Analele Dobrogei, IV, nr. în TOM: 1, 1998, serie nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LUCIAN (autor) Vizita prea fericitului părinte patriarh Teoctist în Bulgaria 7-15 română
articol de periodic COVACEF, Zizi (autor) Cîteva observații pe baza unui portret funerar feminin din Tomis 19-24 română
articol de periodic TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Unele considerații privind evoluția Sucidavei Moesice în sec. IV a.Ch - VI p.CH. 25-34 română
articol de periodic POPESCU CRISTIAN, Tiberiu (autor) Premise pentru descifrarea ruinelor de la Basarabi 37-44 română
articol de periodic URSU, Nicolina (autor) Considerații privind demografia Dobrogei din secolul al XI-lea pînî la jumătatea secolului al XIX-lea 45-56 română
articol de periodic MATEESCU, Tudor (autor) Un negustor român din Turtucaia înainte de 1877 - Vlad Iordache 57-67 română
articol de periodic IONESCU, Ion (autor) Scurtă analiză istorico-juridică privind modul de soluționare a diferendului de frontieră din Sudul Dobrogei, urmare a viciului de formulare a articolului 46 din tratatul de la Berlin - 1878 68-71 română
articol de periodic PARIZA, Maria (autor) Aromanii în publicistica dobrogeană (I) 72-89 română
articol de periodic ATANASIU, Andreea (autor) Factorul naval în politica lui Mircea cel Bătrîn privind apărarea Dobrogei și asigurarea controlului asupra litoralului vest-pontic 90-94 română
articol de periodic CHERAMIDOGLU, Constantin (autor) Regimul ocupației militare la Constanța (oct. 1916-dec. 1816) 95-102 română
articol de periodic GREAVU, Cornel (autor) Artileria de coastă a marinei române 103-108 română
articol de periodic DIANA, Anna-Maria (autor) , PAȘCA, Cecilia (autor) Proiecte românești de realizare a unei căi bavigabile între Dunăre și Marea Neagră 111-118 română
articol de periodic POP, Angela (autor) Banca federală "Dobrogea" din Ostrov (1913-1926) 119-124 română
articol de periodic BĂLĂBĂNESCU, Mariana (autor) Cum au sărbătorit dobrogenii încoronarea de la Alba Iulia - 15 octombrie 1922 125-130 română
articol de periodic BORDEIU, Puiu (autor) Mișcarea legionară în Dobrogea, în cpntextul anului 1933 131-1147 română
articol de periodic BODEANU, Nicolae (autor) Academicianul Mihai Băcescu la cea de a 90-a aniversare 151-158 română
articol de periodic SUCEVEANU, Simona (autor) Promovarea ideii despre unitate și continuitatea neamului românesc în predosloviile "minelor" de la Rîmnic /1776-1780), aflate în colecții din județul Constanța 159-166 română
articol de periodic OLTEANU, Florentina (autor) Împrumuturi lexicale de origine latină în limba romană 167-177 română
articol de periodic BORANDĂ, Georgeta (autor) Începuturile învățămîntului de marină constanțean 178-182 română
articol de periodic PETRE, Maria (autor) Școli românești în Grecia în perioada interbelică 183-188 română
articol de periodic DIANA, Anna-Maria (autor) , PITRESCU, Ileana (autor) Cazinoul din Constanța 191-195 română
articol de periodic LUCA, Mihai (autor) Biserica "Sfînta Paraschiva" din Constanța 196-199 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) teamă de ziua de luni 203-303 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) în oglindă 204-204 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) vis de neatins 204-204 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) senzații 205-205 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) abia ieșit 205-205 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) insigna 205-205 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) un licăr 205-205 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) sfat inutil 206-206 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) brize posnașe 206-206 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) ostenit 206-206 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) interiorul casei 206-206 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) haiku în oglidă 206-206 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) bietul copil 207-207 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) cocheta 207-207 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) iată 207-207 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) regăsire 207-207 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) poezia 207-207 română
articol de periodic MOTOC, Nicolae (autor) un sens 207-207 română
articol de periodic ȘLAPAC, Florin (autor) castroane pline și castrone goale 208-213 română
articol de periodic ROȘCA, Sorin (autor) poate mîine 214-214 română
articol de periodic ROȘCA, Sorin (autor) celic dere 214-215 română
articol de periodic ROȘCA, Sorin (autor) frageda lumină a iernii 215-216 română
articol de periodic ROȘCA, Sorin (autor) scrisoare din pont 215-215 română
articol de periodic ROȘCA, Sorin (autor) amiază cu o întîmplare felină 216-217 română
articol de periodic ROȘCA, Sorin (autor) nimeni nu mai crede în altcineva 216-216 română
articol de periodic ROȘCA, Sorin (autor) mica baladă veselă destre ce-o mai fi 217-218 română
articol de periodic ROȘCA, Sorin (autor) lume într-un picior 217-217 română
articol de periodic DUNĂREANU, Ovidiu (autor) Mara lui Stoienel 219-221 română
articol de periodic GHINEA, Sanda (autor) rondel în surdină 222-222 română
articol de periodic GHINEA, Sanda (autor) rondel de trecere 222-222 română
articol de periodic GHINEA, Sanda (autor) rondel pentru vinul de Bohotin 222-223 română
articol de periodic GHINEA, Sanda (autor) rondelul tăierilor 223-224 română
articol de periodic GHINEA, Sanda (autor) rondel de primăvară 223-223 română
articol de periodic GHINEA, Sanda (autor) rondelul timpului 224-224 română
articol de periodic PERȘA, Dan (autor) Digestia cerebrală a lui Miron Licurici - fragment de roman 225-226 română
articol de periodic PORUMBOIU, Arthur (autor) În malaxorul zilei 227-227 română
articol de periodic PORUMBOIU, Arthur (autor) Se-ntorc poemele 227-227 română
articol de periodic PORUMBOIU, Arthur (autor) Dacă aș pleca… 228-228 română
articol de periodic PORUMBOIU, Arthur (autor) Stare 228-228 română
articol de periodic PORUMBOIU, Arthur (autor) Visam 228-228 română
articol de periodic PORUMBOIU, Arthur (autor) Oră cu deținuți 229-229 română
articol de periodic PORUMBOIU, Arthur (autor) Starea de cenușiu 229-229 română
articol de periodic PORUMBOIU, Arthur (autor) Eu nu mai sunt acum decat un semn 229-229 română
articol de periodic CORCHEȘ, Victor (autor) Nunta lui Păcală 230236 română
articol de periodic DUNĂREANU, Ovidiu (autor) Păcuiul lui Soare 237-242 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Duh părintesc 243-243 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Epigrafie I 243-243 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Același 243-243 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Epigrafie II 244-244 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Dezpătimire 244-244 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Duhul maicilor 244-244 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Prezențe 244-244 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) XI 245-245 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Noapte fără veac 245-245 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Cocorul cel din Urmă 245-245 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Alcătuire 245-245 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) XIV 246-246 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) XII 246-246 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) XIII 246-246 română
articol de periodic PUIU, Enache (autor) "Fețele romanului contemporan" Utopie și realitate 249-252 română
articol de periodic SOVIANY, Octavian (autor) Scriptorul care nu se teme de diavol 253-254 română
articol de periodic CORCHEȘ, Victor (autor) Mircea Pavelescu 255-259 română