Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MARINOIU, Vasile Muzeul Gorjului - o instituție centenară I. Arheologie-istorie 10-18 română
ANGHELINU, Mircea, CÎRCIUMARU, Marin, CÎRCIUMARU, Radu, CÎRSTINA, Ovidiu, COSAC, Marian, DINCĂ, Rodica, DOBRESCU, Roxana, MĂRGĂRIT, Dan, OLTEANU, Gheorghe, ROMICĂ, Pavel Mărturii de artă paleolitică în peștera Cioarei de la Boroșteni, comuna Peștișani, județul Gorj I. Arheologie-istorie 19-28 română
CALOTOIU, Gheorghe Prima epocă a fierului în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 29-43 română
CALOTOIU, Gheorghe, MARINOIU, Vasile Cercetările arheologice din județul Gorj - Campaniile 1991-1996 I. Arheologie-istorie 44-49 română
BRATU, Olimpia, CALOTOIU, Gheorghe, MARINOIU, Vasile Spada de bronz de la Grui, județul Gorj I. Arheologie-istorie 50-54 română
PĂNOIU, Andrei, PETAC, Emanuel Un fragment dintr-un tezaur de monede romane imperiale descoperit la Preajba Mare, Tîrgu Jiu, județul Gorj I. Arheologie-istorie 55-66 română
CĂRĂBIȘ, Vasile Relațiile comerciale ale Olteniei cu Transilvania din secolul al XIII-lea pînă la începutul secolului al XIX-lea I. Arheologie-istorie 67-89 română
HORTOPAN, Dumitru, MARINOIU, Vasile Biserica din Stănești - Gorj - evoluție și descoperiri arheologice recente I. Arheologie-istorie 90-102 română
ISAC, Eva Cărți vechi românești tipărite la Sibiu, aflate în colecțiile gorjene I. Arheologie-istorie 103-113 română
GÎRDU, Gheorghe Cîlnic - județul Gorj I. Arheologie-istorie 114-127 română
PEPTAN, Daniel Contribuții privind activitatea revoluționară a generalului Gheorghe Magheru în perioada 1848-1854 I. Arheologie-istorie 128-140 română
CIOBOTEA, Dinică Întinderea proprietății moșnenești la 1864 în județul Gorj, conform statisticii din 1899 I. Arheologie-istorie 141-158 română
ANCU, Damian Gorj 1893 - sănătatea publică I. Arheologie-istorie 159-165 română
DEACONU, Luchian Aspecte ale luptei populației din Gorj împotriva ocupanților în anii 1916-1918 I. Arheologie-istorie 166-173 română
UNGUREANU, Octavian Soldați fără uniformă, în bătălia de la Jiu I. Arheologie-istorie 174-180 română
BĂLAN, Ion Contribuții privind evoluția vieții politice gorjene în perioada interbelică I. Arheologie-istorie 181-190 română
DEACONU, Luchian, GHEORGHE, Otilia Un program politic liberal inedit elaborat de Gheorghe Tătărescu I. Arheologie-istorie 191-198 română
MISCHIE, Nicolae Grigore Iunian, apărător al regimului democrat I. Arheologie-istorie 199-221 română
CEZAR, Avram Colectivizarea în fața istoriei (I) I. Arheologie-istorie 223-241 română
MOCIOI, Ion Alexandru Ștefulescu (1856-1910) - (I) II. Documentar 244-259 română
STĂNOIU, Ion Ion Popescu-Voitești - unul dintre cei mai mari geologi români II. Documentar 260-263 română
HUICĂ, Ilie In memoriam Ion Popescu-Voitești (1876-1996) II. Documentar 264-271 română
MISCHIE, Nicolae Grigore Iunian - ministru (I) II. Documentar 273-285 română
PLEȘ, Gheorghe Interferențe transcarpatice Năsăud-Gorj (acad, Iuliu Moisil) II. Documentar 286-291 română
NEGULEASA, Dan Teatrul Milescu - Contribuții documentare la o istorie a sa II. Documentar 292-300 română
BÎRSAN, Niculina Contribuții la stadiul cercetărilor privind istoria Tîrgu-Jiului II. Documentar 301-309 română
MARINOIU, Vasile Generalul Grigore Nicolescu II. Documentar 310-317 română
GÎRDU, Gheorghe Vechi unități spitalicești în județul Gorj II. Documentar 318-349 română
CHIRIȚĂ, Mihai "Ungurenii" în Țara Românească II. Documentar 350-366 română
POPESCU, Florina Vasile Alecsandri și războiul de independență II. Documentar 367-372 română
VASILESCU, Virgil Conținutul ideatic al civilizației lemnului II. Documentar 373-377 română
DRONDOE, Grigore Tradiție, inovație, valoare II. Documentar 378-387 română
SMEU, Vasile Considerații privind păstoritul în Munții Gorjului II. Documentar 388-393 română
DRĂGOESCU, Ion Noi manuscrise gorjene în fondurile arhivistice din București II. Documentar 394-395 română
TARBAC, Ion Publicații periodice apărute în Gorj după 22 Decembrie 1989 (II) II. Documentar 396-408 română
NECULA ȘTEFĂNESCU, Viorica Începuturi ale muzeografiei românești în secolul al XIX-lea II. Documentar 409-414 română
ARCUȘ, Marin Muzeul satului Rădinești II. Documentar 415-419 română
DAMIAN, Ancu, PĂUNESCU, Emil Cooperarea între instituțiile specializate în tezaurizarea patrimoniului cultural și specificul local II. Documentar 420-423 română
JUAN, Constantin Contribuții la arhitectura populară din Mehedinți. Pivnițele etajate III. Etnografie - Ştiinţe Naturale 426-434 română
LĂCEANU, Ion Aspecte ale florei și vegetației zonei alpine a Munților Parîng III. Etnografie - Ştiinţe Naturale 435-441 română