Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CÎRCIUMARU, Marin Contribuții la agricultura preistorică a Olteniei I. Istorie veche şi arheologie 5-9 română
CALOTOIU, Gheorghe Necropola geto-dacică de la Telești-Drăgoiești, județul Gorj I. Istorie veche şi arheologie 11-88 română
GHERGHE, Petre Repertorierea informațiilor și descoperirilor arheologice, pentru epoca geto-dacică, din județul Gorj I. Istorie veche şi arheologie 89-116 română
TROHANI, George Contribuții la studiul importului ceramicii romane în așezările geto-dace din Cîmpia Română I. Istorie veche şi arheologie 117-124 română
CALOTOIU, Gheorghe Obiecte de podoabă de la Telești I. Istorie veche şi arheologie 125-131 română
VLĂDESCU, Cristian Complexul de fortificații de la Bumbești și rolul lor în răspîndirea romanității I. Istorie veche şi arheologie 132-137 română
CAMUI, Iulian, MARINOIU, Vasile Castrul roman de la Bumbești-Jiu - probleme de conservare-restaurare I. Istorie veche şi arheologie 138-155 română
PETOLESCU, Constantin Cercetările arheologice din castrul roman de la Cătunele - Gorj (1982, 1983, 1984) I. Istorie veche şi arheologie 156-163 română
IONESCU, Dan Studiu preliminar asupra ceramicii romane de uz comun descoperită la Cătunele - Gorj I. Istorie veche şi arheologie 164-180 română
COMȘA, Maria Date privind pomicultura pe teritoriul României în mileniul 1 al e.n. I. Istorie veche şi arheologie 181-198 română
GÎRDU, Gheorghe Sloboziile din Gorj II. Istorie medie, modernă şi contemporană 199-222 română
JOIȚA, Virgil O proclamație mai puțin cunoscută a lui Tudor Vladimirescu II. Istorie medie, modernă şi contemporană 223-229 română
MARINOIU, Vasile Mărturii referitoare la revoluția condusă de Tudor Vladimirescu II. Istorie medie, modernă şi contemporană 230-242 română
RACOVEANU, Ionel Mișcarea revoluționară a pandurilor de la 1826 condusă de Simion Mehedințeanu și Chiță Cuțui II. Istorie medie, modernă şi contemporană 243-261 română
GAGY, Tiberiu, PELIGRAD, Dumitru Valea Jiului (1848-1914), principalele probleme social-economice oglindite în revista "Montanistica și Metalurgie" II. Istorie medie, modernă şi contemporană 262-269 română
GHERGHE, Petre Lupta pentru făurirea statului național unitar român oglindită în presa gorjeană (1890-1918) II. Istorie medie, modernă şi contemporană 270-280 română
NICHIFOR, Gheorghe Reforma agrară din 1945 în județul Gorj II. Istorie medie, modernă şi contemporană 281-292 română
SECELEANU, Petre Activitatea desfășurată de organizațiile P.C.R. și P.S.D. din Oltenia în vederea făuririi partidului unic muncitoresc II. Istorie medie, modernă şi contemporană 293-312 română
MUTIHAC, Vasile Situații tectonice semnificative în Munții Gorjului III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 315-325 română
BADEA, Lucian Asupra suprafețelor de nivelare din Munții Parîngului și Căpățînii III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 326-330 română
BOGDAN, Octavia, MIHAI, Elena, NEAMȚU, Gheorghe Harta topografică a R.S. România, scara 1: 200000, foaia Tărgu-Jiu. Topoclimatele complexe (particularități și importanța practică) III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 331-341 română
SUCIU, Maria, SUCIU, Petru Cîteva considerații asupra argilelor din Glogova - județul Gorj III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 342-347 română
HUICĂ, Ilie Geologia regiunii Schela-Viezuroi-Rafaila Jiu-Crasna (Carpații Meridionali Centrali) III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 348-356 română
LĂCEANU, Ion Contribuții la cunoașterea coleopterelor cavericole din peșterile județului Gorj III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 357-360 română
BECHERIȚU, Ion Specificitatea soiurilor de vin din jud. Gorj determinată de influențele pedoclimatice locale III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 361-374 română
BAJMATĂRĂ, Domnica Măiestria și frumusețea cusăturilor și țesăturilor ciobănești IV. Etnografie şi folclor 377-383 română
CĂRĂBIȘ, Vasile Unități agrimensurale din județul Gorj IV. Etnografie şi folclor 384-390 română
PUPAZĂ, Grigore Ipostaze spirituale în folclorul de cătănie și război din zona Jaleșului IV. Etnografie şi folclor 391-402 română
DRAGOESCU, Ion Invenții și inovații în arta populară românească contemporană IV. Etnografie şi folclor 403-410 română
SANDA, Ion Reflexe ale industrializării și urbanizării în folclorul contemporan IV. Etnografie şi folclor 411-418 română
BUGĂ, Dragoș, OANCEA, Dimitrie Așezările omenești și tipurile de gospodării din Muntenia și Oltenia la jumătatea secolului XIX IV. Etnografie şi folclor 419-425 română
NEGULEASA, Dan Gheorghe Magheru în arhivele gorjene V. Documentar 428-444 română
UDRIȘTE, Elena O hotîrnicie a Tîrgu-Jiului din anul 1847 V. Documentar 445-458 română
GÎRDU, Gheorghe Hotîrnicia moșiei Curtișoara din judeșul Gorj - la 1734 V. Documentar 459-467 română
ISAC, Eva Evenimente istorice în însemnările de pe cărțile vechi din patrimoniul județului Gorj V. Documentar 468-475 română
CĂRĂBIȘ, Vasile Cîteva date despre învățămîntul din Tîrgu-Jiu la jumătatea sec. al XIX-lea V. Documentar 476-481 română
SMEU, Vasile Un erou gorjan - Victor Popescu V. Documentar 482-488 română
ANTRIȚOIU, Vasile Candidații de învățători și întemeierea învățămîntului public rural gorjan în anii 1838-1839. Documente inedite din arhiva istorică centrală V. Documentar 489-508 română
POPESCU, Adrian Un document inedit - Constantin Brăiloiu la Tismana V. Documentar 509-512 română
MOCIOI, Ion Maria Latărețu V. Documentar 513-525 română
BALAȘA, D. Copie după ocolnica satului Scrada V. Documentar 526-526 română
BUGĂ, Dragoș, OANCEA, Dimitrie Autohtonia și continuitatea dacoromanilor reflectată în hidronime din Oltenia V. Documentar 528-534 română
COLȚAN, Marin Peisaj de iarnă (Portret sentimental al pictorului Iosif Keber) V. Documentar 535-538 română