Litua - Studii și Cercetări, VII, 1997


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MARINOIU, Vasile (autor) Muzeul Gorjului - o instituție centenară I. Arheologie-istorie 10-18 română
ANGHELINU, Mircea (autor), CÎRCIUMARU, Marin (autor), CÎRCIUMARU, Radu (autor), CÎRSTINA, Ovidiu (autor), COSAC, Marian (autor), DINCĂ, Rodica (autor), DOBRESCU, Roxana (autor), MĂRGĂRIT, Dan (autor), OLTEANU, Gheorghe (autor), ROMICĂ, Pavel (autor) Mărturii de artă paleolitică în peștera Cioarei de la Boroșteni, comuna Peștișani, județul Gorj I. Arheologie-istorie 19-28 română
CALOTOIU, Gheorghe (autor) Prima epocă a fierului în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 29-43 română
CALOTOIU, Gheorghe (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice din județul Gorj - Campaniile 1991-1996 I. Arheologie-istorie 44-49 română
BRATU, Olimpia (autor), CALOTOIU, Gheorghe (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Spada de bronz de la Grui, județul Gorj I. Arheologie-istorie 50-54 română
PĂNOIU, Andrei (autor), PETAC, Emanuel (autor) Un fragment dintr-un tezaur de monede romane imperiale descoperit la Preajba Mare, Tîrgu Jiu, județul Gorj I. Arheologie-istorie 55-66 română
CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Relațiile comerciale ale Olteniei cu Transilvania din secolul al XIII-lea pînă la începutul secolului al XIX-lea I. Arheologie-istorie 67-89 română
HORTOPAN, Dumitru (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Biserica din Stănești - Gorj - evoluție și descoperiri arheologice recente I. Arheologie-istorie 90-102 română
ISAC, Eva (autor) Cărți vechi românești tipărite la Sibiu, aflate în colecțiile gorjene I. Arheologie-istorie 103-113 română
GÎRDU, Gheorghe (autor) Cîlnic - județul Gorj I. Arheologie-istorie 114-127 română
PEPTAN, Daniel (autor) Contribuții privind activitatea revoluționară a generalului Gheorghe Magheru în perioada 1848-1854 I. Arheologie-istorie 128-140 română
CIOBOTEA, Dinică (autor) Întinderea proprietății moșnenești la 1864 în județul Gorj, conform statisticii din 1899 I. Arheologie-istorie 141-158 română
ANCU, Damian (autor) Gorj 1893 - sănătatea publică I. Arheologie-istorie 159-165 română
DEACONU, Luchian (autor) Aspecte ale luptei populației din Gorj împotriva ocupanților în anii 1916-1918 I. Arheologie-istorie 166-173 română
UNGUREANU, Octavian (autor) Soldați fără uniformă, în bătălia de la Jiu I. Arheologie-istorie 174-180 română
BĂLAN, Ion (autor) Contribuții privind evoluția vieții politice gorjene în perioada interbelică I. Arheologie-istorie 181-190 română
DEACONU, Luchian (autor), GHEORGHE, Otilia (autor) Un program politic liberal inedit elaborat de Gheorghe Tătărescu I. Arheologie-istorie 191-198 română
MISCHIE, Nicolae (autor) Grigore Iunian, apărător al regimului democrat I. Arheologie-istorie 199-221 română
CEZAR, Avram (autor) Colectivizarea în fața istoriei (I) I. Arheologie-istorie 223-241 română
MOCIOI, Ion (autor) Alexandru Ștefulescu (1856-1910) - (I) II. Documentar 244-259 română
STĂNOIU, Ion (autor) Ion Popescu-Voitești - unul dintre cei mai mari geologi români II. Documentar 260-263 română
HUICĂ, Ilie (autor) In memoriam Ion Popescu-Voitești (1876-1996) II. Documentar 264-271 română
MISCHIE, Nicolae (autor) Grigore Iunian - ministru (I) II. Documentar 273-285 română
PLEȘ, Gheorghe (autor) Interferențe transcarpatice Năsăud-Gorj (acad, Iuliu Moisil) II. Documentar 286-291 română
NEGULEASA, Dan (autor) Teatrul Milescu - Contribuții documentare la o istorie a sa II. Documentar 292-300 română
BÎRSAN, Niculina (autor) Contribuții la stadiul cercetărilor privind istoria Tîrgu-Jiului II. Documentar 301-309 română
MARINOIU, Vasile (autor) Generalul Grigore Nicolescu II. Documentar 310-317 română
GÎRDU, Gheorghe (autor) Vechi unități spitalicești în județul Gorj II. Documentar 318-349 română
CHIRIȚĂ, Mihai (autor) "Ungurenii" în Țara Românească II. Documentar 350-366 română
POPESCU, Florina (autor) Vasile Alecsandri și războiul de independență II. Documentar 367-372 română
VASILESCU, Virgil (autor) Conținutul ideatic al civilizației lemnului II. Documentar 373-377 română
DRONDOE, Grigore (autor) Tradiție, inovație, valoare II. Documentar 378-387 română
SMEU, Vasile (autor) Considerații privind păstoritul în Munții Gorjului II. Documentar 388-393 română
DRĂGOESCU, Ion (autor) Noi manuscrise gorjene în fondurile arhivistice din București II. Documentar 394-395 română
TARBAC, Ion (autor) Publicații periodice apărute în Gorj după 22 Decembrie 1989 (II) II. Documentar 396-408 română
NECULA ȘTEFĂNESCU, Viorica (autor) Începuturi ale muzeografiei românești în secolul al XIX-lea II. Documentar 409-414 română
ARCUȘ, Marin (autor) Muzeul satului Rădinești II. Documentar 415-419 română
DAMIAN, Ancu (autor), PĂUNESCU, Emil (autor) Cooperarea între instituțiile specializate în tezaurizarea patrimoniului cultural și specificul local II. Documentar 420-423 română
JUAN, Constantin (autor) Contribuții la arhitectura populară din Mehedinți. Pivnițele etajate III. Etnografie - Ştiinţe Naturale 426-434 română
LĂCEANU, Ion (autor) Aspecte ale florei și vegetației zonei alpine a Munților Parîng III. Etnografie - Ştiinţe Naturale 435-441 română