Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
SMEU, Vasile Cadrul natural și așezarea neolitică de la Runcu - Valea-Mare I. Istorie 5-9 română
BĂLTĂȚEANU, Adrian Contribuții privind începutul primei vîrste a fierului în județul Gorj I. Istorie 10-22 română
CALOTOIU, Gheorghe Un atelier de făurar și unelte geto-dacice descoperite în Gorj I. Istorie 23-29 română
IONESCU, Dan Circulația monedei bizantine în Oltenia, Muntenia și Dobrogea în secolele VI-VII I. Istorie 30-43 română
MARINOIU, Vasile Cornea Brăiloiu și alți colaboratori gorjeni ai domnitorului Constantin Brîncoveanu I. Istorie 44-55 română
NICHIFOR, Gheorghe Considerații cu privire la dezvoltarea economică și socială a județului Gorj în secolele XVII-XVIII I. Istorie 56-66 română
RĂDESCU, Nicolina 1907 în județul Gorj I. Istorie 67-77 română
SECELEANU, Petre Congresele și conferințele naționale ale Partidului Comunist Român - momente istorice în creșterea rolului partidului ca forță politică, conducătoare a societății noastre I. Istorie 78-106 română
NEGULEASA, Dan Contribuții la cunoașterea mișcării muncitorești din județul Gorj I. Istorie 107-116 română
BAJMATĂRĂ, Domnica Scoarțe și covoarele din Gorj - tradiție și contemporaneitate - II. Etnografie şi folclor 119-135 română
BERINDAN, Cornelia Niveluri superioare de organizare a relației interior - exterior în locuința populară din Gorj II. Etnografie şi folclor 136-142 română
BAJMATĂRĂ, Domnica, MARINOIU, Vasile Pivnițe din Gorj, sec. XIV-XIX II. Etnografie şi folclor 143-155 română
VASILESCU, Virgil Arhitectura populară a conacului de plai și construcțiile anexe din zona Olteniei de Nord II. Etnografie şi folclor 146-166 română
COSOROABĂ, R., GIURGIULESCU, C., TODEA, P. Contribuție la studiul sistemului agricol, feudal din plaiul Novaci, județul Gorj II. Etnografie şi folclor 167-183 română
POENARU, Liviu Atestări documentare privind ceremonialul nunții în Gorj II. Etnografie şi folclor 184-187 română
DRĂGOESCU, Ion Manuscrise etnografice inedite, gorjene, în fondurile arhivistice din București II. Etnografie şi folclor 188-194 română
NICHIFOR, Dorina Din activitatea Ligii Naționale a Femeilor Romane - Gorj II. Etnografie şi folclor 195-202 română
POPESCU, Adrian Contribuții la o încercare de istoric pentru începuturile "Tarafului Gorjului" II. Etnografie şi folclor 203-206 română
SIBINESCU, Constantin Modificări în peisajul geomorfic al Motrului mijlociu III. Ştiinţele naturii şi geologie 209-213 română
HUICĂ, Ilie Aspecte inedite din viața și activitatea geologului Ion Popescu-Voitești III. Ştiinţele naturii şi geologie 214-219 română
HUICĂ, Ilie, PAPIU VICTOR, Corvin Personalitatea profesorului Ion Popescu-Voitești văzută de urmașii săi III. Ştiinţele naturii şi geologie 220-224 română
BĂNCILĂ, Ion I-am cunoscut pe Ion Popescu-Voitești III. Ştiinţele naturii şi geologie 225-231 română
PAUCĂ, Mircea Profesorul I.P. Voitești III. Ştiinţele naturii şi geologie 232-233 română
SERAFIM, Gheorghe Istoricul învățămîntului pedagogic în județul Gorj IV. Învăţămînt 237-244 română
GÎRDU, Gheorghe Școala elinească și românească de la Tîrgu-Jiu IV. Învăţămînt 245-248 română
VĂDUVA, Filimon Profesori gorjeni în revoluția de la 1848 IV. Învăţămînt 249-254 română
ANDRIȚOIU, V. Învățămîntul gorjan în timpul participării României la primul război mondial (1916-1918) IV. Învăţămînt 255-378 română
IROD, Vasile Considerații metodice privind utilizarea în cadrul lecțiilor de istorie a rezultatelor activității de cercetare științifică IV. Învăţămînt 279-303 română
BREZIANU, Barbu Brîncuși, thalia și terpsichora V. Artă 306-309 română
SEGĂRCEANU, Ion Coloana infinită și pasărea măiastră V. Artă 311-315 română
MOCIOI, Ion Un clasic al artei - Constantin Brîncuși V. Artă 316-319 română
SANDA, Ion Brîncuși - omul, artistul V. Artă 320-324 română
MOCIOI, Ion Artiști statorniciți la Tîrgu-Jiu - Mișu Popp (1827-1892) V. Artă 325-327 română
MOCIOI, Ion Artiști statorniciți la Tîrgu-Jiu - Iosif Schmidt-Faur (1883-1934) V. Artă 328-331 română
MOCIOI, Ion Vitold Rola Piekarski V. Artă 332-336 română
MOCIOI, Ion Arhitectul Iulius Dopplreiter V. Artă 337-338 română
MOCIOI, Ion Pictorul Iosif Keber - Omagiu la 90 de ani V. Artă 339-355 română
MOCIOI, Ion Emanuel Părăianu (1863-1916) VI. Literatură 358-367 română
MOCIOI, Ion Pantelimon Nicolescu-Monu (1901-1980) VI. Literatură 368-373 română
MOCIOI, Ion Ion Gheorghe Anglițoiu (1913-1942) VI. Literatură 374-385 română
PLOSCARU, Gheorghe Tudor Vladimirescu - repere teatrale VI. Literatură 386-398 română
CÎRLUGEA, Zenovie Gabriel Georgescu (1914-1973) VI. Literatură 399-413 română
MOCIOI, Ion Ion Gherasim-Gorjan (1800-1857) VI. Literatură 414-415 română
MOCIOI, Ion Grigore Pleșoianu (1808-1857) VI. Literatură 416-419 română
MOCIOI, Ion Nicu D. Miloșescu (1856-1924) VI. Literatură 420-424 română
MOCIOI, Ion Jean Bărbulescu (1890-1957) VI. Literatură 425-430 română
UDRIȘTE, Elena Începuturile iluminatutului public în orașul Tg. Jiu VII. Documentar 433-443 română
GÎRDU, Gheorghe Oltenii în Banat VII. Documentar 444-453 română
CĂRĂBIȘ, Vasile Satele dispărute din județul Gorj VII. Documentar 454-472 română
BALAȘA, D., COSOROABĂ, R. Un pergament cu text slavon pentru satul Poienari VII. Documentar 473-476 română
ISAC, Eva Îndreptatea legii, Tîrgoviște, 1652, în patrimoniul județului Gorj VII. Documentar 477-479 română
CĂRĂBIȘ, Vasile Conducerea județului Gorj în veacurile trecute VII. Documentar 480-489 română
PĂTROȘCOIU, Nicolae Din memoriile unui erou veteran al primului război mondial - General maior în retragere Nicolae Pătrășcoiu VII. Documentar 490-498 română
ANDRIȚOIU, Vasile Veteranul Gheorghe Largeanu-Braia, erou al războiului pentru făurirea statului național unitar român VII. Documentar 499-502 română
GÎRDU, Gheorghe Martirii de la Brădiceni din 1916 VII. Documentar 503-507 română
GÎRDU, Gheorghe Testamentul unui erou din 1916: Vasile Irodion Dușe VII. Documentar 508-513 română
POPESCU, Vasile Eroi ai satelor din Cîlnic, participanți la luptele pentru independență și libertatea patriei VII. Documentar 514-517 română