Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
SCHUSTER, Cristian Cîteva precizări privind faza a III-a a Culturii Glina în lumina celor mai noi cercetări I. Arheologie-istorie 7-10 română
CALOTOIU, Gheorghe Cercetări arheologice privind Hallstattul tîrziu în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 11-23 română
MARINOIU, Vasile Cercetările arheologice de la Vîrtop-Bumbești-Jiu I. Arheologie-istorie 24-34 română
CALOTOIU, Gheorghe, IONESCU, Dan, MARINOIU, Vasile Cercetările arheologice de salvare de la Bumbești-Jiu - campania 1991 I. Arheologie-istorie 35-44 română
NICHIFOR, Dorina Un hrisov domnesc inedit de la începutul secolului al XVII-lea din Ștefănești-Gorj I. Arheologie-istorie 45-52 română
BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina Informații din presa italiană despre revoluția lui Tudor Vladimirescu I. Arheologie-istorie 53-59 română
POPESCU, Florina Tudor Vladimirescu în documente gorjene I. Arheologie-istorie 60-64 română
CIOBOTEA, Dinică, MARINOIU, Vasile Statistica moșnenilor din Țara Românească 1855 I. Arheologie-istorie 65-93 română
SMEU, Vasile Sate vechi românești la poalele munților Vâlcan și efecte ale legii rurale de la 1864 I. Arheologie-istorie 94-101 română
NICHIFOR, Gheorghe Contribuții ale intelectualității gorjene la lupta pentru unitate națională I. Arheologie-istorie 102-110 română
DINA, Ioana Istoricul Palatului comunal din Tîrgu-Jiu I. Arheologie-istorie 111-118 română
BUGĂ, Dragoș Rețeaua de așezări și tipurile de gospodării din județul Gorj, la jumătatea secolului al XIX-lea II. Folclor 121-126 română
BAJMATĂRĂ, Domnica Mijloace de depozitare a cerealelor în județul Gorj II. Folclor 127-131 română
HUICĂ, Ilie Gorjul, ținut al cercetărilor geologice de pionierat III. Ştiinţele naturii 135-144 română
ANIȚEI, Lidia, GHERGHE, Petre, HUICĂ, Ilie, IONESCU, Alexandru, LĂCEANU, Ion, ȘINCAN, Mareș Băile Săcelu III. Ştiinţele naturii 145-186 română
CĂRĂBIȘ, Vasile Învățămîntul din județul Gorj (1850-1900) IV. Învăţămînt 188-190 română
GÎRDU, Gheorghe Gimnaziul real de la Târgu-Jiu IV. Învăţămînt 191-220 română
TOMA, Iancu Alexandru N. Popescu-Craiovescu, profesor la școala națională din Tg-Jiu (1841-1847) IV. Învăţămînt 221-232 română
ISAC, Eva Cărți vechi românești din epoca Brîncovenească în patrimoniul județului Gorj V. Documentar 235-240 română
MOCIOI, Ion Eminescu în Gorj V. Documentar 241-250 română
UNGUREANU, Octavian O făclie de altădată Zoe Bălcescu-Mandrea V. Documentar 251-255 română
CERCELARU, Virgiliu O jumătate de secol de la existența editurii "RAM" din Aninoasa - Gorj V. Documentar 257-259 română
ARCUȘ, Marin Toponimie rădineșteană V. Documentar 260-267 română
POPESCU, Adrian Din Monografia toponimică a localității Cloșani - Gorj V. Documentar 268-289 română