Analele Dobrogei: AnD, V, nr. în TOM: 2, 1999, serie nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LUCIAN (autor) Prea fericitul părinte patriarh Teoctist oaspete de seamă al Arhiepiscopiei Tomisului - 10 august 1997 9-14 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Saturnaliile la Români 15-18 română
articol de periodic DUȚU, Cătălina (autor) Selgiukizii și Dobrogea în secolul al XIII-lea 21-30 română
articol de periodic PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Un fragment din istoria Hîrșovei redat prin prisma mărturiilor documentare 31-46 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Considerații privind rolul Bălții Ialomița în păstrarea legăturilor dintre așezările românești de la Dunărea de Jos (secolele XV-XVII) 47-52 română
articol de periodic MATEESCU, Tudor (autor) Creșterea bivolilor în Dobrogea în timpul stăpînirii otomane 53-66 română
articol de periodic MATEESCU, Tudor (autor) Din legăturile orașului Isaccea cu teritoriile românești de la stînga Dunării pînă la 1877 67-79 română
articol de periodic PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Studiu statistica asupra monezilor grecești, romane, romano-bizantine și medievale aflate în colecția Ana Crăciun (MINA Constanța) 80-96 română
articol de periodic CIOBANU, Daniela (autor) Monede medievale descoperite în Dobrogea (sec. XVII-XVIII) 97-104 română
articol de periodic BORANDĂ, Georgeta (autor) Porturi dobrogene: Isaccea și Măcin - repere istorice - 107-109 română
articol de periodic COVACEF, Petre (autor) O veche familie de mocani la Constanța 110-117 română
articol de periodic CARAMIDOGLU, Constantin (autor) Influența căii ferate Cernavodă-Constanța asupra traficului de cereale derulAT PRIN Gurile Dunării (apinii la 1859) 118-124 română
articol de periodic BĂLĂBĂNESCU, Mariana (autor) , CUSTUREA, Gabriel (autor) Catalogul călătorilor din secolul al XIX-lea în Dobrogea - o contribuție la bibliografia Dobrogei - 125-132 română
articol de periodic PETRESCU, Arcadiu (autor) Orașul Constanța la 1884 deschis în cartea "La Romania" de Bruto Amante 133-139 română
articol de periodic COVACEF, Petre (autor) Construcțiile executate în portul Constanța pînă la primul război mondial 140-183 română
articol de periodic IONESCU, Ion (autor) , MOȘOIU, Traian (autor) Mijloace de comunicații moderne adoptate de marina militară română La începutul secolului al XX-lea 183-189 română
articol de periodic GHERGHE, Otilia (autor) Consemnări despre Dobrogea în jurnalul inedit al căpitanului Constantin Sănătescu (1915) 190-194 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Prezența la Constanța a bizantinologului Vasile Grecu în timpul primului război mondial 195-200 română
articol de periodic MOȘNEAGU, Marian (autor) Constanța în onomastica navală românească 200-204 română
articol de periodic GREAVU, Cornel (autor) Programe de dotări navale în perioada interbelică 205-211 română
articol de periodic COJOC, Mariana (autor) Din viața portuară a Constanței (1944-1977) 212-217 română
articol de periodic BORDEIU, Puiu (autor) Evoluția mișcării legionare în Dobrogea între anii 1934-1936 221-238 română
articol de periodic COJOC, Mariana (autor) Din geopolitica unei zone. Acțiuni subsersive și interese străine în Delta Dunării (1940-1944) 239-248 română
articol de periodic MOGOȘANU, Anca-Ruxandra (autor) Drepturile constituționale ale străinilor în România 249-262 română
articol de periodic LASCU, Viorica (autor) Publius Ovidius Naso și episcopul Inochentie Micu Clain 265-267 română
articol de periodic ȘOPU, Dumitru (autor) Viața culturală a românilor din Dobrogea pînă la 1878 268-274 română
articol de periodic CRUCERU, Florica (autor) Istoricul muzeului de Artă Populară Constanța 275-282 română
articol de periodic OLTEANU, Florentina (autor) Încercare de analiză contrastivă s două opere casntemiriene 283-291 română
articol de periodic TAMBOZI, Justin (autor) Personalități de sorginte aromână în și din Dobrogea 292-296 română
articol de periodic TAMBOZI, Justin (autor) Frații Tamposi, de la perioada romantică a aviației civile americane la marile holdinguri 297-301 română
articol de periodic ATANASIU, Carmen (autor) Ofițeri de marină în știința și tehnica românească 302-314 română
articol de periodic FILIPAȘ, Moise (autor) , PETRIMAN, Teodor (autor) , TELETIN, Viorel (autor) , TIMPAN, Nicu (autor) Aviația română din Dobrogea înainte de cel de-al doilea război mondial 315-321 română
articol de periodic PITRESCU, Ileana (autor) Cultivarea cînepei, inului și bumbacului în zona Mangaliei 325-331 română
articol de periodic ANTONESCU, C. (autor) Motivații sociale ale distorsiunilor stilistice în arhitectura țărănească din Dobrogea de Sud-Vest 332-354 română
articol de periodic MAZILU, C. (autor) Cult, locuire, atelier în arhitectura țărănească dobrogeană 355-360 română
articol de periodic BURCEA, Marin (autor) , ȘERBĂNESCU, Dorel (autor) Intensitatea relațiilor interbelice la nivel național și zonal 361-368 română
articol de periodic SABIN, Călin (autor) Obiceiul descîntatului în zona Lipnița-Oltina 369-379 română
articol de periodic RUSU, Titus (autor) Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, versus Prefectura Județului Tulcea 383-385 română
articol de periodic RĂDULESCU, Adrian (autor) Simion Gavrilă - 70 de ani! 389-395 română
articol de periodic PLATON, Gheorghe (autor) Note de lectură 399-405 română
articol de periodic BERINDEI, Dan (autor) O carte în discuție 406-407 română
articol de periodic IONIȚOIU, Cicerone (autor) Valerian Petrescu - 30 de ani de la moartea sa 411-417 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Nuntire 421-421 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Povara de iubire 421-421 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Statornicie 421-421 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Getică 422-422 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Noapte fără veac 422-422 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Prezente 422-422 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Ecou 423-423 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Din Galileea neamurilor 423-423 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Trecerea 423-423 română
articol de periodic NISTOR DAN, Ioan (autor) Cînd ești în mine 424-424 română
articol de periodic IVAȘCU, Codina (autor) Stare de veghe 425-425 română
articol de periodic IVAȘCU, Codina (autor) Ciulinii 425-425 română
articol de periodic IVAȘCU, Codina (autor) II 425-425 română
articol de periodic IVAȘCU, Codina (autor) I 425-425 română
articol de periodic IVAȘCU, Codina (autor) V 426-426 română
articol de periodic IVAȘCU, Codina (autor) VI 426-426 română
articol de periodic IVAȘCU, Codina (autor) VII 426-427 română
articol de periodic IVAȘCU, Codina (autor) IX 427-427 română
articol de periodic IVAȘCU, Codina (autor) VIII 427-427 română
articol de periodic ROȘIORU, Ion (autor) Acestă mută spaimă 428-428 română
articol de periodic ROȘIORU, Ion (autor) Invocație 429-429 română
articol de periodic ROȘIORU, Ion (autor) Intr-o zi 429-429 română
articol de periodic ROȘIORU, Ion (autor) Bolnav de fără rost 430-430 română
articol de periodic ROȘIORU, Ion (autor) Oniric 430-430 română
articol de periodic ROȘIORU, Ion (autor) Poem 431-431 română
articol de periodic ROȘIORU, Ion (autor) Filă de jurnal 431-431 română
articol de periodic ROȘIORU, Ion (autor) Ștafetă 432-432 română
articol de periodic ROȘIORU, Ion (autor) Flash 432-432 română
articol de periodic ROȘIORU, Ion (autor) Poetul 433-433 română
articol de periodic ROȘIORU, Ion (autor) Panteism 433-433 română
articol de periodic DIACONESCU, Paul (autor) Împotriva nisipului 434-447 română
articol de periodic CORCHEȘ, Victor (autor) La prăvălie 448-454 română