Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3-4, iulie-decembrie, 1953


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Contribuții la problema sfârșitului epocii bronzului și începutul epocii fierului în Moldova 443-486 română
articol de periodic PIPPIDI, D M (autor) Histria și Callatis în secolele III-II î. e. n. Cu prilejul unei inscripții inedite 487-514 română
articol de periodic CONDURACHI, Em (autor) Burebista și orașele pontice 515-523 română
articol de periodic MIHĂESCU, Haralamb (autor) Economia agricolă la Varro 525-539 română
articol de periodic DAICOVICIU, Constantin (autor) O nouă diplomă militară din Dacia 541-555 română
articol de periodic VULPE, Radu (autor) Canabenses și Troesmentes. Două inscripții inedite din Troesmis 557-582 română
articol de periodic TUDOR, D (autor) ,,Interfecti a latronibus'' în inscripțiile din Dacia 583-595 română
articol de periodic FLORESCU, Gr (autor) Sisteme constructive romane la Histria 597-609 română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Tezaurul monetar de la Ruși-Sibiu și acțiunea carpilor împotriva stăpânirii romane din Dacia în timpul lui Filip Arabul 611-640 română
articol de periodic BARNEA, Ion (autor) Relațiile dintre așezarea de la Bisericuța-Garvăn și Bizanț în secolele X-XII 641-671 română
articol de periodic BALMUȘ, C I (autor) Un aspect al concepției istorice a lui Tucidide. Despre scopul operei sale istorice 673-680 română
articol de periodic STOIAN, Iorgu (autor) Ecouri ale luptei de clasă la Istros în a doua jumătate a secolului al III-lea și în prima jumătate a secolului al II-lea î. e. n. 681-708 română
articol de periodic CANARACHE, V (autor) Considerații asupra unei statui inedite din timpul orânduirii comunei primitive în Dobrogea Discuţii 709-722 română
articol de periodic BALMUȘ, C I (autor) Lai consistentes Discuţii 723-731 română
articol de periodic VULPE, Radu (autor) Problema Lai-lor (Pe marginea articolului ,,Lai consistentes'') Discuţii 733-745 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Constribuție la harta arheologică a Dobrogei de Nord-Vest Note şi Informaţii 747-757 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) , MORINTZ, Sebastian (autor) Cercetări arheologice în raionul Giurgiu (Regiunea București) Note şi Informaţii 758-764 română
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Cercetări arheologice în așezarea din prima epocă a fierului de la Tămăoani (Raionul Galați) Note şi Informaţii 765-778 română
articol de periodic BUJOR, Exspectatus (autor) Note epigrafice Note şi Informaţii 779-783 română
articol de periodic RUSSU, Ion I (autor) Un sclav în serviciul vamal din Dacia Note şi Informaţii 784-795 română
articol de periodic PIPPIDI, D M (autor) Rectificări la unele inscripții histriene, publicate de V. Pârvan Note şi Informaţii 796-802 română
articol de periodic Recenzii 803-815 română