Analele Dobrogei, VI, nr. în TOM: 1, 2000, serie nouă