Analele Dobrogei, V-2, anul 1999, serie nouă

  • Anul publicației: 1999
  • Publicată de: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie - Constanța
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
LUCIAN Pre fericitul părinte patriarh Teoctist oaspete de seamă al Arhiepiscopiei Tomisului - 10 august 1997 .9-14 română
DIACONU, Petre Saturnaliile la Români 15-18 română
DUȚU, Cătălina Selgiukizii și Dobrogea în secolul al XIII-lea 21-30 română
PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina, TALMAȚCHI, Gabriel Un fragment din istoria Hîrșovei redat prin prisma mărturiilor documentare 31-46 română
PANAIT, Panait Considerații privind rolul Bălții Ialomița în păstrarea legăturilor dintre așezările românești de la Dunărea de Jos (secolele XV-XVII= 47-52 română
MATEESCU, Tudor Creșterea bivolilor în Dogrogea în timpul stăpînirii otomane 53-66 română
MATEESCU, Tudor Din legăturile orașului Isaccea cu teritoriile românești de la stînga Dunării pînă la 1877 67-79 română
PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina, TALMAȚCHI, Gabriel Studiu statistica asupra monezilor grecești,romasne, romano-bizantine și medievale aflate în colecția Ana Crăciun (MINA Constanța) 80-96 română
CIOBANU, Daniela Menede medievale descoperite în Dobrogea (sec. XVII-XVIII) 97-104 română
BORANDĂ, Georgeta Porturi dobrogene: Isaccea și Măcin - repere istorice - 107-109 română
COVACEF, Petre O veche familie de mocani la Constanța 110-117 română
CARAMIDOGLU, Constantin Influența căii ferate Cernavodă-Constanța asupra traficului de cereale derulAT PRIN Gurile Dunării (apinii la 1859) 118-124 română
BĂLĂBĂNESCU, Mariana, CUSTUREA, Gabriel Catalogul călătorilor din secolul al XIX-lea în Dobrogea - o contribuție la bibliografia Dobrogei - 125-132 română
PETRESCU, Arcadiu Orașul Constanța la 1884 deschis în cartea "La Romania" de Bruto Amante 133-139 română
COVACEF, Petre Construcțiile executate în portul Constanța pînă la primul război mondial 140-183 română
IONESCU, Ion, MOȘOIU, Traian Mijloace de comunicații moderne adoptate de marina militară română La începutul secolului al XX-lea 183-189 română
GHERGHE, Otilia Consemnări despre Dobrogea în jurnalul inedit al căpitanului Constantin Sănătescu (1915) 190-194 română
ȘERBAN, Constantin Prezența la Constanța a bizantinologului Vasile Grecu în timpul primului război mondial 195-200 română
MOȘNEAGU, Marian Constanța în inomastica navală românească 200-204 română
GREAVU, Cornel Programe de dotări navale în perioada interbelică 205-211 română
COJOC, Mariana Din viața portuară a Constanței (1944-1977) 212-217 română
BORDEIU, Puiu Evoluția mișcării legionare în Dogrogea între anii 1934-1936 221-238 română
COJOC, Mariana Din geopolitica unei zone. Acțiuni subsersive și interese străine în Delta Dunării (1940-1944) 239-248 română
MOGOȘANU, Anca-Ruxandra Drepturile constituționale ale străinilor în România 249-262 română
LASCU, Viorica Publius Ovidius Naso și episcopul Inochentie Micu Clain 265-267 română
ȘOPU, Dumitru Viața culturală a românilor din Dobrogea pînă la 1878 268-274 română
CRUCERU, Florica Istoricul muzeului de Artă Populară Constanța 275-282 română
OLTEANU, Florentina Încercare de analiză contrastivă s două opere casntemiriene 283-291 română
TAMBOZI, Justin Personalități de sorginte aromână în și din Dobrogea 292-296 română
TAMBOZI, Justin Frații Tamposi, de la perioada romantică a aviației civile americane la marile holdinguri 297-301 română
ATANASIU, Carmen Ofițeri de marină în știința și tehnica românească 302-314 română
FILIPAȘ, Moise, PETRIMAN, Teodor, TELETIN, Viorel, TIMPAN, Nicu Aviația romanâ din Dobrogea înainte de cel de-al doilea război mondial 315-321 română
PITRESCU, Ileana Cultivarea cînepei, inului și bumbacului în zona Mangaliei 325-331 română
ANTONESCU, C. Motivații sociale ale distorsiunilor stilistice în arhitectura țărănească din Dobrogea de Sud-Vest 332-354 română
MAZILU, C. Cult, locuire, atelier în arhitectura țărănească dobrogeană 355-360 română
BURCEA, Marin, ȘERBĂNESCU, Dorel Intensitatea relațiilor interbelice la nivel național și zonal 361-368 română
SABIN, Călin Obiceiul descîntatului în zona Lipnița-Oltina 369-379 română
RUSU, Titus Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, versus Prefectura Județului Tulcea 383-385 română
RĂDULESCU, Adrian Simion Gavrilă - 70 de ani! 389-395 română
PLATON, Gheorghe Note de lectură 399-405 română
BERINDEI, Dan O carte în discuție 406-407 română
IONIȚOIU, Cicerone Valerian Petrescu - 30 de ani de la moartea sa 411-417 română
NISTOR DAN, Ioan Nuntire 421-421 română
NISTOR DAN, Ioan Povara de iubire 421-421 română
NISTOR DAN, Ioan Statornicie 421-421 română
NISTOR DAN, Ioan Getică 422-422 română
NISTOR DAN, Ioan Noapte fără veac 422-422 română
NISTOR DAN, Ioan Prezente 422-422 română
NISTOR DAN, Ioan Ecou 423-423 română
NISTOR DAN, Ioan Don Galileea neamurilor 423-423 română
NISTOR DAN, Ioan Trecerea 423-423 română
NISTOR DAN, Ioan Cînd ești în mine 424-424 română
IVAȘCU, Codina Stare de veghe 425-425 română
IVAȘCU, Codina Ciulinii 425-425 română
IVAȘCU, Codina II 425-425 română
IVAȘCU, Codina I 425-425 română
IVAȘCU, Codina V 426-426 română
IVAȘCU, Codina VI 426-426 română
IVAȘCU, Codina VII 426-427 română
IVAȘCU, Codina IX 427-427 română
IVAȘCU, Codina VIII 427-427 română
ROȘIORU, Ion Acestă mută spaimă 428-428 română
ROȘIORU, Ion Invocație 429-429 română
ROȘIORU, Ion Intr-o zi 429-429 română
ROȘIORU, Ion Bolnav de fără rost 430-430 română
ROȘIORU, Ion Oniric 430-430 română
ROȘIORU, Ion Poem 431-431 română
ROȘIORU, Ion Filă de jurnal 431-431 română
ROȘIORU, Ion Ștefetă 432-432 română
ROȘIORU, Ion Flash 432-432 română
ROȘIORU, Ion Poetul 433-433 română
ROȘIORU, Ion Panteism 433-433 română
DIACONESCU, Paul Împotriva nisipului 434-447 română
CORCHEȘ, Victor La prăvălie 448-454 română