File din istoria militară a poporului român, 17, 1987