea deceniu (unele considerații statistice) III. Istorie contemporană 291-296 română
ARDEIU, Petre, AVRAM, Cezar Atitudini ostile războiului, revizionismului și ascensiunii fascismului, oglindite în publicațiile "Gorjanul" și "Revista învățătorimii gorjene" III. Istorie contemporană 297-307 română
DIACONU, Luchian Din lupta maselor populare din Oltenia pentru proclamarea republicii III. Istorie contemporană 309-314 română
BAJMATĂRĂ, Domnica Interiorul țărănesc din cadrul Muzeului "Arhitecturii Populare din Gorj" (II) IV. Etnografie 317-334 română
CAMUI, Iulian Culele din Gorj IV. Etnografie 335-347 română
IONESCU, Dan Trei case memoriale în județul Gorj IV. Etnografie 349-351 română
BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela Aspecte ale funcționalității și organizării gospodăriei sătești de pe Valea Motrului IV. Etnografie 359-366 română
RACOVEANU, Ionel Arme în muzeul Liceului Motru IV. Etnografie 367-371 română
MOCIOI, Ion Gheorghe Magheru (1804-1880) V. Figuri gorjene 375-386 română
GARDU, Gheorghe Alexandru Ștefulescu premiat de Academia Română V. Figuri gorjene 387-391 română
NEGULEASA, Dan Alexandru Ștefulescu (II) V. Figuri gorjene 393-399 română
NOVAC, Vasile Goleștii și Gorjul. Muzeul Golești - Argeș V. Figuri gorjene 401-417 română
LĂCEANU, Ion Ion Popescu-Voitești V. Figuri gorjene 419-424 română
VELICAN, Eugen, VÎLCEANU, Vasile Un poet uitat: Sebastian Hortopan V. Figuri gorjene 425-433 română
CARLUGEA, Z. Poezia lui Daniel Turcea V. Figuri gorjene 434-443 română
AMZULESCU, Alexandru Eposul eroic - mărturie specifică a vechimii, permanenței și unității, oglindire a patriotismului și vitejiei poporului roman VI. Folclor 447-453 română
ALEXANDRU, Ion Ecouri ale eroicelor lupte pentru independență și unitate națională în poezia populară din Oltenia și Muntenia VI. Folclor 455-462 română
SANDA, Ion Tradiție și contemporaneitate în cîntecele populare din Gorj VI. Folclor 463-466 română
ȘEGA, Vasile Permanență și continuitate VI. Folclor 467-472 română
POPESCU, Adrian Unitatea națională reflectată în creația populară din Gorj VI. Folclor 473-475 română
POP, Nicolae Păstoritul transhumant și implicațiile lui la cîteva jocuri populare VI. Folclor 477-480 română
POPESCU, Sabin Sentimente de dragoste și iubire în strigătura pastorală de la poalele Parîngului VI. Folclor 481-499 română
CERCELARU, Virgiliu Haiducia reflectată în textele culese de pionieri în cadrul cercului de istorie și folclor VI. Folclor 501-510 română
POENARU, Liviu O baladă necunoscută despre Baba Novac VI. Folclor 511-513 română
PUPĂZĂ, Grigore Considerații privind unele elemente nedeice din zona Jaleșului VI. Folclor 515-529 română
CĂRĂBIȘ, Vasile Relațiile comerciale ale Gorjului cu Transilvania VII. Documentar 533-541 română
NICOLESCU, Grigore Regimentul 18 Gorj în luptele de la Muncelu din (15-29) august 1917 VII. Documentar 543-548 română
CÎRSTOIU, Cornel În legătură cu înființarea "școlii naționale" în Tg.-Jiu VII. Documentar 549-553 română
GOGONEA, Vasile Aspecte filozofice ale creației brîncușiene VII. Documentar 555-558 română
MISCHIE, Nicolae Istoria - disciplină cu un profund caracter formativ VII. Documentar 559-565 română