Banatica, 15-I, 2000

  • Anul publicației: 2000
  • Publicată de: Muzeul Banatului Montan
  • Localitatea: Reșița
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Banatica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ȚEICU, Dumitru (autor) Muzeului Banatului Montan (1959-1999) 5-8 română
BOCȘAN, Nicolae (autor) Muzeului Banatului Montan. 40 de ani de activitate muzeală la Reșița 9-10 română
MEDELEȚ, Florin (autor) Contribuții la istoria începuturilor Muzeului din Reșița 11-16 română
POPA, Cristian (autor) Descoperiri neolitice timpurii în bazinul hidrografic al Cugirului (județul Alba) 17-47 română
EL SUSI, Georgeta (autor) Determinarea resturilor faunistice dintr-o locuință neolitică timpurie de la Seușa - "La Cărarea Morii" (jud. Alba) 49-57 română
LUCA SABIN, Adrian (autor) Necropola turdășană de la Orăștie - Dealul Pemilor, punct X2 59-66 română
DRAȘOVEAN, Florin (autor) Despre o piesă neolitică de centură din alabastru descoperită la Coka (Iugoslavia) 67-71 română
PETRESCU, Sorin (autor) Din nou despre tehnica de perforare a topoarelor din piatră 73-77 română
RADU, Adriana (autor) Moșteniri din fondul Vinca-Turdaș în plastica antropomorfă a culturii Sălcuța 79-101 română
EL SUSI, Georgeta (autor) Analiza resturilor faunistice dintr-un mormînt de epoca bronzului de la Balta-Sărata (jud. Caraș-Severin) 103-104 română
FLOREA, Gelu (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Cavalerul în arta tracică (sec V-a Chr. - I d.Chr.) (materiale,tehnici,ateliere, iconografie, posibile interpretări) 105-134 română
BĂLOS, Angelica (autor) Spații și funcționalități în construcțiile dacice clasice. O perspectivă etno-arheologică 135-145 română
BOZU, Ovidiu (autor) Considerații cu privire la Banat înainte de cucerirea romană 147-160 română
OȚA, Silvia (autor) Cîteva considerații în legătură cu necropolele medievale rurale din Sudul Banatului (sec. XII-XV) 161-176 română
MUNTEANU, M. (autor) Studiul antropologic asupra scheletelor provenite din cimitirul de lîngă biserica rotundă din Geoagiu, județul Hunedoara, datat în secolele XI-XII d. Chr. 177-190 română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , MEȘTER, Mihai (autor) Sondajul arheologic de la Mintiu Gherlei - Ciuleneș 191-205 română
PETRESCU, Sorin (autor) , POPESCU, Octavian (autor) Piese metalice descoperite în peșteri din Valea Carașului (județul Caraș-Severin) 207-215 română
ARDEȚ, Adrian (autor) O construcție romană descoperită la Petroșnița (jud. Caraș-Severin) 217-222 română
BOZU, Ovidiu (autor) Obiectele din bronz descoperite în așezarea romană de la Mehadia, județul Caraș-Severin 223-239 română
RANCU, Dacian (autor) , ȚEICU, Dumitru (autor) Locuirea din secolele III-IV d. Hr. De la Vrăniuț 241-250 română
BĂLĂNESCU, Dana (autor) , POPESCU, Octavian (autor) , VOIA, Elena (autor) Notă asupra tezaurului monetar roman tîrziu de la Moldova Nouă - Valea Tisa Potoc 251-259 română
GHERGARI, Lucreția (autor) , IONESCU, Corina (autor) Aplicații ale metodelor mineralogice de analiză în arheologie 261-270 română
HRINEAC, Luminița (autor) Cornenele, roci metamorfice de contact folosite de comunitățile preistorice 271-282 română